Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Αποτρoπή πραγματοποίησης των σεμιναρίων των στελεχών για την ψευδεπίγραφη αυτοαξιολόγηση στο Βόλο

Μαζική αντίδραση Δασκάλων και Νηπιαγωγών στην πραγματοποίηση σεμιναρίων των στελεχών για την ψευδεπίγραφη αυτοαξιολόγηση. Για μας η αξιολόγηση  πρέπει να λειτουργεί ως ανατροφοδοτικός μηχανισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η διαρκής επιμόρφωση, η πλήρης υλικοτεχνική υποδομή, ο συμβουλευτικός ρόλος των στελεχών της εκπαίδευσης και μόνο, είναι μερικές από τις δικλείδες που ασκούν προωθητικό ρόλο στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και ιδιαίτερα από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι, ότι για να εφαρμοστεί και ιδιαίτερα να πετύχει ένα  σύστημα αξιολόγησης, πρέπει να συζητηθεί και να τύχει της αποδοχής τόσο από την πλευρά των αξιολογητών, όσο και των αξιολογούμενων. Από το  προϊόν της αξιολογικής διαδικασίας πρέπει να προκύπτει όφελος, ποιότητα και αναβάθμιση της ίδιας της εκπαίδευσης.

   Eίναι προφανές ότι η αξιολόγηση είναι τιμωρητική, κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς και μοναδικό στόχο έχει τη χειραγώγησή τους.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: