Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009

Γιατί το ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων έφτασε στην κατάρρευση

Για κάθε 1.000 υπαλλήλους που αποχωρούν, το Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων πληρώνει 40 εκατ. ευρώ για εφάπαξ και στερείται εισφορές 750.000 ευρώ το χρόνο. Το πρωτοφανές κλίμα ανασφάλειας που δημιουργήθηκε στους εργαζόμενους, λόγω της επικείμενης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης στο Δημόσιο, οδήγησε σε διπλασιασμό του αριθμού των αιτήσεων συνταξιοδότησης τα τελευταία χρόνια, και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια το Ταμείο σε κατάρρευση. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, μαζί του θα παρασύρει και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των Δημοσίων Υπαλλήλων καθώς και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία με άλλα λόγια, εδώ και καιρό διατυπώνει την άποψη ότι τα ταμεία του Δημοσίου, με πρώτο το Ταμείο Πρόνοιας, θα αντιμετωπίσουν έντονα ταμειακά προβλήματα. Πράγματι, σήμερα το Ταμείο Προνοίας χρωστάει σε 15.300 εργαζόμενους το εφάπαξ βοήθημα και δεν έχει χρήματα να το πληρώσει. Ήδη η καθυστέρηση φθάνει τους 13- 16 μήνες από τη στιγμή της παραίτησης του υπαλλήλου και για όσους παραιτούνται σήμερα το εφάπαξ θα καταβληθεί σε περίπου 3 χρόνια, αν δεν ενισχυθεί οικονομικά το Ταμείο.Γιατί φθάσαμε σε αυτό το σημείο;Σύμφωνα με την ΠΟΠΟΚ φθάσαμε εδώ: * γιατί με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης δημιουργήθηκε ένα πρωτοφανές κλίμα ανασφάλειας στους εργαζομένους με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια.* γιατί οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού γίνονται με το σταγονόμετρο και στη θέση όσων αποχωρούν, δουλεύουν, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δημοσίου, νέοι με προγράμματα Stage, δηλαδή ανασφάλιστη εργασία, συμβασιούχοι έργου, ορισμένου χρόνου κ.λ.π. χωρίς ασφάλιση στα Ταμεία του Δημοσίου.Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι με όλα αυτά, η κυβέρνηση θεωρεί πως εξυπηρετείται η ανανέωση του προσωπικού, η μείωση του κόστους μισθοδοσίας και η εξυπηρέτηση των πελατειακών αναγκών, χωρίς όμως να συνυπολογίζει και το κόστος για τη συνταξιοδότηση που έχουν τα Ταμεία των Δημοσίων Υπαλλήλων. Έτσι για κάθε 1.000 υπαλλήλους που αποχωρούν, για παράδειγμα, το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων πληρώνει 40.000.000 ευρώ για εφάπαξ και στερείται εισφορές 750.000 ευρώ το χρόνο.Και οι προβλέψεις για το μέλλον, είναι εφιαλτικές. Βάσει των όσων αναφέρει η ΠΟΠΟΚΠ, το πρόβλημα σε σχέση με τα Ταμεία του Δημοσίου που θα επεκταθεί σταδιακά και στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και το Μ.Τ.Π.Υ. θα είναι εκρηκτικό το αμέσως επόμενο διάστημα εάν συνεχιστεί η ίδια πορεία.Οι 14.000 - 15.000 αιτήσεις σε ετήσια βάση στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) για εφάπαξ βοήθημα και εφόσον δεν υπάρξουν μέτρα ενίσχυσης του Ταμείου σημαίνουν ότι:Στα περίπου 670 εκατ. ευρώ έλλειμμα που έχουμε σήμερα θα προστίθεται κάθε χρόνο επιπλέον ετήσιο έλλειμμα περίπου 300 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση που θα διατηρηθεί το κλίμα ανασφάλειας και αυξηθεί κατά 5.000 επιπλέον ο αριθμός των αιτήσεων, το ετήσιο έλλειμμα θα αυξηθεί κατά 230 εκατ. ευρώ επιπλέον και θα διαμορφωθεί για το 2009 στα 1,2 δισ. ευρώ περίπου.Το Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και το Μ.Τ.Π.Υ. θα καταστούν προβληματικά Ταμεία σε μόλις 3 με 4 χρόνια αφού η αναλογία συνταξιούχων προς ασφαλισμένους από 1 προς 2,6 που είναι σήμερα θα διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 1 προς 2. Ειδικά σε ό,τι αφορά το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, με το πρώτο σενάριο (14.000 - 15.000 αιτήσεις το χρόνο) που θεωρείται σχεδόν βέβαιο, το αποτέλεσμα θα είναι ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση σήμερα θα πρέπει να περιμένουν για να λάβουν το εφάπαξ στις αρχές του 2012, ενώ όσοι αποχωρήσουν το 2010, στην καλύτερη περίπτωση θα πάρουν το εφάπαξ το 2014.
Αιτήσεις που υπεβλήθησανγια τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος
Έτος Αριθμός Αιτήσεων
1998 7.540
1999 5.776
2000 8.008
2001 8.722
2002 4.705
2003 4.813
2004 6.049
2005 8.415
2006 10.176
2007 14.974
2008 14.344
Παρατήρηση: Οι αιτήσεις που αναφέρονται ανά έτος αφορούν μόνο εκείνους που λαμβάνουν εφάπαξ βοηθήματα από το Τ.Π.Δ.Υ. Δεν περιλαμβάνονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης όλων των δημοσίων υπαλλήλων που είναι περισσότερες, αφού δεν είναι όλοι ασφαλισμένοι στο Τ.Π.Δ.Υ., όπως εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α., σε Ν.Π.Δ.Δ., στρατιωτικοί κ.λ.π.
Έναν μισθό για το Ταμείο Πρόνοιας
ΜΕΤΡΑ για να καλυφθεί το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (το οποίο καταβάλλει το εφάπαξ στους δημόσιους υπαλλήλους) θα εξετάσει η κυβέρνηση. Σήμερα το Ταμείο Πρόνοιας (ΤΠΔΥ) χρωστάει σε 15.300 εργαζόμενους το εφάπαξ βοήθημα και δεν έχει χρήματα να το πληρώσει. Τα μέτρα που εξετάζονται για να αντιμετωπιστεί - έστω προσωρινά- το πρόβλημα περιλαμβάνουν:
● Την καταβολή δανείου με την εγγύηση του Δημοσίου, ύψους 300 εκατ. ευρώ για το 2009.
● Την καθιέρωση εισφοράς ύψους 2% στις πρόσθετες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων (εκτός από το καταβαλλόμενο 4% μηνιαίως στον βασικό μισθό).
● Την καταβολή ενός μισθού υπέρ του Ταμείου Προνοίας από τους νεοπροσλαμβανόμενους δημοσίους υπαλλήλους.
● Την ένταξη των περίπου 80.000 δημοσίων υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΤΠΔΥ
Φίλιππος Κωνσταντινίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: