Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009

Το Συμβούλιο Επικρατείας αποφασίζει για τα 176€

ΠΑΣΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Συνάδελφοι, η εκδίκαση, στις 21/9/2009 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, της αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της 959/2008, πρώτης τελεσίδικης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης που δικαιώνει εκπαιδευτικούς, επαναφέρει το ζήτημα της διεκδίκησης των αναδρομικών των176€ στο προσκήνιο.
Πιο συγκεκριμένα στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που δικαιώθηκαν και σε συνδυασμό με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 25/6/2009, που έκρινε ότι, η παραγραφή των απαιτήσεων των Δημοσίων Υπαλλήλων που αφορά μισθούς και κάθε άλλου είδους απολαβές ή αποζημιώσεις είναι πενταετής, το δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει τα ποσά που επιδικάστηκαν.
Καλούμε την κυβέρνηση να σεβαστεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων και του συντάγματος συμβάλλοντας συγχρόνως και στη διαμόρφωση του αναγκαίου κλίματος εμπιστοσύνης, συνεργασίας και διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: