Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Έως και 22.000 ευρώ η εξαγορά πλασματικού χρόνου.
«Χρυσή» γίνεται η εξαγορά για τους εργαζόμενους- σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία - του πλασματικού χρόνου (έως 7 έτη) που προβλέπεται να ισχύσει από το 2011 με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.
Και αυτό γιατί- σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ - για τους άνδρες η εξαγορά μέχρι 7 έτη προϋποθέτει περίπου 22.000 ευρώ και για τις γυναίκες περίπου 16.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο Λοβέρδου προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να συνυπολογίζουν ως χρόνο ασφάλισης:
1 Τη στρατιωτική θητεία- για τη θεμελίωση δικαιώματος και την προσαύξηση σύνταξης- με 20% του τρέχοντος μισθού στον ιδιωτικό τομέα και 6,67% του μισθού στο Δημόσιο.
2 Τη γονική άδεια ανατροφής παιδιών- για τη θεμελίωση δικαιώματος και την προσαύξηση σύνταξης- με εισφορά εργοδότη και εργαζομένου επί του 25πλασίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
3 Τον χρόνο επιδότησης λόγω ασθενείαςγια τη θεμελίωση δικαιώματος- και μέχρι 300 ημέρες, χωρίς πληρωμή.
4 Τον χρόνο επιδότησης της τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, χωρίς πληρωμή για τη θεμελίωση δικαιώματος.
5 Το χρόνο εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη, με ποσοστό εισφοράς εργαζόμενου- εργοδότη, για τη θεμελίωση δικαιώματος και την προσαύξηση σύνταξης.
6 Τον χρόνο σπουδών για την απόκτηση πτυχίου Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και τον χρόνο σπουδών σε μέσες επαγγελματικές σχολές, με 26% επί του 25πλασίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, για τη θεμελίωση δικαιώματος και την προσαύξηση σύνταξης
7 Τον χρόνο ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση σε οποιοδήποτε Ταμείο ή στο Δημόσιο.
8 Τον χρόνο απουσίας που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) για κύηση και λοχεία, χωρίς πληρωμή, για τη θεμελίωση δικαιώματος.
9 Τον χρόνο απεργίας- με ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζόμενου- για τη θεμελίωση δικαιώματος και την προσαύξηση σύνταξης.
10 Τον πλασματικό χρόνο λόγω τέκνων του Ν. 3655/2008 (300 ημέρες για ένα παιδί και 600 ημέρες για κάθε επόμενο), χωρίς πληρωμή, για τη θεμελίωση δικαιώματος και την προσαύξηση σύνταξης.
Ο χρόνος που θα μπορεί να συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο:
Σε 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011.
Σε 5 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012.
- Σε 6 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2013.
Σε 7 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2014 και μετά.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2011, ενώ η πληρωμή για τις αναγνωρίσεις θα μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ (εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης) με έκπτωση 15% είτε σε διμηνιαίες δόσεις. Ειδικά για τον χρόνο φοίτησης και ανεργίας για θεμελίωση δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης θα γίνεται με την καταβολή κάθε μήνα 20% για τα Ταμεία κύριας ασφάλισης και 6% για τα επικουρικά επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως θα ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

 ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης, ΤΑ ΝΕΑ, 5/7/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: