Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Νέο πλαίσιο για τις αποσπάσεις δασκάλων-καθηγητών

Εφημερίδα  ΕΘΝΟΣ 

Θεσπίζονται αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, προκειμένου να μπει τέλος στο πελατειακό καθεστώς, με το οποίο πραγματοποιούνταν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Με μοριοδότηση ακόμα και οι μετακινήσεις στο υπουργείο και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
Τα νέα κριτήρια για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζει σήμερα το ΕΘΝΟΣ. Πρόκειται για το τελικό σχέδιο που διαμόρφωσε ειδική επιτροπή του υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ).
Αποτελεί σημαντική παρέμβαση στον τρόπο απόσπασης των εκπαιδευτικών, ενώ ικανοποιεί πάγια αιτήματα δασκάλων και καθηγητών, τα οποία ζητούσαν από το 1997, προκειμένου να σταματήσει το ρουσφέτι και οι πελατειακές σχέσεις, που είχαν αναπτυχθεί με το προηγούμενο σύστημα και στο οποίο εμπλέκονταν οι πάντες, από πολιτικά κόμματα, βουλευτές, υπουργούς κ.α, αφού όλοι τις  "πουλούσαν" για να διατηρήσουν το πελατειακό τους σύστημα.
Τώρα για πρώτη φορά θεσπίζονται κριτήρια και για τις αποσπάσεις, όπως συμβαίνει και με τις μεταθέσεις. Το σημαντικό είναι ότι η μοριοδότηση αφορά ακόμη και τις αποσπάσεις που θα γίνονται στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και στις περιφερειακές διευθύνσεις, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και ο εκάστοτε υπουργός δεν θα μπορεί να κάνει παρεμβάσεις αφού θα υπάρχουν τα κριτήρια, τα οποία δεν θα επιτρέπουν κάτι τέτοιο.
Το νέο σχέδιο, δυνητικά, αφορά 200.000 νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι έχουν το δικαίωμα αίτησης απόσπασης. Κάθε χρόνο κατατίθενται περίπου 30.000 τέτοιες αιτήσεις (εκ των οποίων οι περίπου 10.000 αφορούν από σχολείο σε σχολείο) και από αυτές ικανοποιούνται σχεδόν 15.000. Παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός αιτήσεων ικανοποιούνταν πάντα υπήρχαν εκπαιδευτικοί ο οποίοι δεν έπαιρναν απόσπαση και θεωρούσαν ότι αδικήθηκαν γι΄αυτό και ζητούσαν να θεσπιστούν αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από το νέο σύστημα εξαιρούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούν τη υπηρεσία τους στην περιοχή του πρώτο διορισμού τους, οι οποίοι δεν μπορούν να ζητήσουν να αποσπασθούν στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου ή σε άλλες υπηρεσίες τους ή σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από αυτό. Επίσης δικαίωμα απόσπασης δεν θα έχουν τα στελέχη της εκπαίδευσης, διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων καθώς και ορισμένες ακόμη κατηγορίες που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.
Στο εξής, αρμόδια όργανα για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα κεντρικά, τα ανώτερα περιφερειακά και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών.
Το πλήρες κείμενο της πρότασης της ομάδας εργασίας θα τεθεί, σε ανοικτή διαβούλευση στο http://www.opengov.gr/ ενώ θα ακολουθήσει και το αντίστοιχο κείμενο για τις μεταθέσεις.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Εξτρα μόρια από δεύτερο πτυχίο και μεταπτυχιακά
Σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής, για τις αποσπάσεις στην κεντρική υπηρεσία και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το υπουργείο, καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα εξής κριτήρια:
α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση ή στη διοίκηση της εκπαίδευσης,
β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοίκηση, τη νομική ή άλλη επιστήμη,
γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,
δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄,
ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του υπουργείου Παιδείας,
στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Η μοριοδότηση για τις μετακινήσεις από σχολείο σε σχολείο
Συγκεκριμένοι αριθμοί μορίων για όλα τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ περιλαμβάνονται στην πρόταση. Αφού ληφθούν υπόψη, καταρχάς, τα μόρια για τις μεταθέσεις, τα κριτήρια τα οποία συνεκτιμώνται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι τα εξής:
Βαριές και δυσίατες ασθένειες:
  • των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους, 5 μονάδες για ποσοστό 50-67% και 10 μονάδες για ποσοστό 67% και άνω
  • των γονέων τους που είναι δημότες από διετίας δήμου της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν την επιμέλειά τους, 2 μονάδες για ποσοστό αναπηρίας 50-67% και 5 μονάδες για ποσοστό 67% και άνω
  • αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (5 μονάδες)
