Δευτέρα 27 Απριλίου 2009

Προσωρινή Ημερήσια Διάταξη 78ης Γ.Σ. Δ.Ο.Ε.
Αριθ. Πρωτ. 2157 Αθήνα 2/4/2009

Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
ΘΕΜΑ: Προσωρινή Ημερήσια Διάταξη 78ης Γ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του με αρ.πρωτ.2106/19-3-09 εγγράφου μας σας αποστέλλουμε την προσωρινή Ημερήσια Διάταξη της 78ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 21, 22, 23 και 24 Ιουνίου 2009 στο Ξενοδοχείο NOVOTEL (Μιχ.Βόδα 4-6, Αθήνα).
Οι Σύλλογοι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της ΔΟΕ, μέσα σε ένα μήνα, θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους για να εγγραφούν ως θέματα στην Οριστική Ημερήσια Διάταξη. Περισσότερα
http://www.doe.gr/1nea/pid78.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια: