Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ


Καλώς ήρθατε στο Νομό Μαγνησίας!!!!

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καθώς και το ΕΕΠ/ΕΒΠ προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, θα πρέπει να προσκομίσουν την ημέρα της ανάληψης ΟΛΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που πρέπει να είναι πρωτότυπες):

1. Πρόσφατες ιατρικές γνωματεύσεις 
α) παθολόγου ή γενικού γιατρού και  
β) ψυχίατρου Δημοσίου ή ιδιώτη (πρωτότυπες, όχι φωτοτυπίες) – Στις γνωματεύσεις θα πρέπει να αναγράφεται ότι χορηγούνται για την άσκηση διδακτικού έργου.
Η προσκόμιση των ιατρικών γνωματεύσεων είναι υποχρεωτική κατά την διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας, καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας.

2.Πτυχίο: (σε περίπτωση ξενόγλωσσου προσκομίζεται το ξενόγλωσσο, η επίσημη μετάφραση και η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ). Για ξενόγλωσσο πτυχίο πρέπει να προσκομιστούν και τα τρία έγγραφα. Γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά κτήσης πτυχίου.

3Α.Μ.Κ.Α.: Γίνεται δεκτή και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΑ σε φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ (ηλεκτρονική αποτύπωση, όχι χειρόγραφη).

4. Α.Μ.Α: Γίνεται δεκτή και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΚΑ σε φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ (ηλεκτρονική αποτύπωση, όχι χειρόγραφη).


5
. ΑΦΜ: (εκτύπωση από ΟΠΣΥΔ ή βεβαίωση ΔΟΥ). Γίνονται δεκτές μόνο οι δύο περιπτώσεις της παρένθεσης.

6. ΑΔΤ: Το φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι ευκρινές.
 
7Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης: (για αναπληρωτές ΕΣΠΑ & ΠΔΕ μόνο Εθνικής Τράπεζας – 1Ο όνομα δικαιούχου:ο/η εν λόγω εκπ/κός) Το φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι ευκρινές . Δεν γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα στα οποία έχει γραφτεί ο αριθμός ΙΒΑΝ χειρόγραφα «πατώντας» πάνω στην ηλεκτρονική αποτύπωση.

8. Βεβαιώσεις προϋπηρεσιών κατ’ έτος ξεχωριστά (όχι συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ) και εκτύπωση ενσήμων*: Τα ένσημα πρέπει να συνοδεύουν απαραίτητα τις προϋπηρεσίες κατά την ανάληψη.
α) αναγνωρίζεται και η ιδιωτική προϋπηρεσία με προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
β) όταν η προϋπηρεσία αφορά σε άλλο φορέα (π.χ. ΙΕΚ, ΟΑΕΔ, στρατιωτικές σχολές κλπ), θα προσκομίζεται και αντίγραφο της σύμβασης εργασίας.

9. Μεταπτυχιακό: (σε περίπτωση ξενόγλωσσου προσκομίζεται το ξενόγλωσσο, η επίσημη μετάφραση, η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών . Πρέπει να προσκομιστούν όλα τα παραπάνω έγγραφα για να γίνει αναγνώριση του τίτλου)

10. Πρόσφατο (εντός τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα). Δεν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πέραν του τριμήνου.

11. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος απαιτείται βεβαίωση σπουδών στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία 1ης εγγραφής και τα προβλεπόμενα εξάμηνα περάτωσης των σπουδών. Για τους πρωτοετείς φοιτητές, θα συμπληρωθεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομιστεί η βεβαίωση αμέσως μετά την εγγραφή τους.

12. Ειδική κατηγορία: Βεβαίωση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από ΚΕΠΑ στην οποία να εκτίθεται το ιστορικό της ασθένειας).

13. Πιστοποιητικό εντοπιότητας: (μόνο για δήμο του νομού Ευβοίας).

14. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α: εάν δεν έχει προσκομιστεί να δίνεται από τον αναπληρωτή ο Αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου (ΑΣΜ) και ο Δήμος του για να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

15. Όσες αναπληρώτριες έχουν γεννήσει το τελευταίο 15μηνο, να προσκομίσουν το έντυπο «Επιδόματα μητρότητας» από το ΙΚΑ.

Για τα ονόματα πατήστε στο σύνδεσμο

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

Τοποθετήσεις Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ, ΠΕ60 & ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2019-2020

Τοποθετήσεις Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ, ΠΕ60 & ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2019-2020

Από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 ΣΜΕΑΕΠΕ60 & ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Όσοι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να μην έχουν τοποθετηθεί θα υποβάλουν εκ νέου δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά και θα τοποθετηθούν πριν τη διαδικασία των αποσπάσεων εντός του ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας.

Οι δηλώσεις για τη Β΄ Φάση θα υποβληθούν την Τετάρτη 4-09-2019 και μέχρι 10.00πμ.
Αναλυτικά οι πίνακες τοποθέτησης:

http://dipe.mag.sch.gr/?p=5130 

Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά...με πολλά "αλλά"...


Ασάφεια, γενικολογίες, «καλές προθέσεις», ενώ η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε!
Η υφυπουργός Παιδείας δεν έδωσε απαντήσεις
 για τα μεγάλα ζητήματα της εκπαίδευσης
           
            Απροετοίμαστη να δώσει απαντήσεις για τα ζητήματα της εκπαίδευσης που της τέθηκαν από το ΔΣ της ΔΟΕ, εμφανίστηκε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας (Υφυπουργός και Γενική Γραμματέας) στη συνάντηση Υπουργείου Παιδείας – ΔΟΕ, που έγινε τελικά με μεγάλη καθυστέρηση με ευθύνη του υπουργείου, την Παρασκευή 30 Αυγούστου.
            Η μόνη σαφής απάντηση αφορούσε τον αριθμό των δασκάλων και νηπιαγωγών που θα προσληφθούν για την παράλληλη στήριξη (6205) και ασφαλώς κινείται σε θετική κατεύθυνση.
Για όλα τα υπόλοιπα είτε επιλέχτηκε η επικοινωνιακή διαχείριση: «…θα κάνουμε σε πρώτη φάση όσες προσλήψεις αναπληρωτών έγιναν και πέρσι και ίσως και λίγες παραπάνω…» (για να «μη μας την λένε» οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ…) χωρίς να γίνει καμία αναφορά σε ειδικότητες αλλά και σε αριθμό είτε επιλέχτηκε η αοριστία, οι γενικολογίες και η επίδειξη δήθεν καλών προθέσεων.
Συγκεκριμένα:
 • Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα πόσες μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στην ειδική αγωγή ανά ειδικότητα. Υποψιαζόμαστε ότι η τελική αναλογία υπάρχει κίνδυνος να μην σχετίζεται με τις πραγματικές ανάγκες των ειδικών σχολείων αλλά να αποτελεί αντικείμενο ισορροπιών. Σε ότι αφορά τις μόνιμες προσλήψεις στη γενική αγωγή, η υφυπουργός δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνουν πριν τη σχολική χρονιά 2021-2022 (μας θυμίζει τα τριετή πλάνα διορισμών των Φίλη και Γαβρόγλου!!) χωρίς μάλιστα να είναι σε θέση να πει όχι με ποιον τρόπο θα γίνουν, αλλά ούτε να διαβεβαιώσει ότι τουλάχιστον δεν θα γίνουν με τον Ν.4589/19 που ψήφισαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και έχει καταγγελθεί από όλους.
 • Στο αίτημα για απόσυρση της ΚΥΑ που εξαιρεί 13 Δήμους της Χώρας από την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής τη φετινή σχολική χρονιά, η υφυπουργός απάντησε ότι «εξετάζεται» ξεχνώντας βέβαια ότι τα σχολεία ήδη ξεκίνησαν!
 • Για τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η υφυπουργός δήλωσε ότι θα δώσει απαντήσεις την επόμενη εβδομάδα! Ήδη βέβαια η πολιτική ηγεσία έχει δηλώσει ότι θα επαναφέρει τον θεσμό του σχολικού συμβούλου και δεν έχει επιτρέψει να γίνουν οι υπηρεσιακές μεταβολές στις νέες δομές εκπαίδευσης, ξεχνώντας πάλι ότι η σχολική χρονιά άρχισε!
 • Το αίτημα για ίδια δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, θα εξεταστεί(!!), όπως επίσης θα εξεταστεί(!!) η δυνατότητα ηλεκτρονικής ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρωτές, ώστε να μην αναγκάζονται σε τεράστια ταλαιπωρία και μεγάλα και χωρίς ουσιαστικό λόγο έξοδα. Το πότε θα εξεταστούν βέβαια είναι ένα άλλο θέμα…
 • «Θα εξεταστεί» επίσης, σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση, το πρόβλημα της διαμονής των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην εξεύρεση στέγης. Η παροιμία «ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι, ταιριάζει απόλυτα στην περίσταση!!
 • Η υφυπουργός δήλωσε ότι γίνονται προσπάθειες για τη μείωση του κόστους μετάβασης στις περιοχές προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μέσω επαφών με ακτοπλοϊκές εταιρίες και τα ΚΤΕΛ, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάτι το οποίο να ισχύει!!
 • Στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με το παράβολο για τη συμμετοχή στη διαδικασία μόνιμων διορισμών στην ειδική αγωγή, η μοναδική δήλωση αφορούσε στο ότι το υπουργείο Παιδείας έχει κάνει θετική εισήγηση στο ΑΣΕΠ. Το θέμα όμως είναι ανοικτό και ο κίνδυνος αποκλεισμού των εκπαιδευτικών υπαρκτός.
 • Δεν έχει γίνει καμία απολύτως ενέργεια που να αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την επαναφορά του υπεύθυνου δασκάλου του Ολοήμερου σχολείου
 • Υπήρχε πλήρης άγνοια της πολιτικής ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για τα προβλήματα που δημιουργούνται στις σχολικές μονάδες από τον νέο ποινικό κώδικα που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σύμφωνα με τον οποίο η παρακώλυση της λειτουργίας του σχολείου δεν είναι αδίκημα!
 • Για τον εκπαιδευτικό εμπιστοσύνης και τον υπεύθυνο κτηρίου, δεν υπήρξε απάντηση που να δικαιολογεί ότι αποτελούν τεκμηριωμένες προτάσεις του υπουργείου. Περισσότερο μοιάζουν με λόγια του αέρα…


 Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών και Προσδιορισμός Λειτουργικών κενών των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2019 -2020

Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών και Προσδιορισμός Λειτουργικών κενών των κλάδων Π.Ε.60 και Π.Ε.70 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για το διδακτικό έτος   2019 -2020

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες που διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν στο σύλλογο διδασκόντων υποχρεωτικά, εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι τη Δευτέρα 2/9/2019 και οι Διευθυντές να αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας τα πρακτικά, και τις δηλώσεις τη Δευτέρα 2/9/2019 και μέχρι 12.00 μ.μ.

Λειτουργικά κενά, Λειτουργικές υπεραριθμίες, ομάδες σχολείων και δηλώσεις στο σύνδεσμο:

http://dipe.mag.sch.gr/?p=5074 

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ11 ΣΜΕΑΕ, ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ και ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020


Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ11 ΣΜΕΑΕ, ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ και ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για το διδακτικό έτος 2019-2020

 


Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών με απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Μαγνησίας

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών με απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Μαγνησίας

 Με τη με αρ. Φ.11.2/7922/29-08-2019 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Μαγνησίας, oι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν, που βρίσκονται σε αναστολή και οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας με τις υπ’ αρ. πρωτ. 124888/Ε2/02-08-2019, 124889/Ε2/02-08-2019   Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ., τοποθετούνται προσωρινά για τις ανάγκες της Υπηρεσίας και μέχρι την οριστική τοποθέτησή τους από το ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας και αναλαμβάνουν υπηρεσία από 02-09-2019 στις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες.

http://dipe.mag.sch.gr/?p=5065  


Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε.Μαγνησίας


Συναδέλφισσες - φοι,
Την Παρασκευή 30/8/2019, θα ανακοινωθούν οι λειτουργικές υπεραριθμίες και τα κενά σχολικών μονάδων.
Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία, θα κάνουν δήλωση τοποθέτησης. (Σχετικές οδηγίες θα ανακοινωθούν την Παρασκευή από τη Δ/νση Π. Ε. Μαγνησίας). Στα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν, στο ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας, θα γίνουν πρώτα οι τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπ/κων (2/3 Σεπτέμβρη) και στη συνέχεια θα γίνουν οι τοποθετήσεις των αποσπασμένων εκπ/κων. 
*Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών και λειτουργικών κενών 30/8/2019, ανακοίνωση.
*Δήλωση υπεραριθμίας, δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμων 2/9/2019. 
*Αμέσως μετά θα γίνουν οι τοποθετήσεις υπεράριθμων (Α΄φάση, Β΄φάση - μετά από δήλωση- τοποθέτηση σε εναπομείναντα κενά). 
*Ακολουθούν τοποθετήσεις εκπ/κων απο αποσπάσεις.
Οδηγίες θα ανακοινώσει η Δ/νση Π. Ε. Μαγνησίας.
Το ενημερωτικό δεν αποτελεί επίσημο χρονοδιάγραμμα της Δ/νσης ΠΕ Μαγνησίας.
Φίλιππος Κωνσταντινίδης