Επισημαίνεται ότι το ποσοστό αναπηρίας αποδεικνύεται με γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εκδίδεται βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως ισχύει κάθε φορά.
Η συνυπηρέτηση με σύζυγο εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π. Τ.Ε.I. Τμημάτων ή Παραρτημάτων (6 μονάδες).
Η χηρεία, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά (5 μονάδες)
Οι εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, όπως η διάζευξη ή διάσταση, η χηρεία ή η ανάγκη για εξωσωματική γονιμοποίηση (3 μονάδες)
Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός (2 μονάδες).
Οσον αφορά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, αποσπώνται κατά σειρά προτεραιότητας και συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Βαριές και δυσίατες ασθένειες
Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων
Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων
Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών
Είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων λειτουργών μέσης εκπαίδευσης ή των συλλόγων των δασκάλων και ζητούν απόσπαση σε σχολεία της έδρας αυτών
Αν δεν υπάρχουν, ωστόσο, λειτουργικά κενά στην περιοχή όπου θεμελιώνουν δικαίωμα απόσπασης, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, η απόσπαση πραγματοποιείται σε όμορη περιοχή.
ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ποιες κατηγορίες εκπαιδευτικών δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση
Εξαιρέσεις σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση προβλέπονται στην πρόταση της επιτροπής. Ειδικότερα, δεν μπορούν να κάνουν αίτηση οι παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευτικών:
Οι νεοδιόριστοι που διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στην περιοχή ή στο σχολείο του πρώτου διορισμού τους, προκειμένου για τις αποσπάσεις στην κεντρική υπηρεσία και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας, καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης. Εξαιρούνται όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες.
Στελέχη
Οσοι είναι στελέχη της εκπαίδευσης (σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές διευθύνσεων, προϊστάμενοι γραφείων, προϊστάμενοι εκπαιδευτικών θεμάτων, διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων).
Οσοι υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31η Αυγούστου του έτους που γίνονται οι αποσπάσεις.
Οσοι ζητούν απόσπαση για τρίτο συνεχόμενο σχολικό έτος, εάν δεν έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης στην περιοχή όπου ζητούν να αποσπαστούν.
Οσοι ανήκουν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, πειραματικά, μουσικά, καλλιτεχνικά ή μειονοτικά σχολεία και σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επιθυμούν απόσπαση στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου κ.α., εφόσον δεν έχουν εξαντλήσει το προβλεπόμενο διάστημα υποχρεωτικής παραμονής σε αυτά.
ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Δ. Μπράτης
Τέλος στις αδικίες
Η ΔΟΕ από το 1997 είχε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για τη μοριοδότηση των αποσπάσεων, προκειμένου να καθιερωθεί ένα δίκαιο και αντικειμενικό σύστημα, ώστε να μην υπάρχουν αδικίες μεταξύ των συναδέλφων. Οι προτάσεις της επιτροπής, εφόσον νομοθετηθούν, θα είναι μια σημαντική τομή, αφού θα σταματήσουν οι πελατειακές λογικές που αναπτύχθηκαν τόσα χρόνια. Το σημαντικό είναι ότι όλες οι αποσπάσεις πλέον θα γίνονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών και θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια, αφού δεν θα μπορεί να παρεμβαίνει σε κανένα επίπεδο η πολιτική εξουσία, λόγω μετρήσιμων και αντικειμενικών κριτηρίων
*Δημήτρης Μπράτης (αιρετός ΚΥΣΠΕ)

Κ. Μαντάς
Αναγκαία η αλλαγή
Το θεσμικό πλαίσιο των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών εδώ και χρόνια έχει ξεπεράσει τα όριά του και είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει άμεσα επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας και των κριτηρίων, στην κατεύθυνση της δικαιοσύνης και της διαφάνειας των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών. Για να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία, την οποία ξεκίνησε το υπουργείο, θα πρέπει να κάνει αποδεκτές τις προτάσεις της επιτροπής που συγκρότησε και να τροποποιήσει τις διατάξεις του Ν. 3848, που εγκλωβίζουν για μία τριετία τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στον τόπο διορισμού τους.
* Ο Κομνηνός Μαντάς είναι πρόεδρος ΔΟΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: