Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009

Κεφάλαιο 1ο, η παιδεία

Σε μια προσπάθεια να δείξει ότι αντιμετωπίζει με επάρκεια το πρόβλημα κυβερνησιμότητας, το ΠΑΣΟΚ επιταχύνει τον ρυθμό επεξεργασίας θέσεων. Πρώτος τομέας στη λίστα; Η παιδεία.
Επί πολλούς μήνες οι κομματικές επιτροπές εξέτασαν, σε συνεργασία με ειδικούς και εκπροσώπους όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, τα προβλήματα. Με την καθοδήγηση της Αννας Διαμαντοπούλου και την ενεργό παρουσία των Θάλειας Δραγώνα, Α. Μητσού, Α. Ανδριόπουλου, Β. Κουλαϊδή και Δ. Χαλκιώτη, η αξιωματική αντιπολίτευση καταλήγει, τώρα, σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα παρουσιάσει σύντομα στη κοινή γνώμη.
*Η πρώτη εξαγγελία αφορά τη χρηματοδότηση: Προβλέπεται αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% και για την έρευνα στο 2%. Ολα, ωστόσο, θα συνδέονται με τη λογοδοσία των εκπαιδευτικών μονάδων και την αξιολόγηση του παραγόμενου από αυτές έργου.
*Το ολοήμερο σχολείο, με ενιαίο πρόγραμμα, γίνεται ο καθολικός τύπος σχολείου. Νέα αναλυτικά προγράμματα, χρήση της τεχνολογίας και έμφαση στο πώς ο μαθητής θα αναπτύσσει την κριτική σκέψη του και θ' αναζητεί τη γνώση.
*Επανεξέταση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Παράλληλα καθιερώνεται τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική αξιολόγηση κάθε σχολικής μονάδας και όλων των διδασκόντων.
*Σταδιακός περιορισμός γνωστικών αντικειμένων και διεύρυνση του αριθμού των μαθημάτων επιλογής στο λύκειο. Εισαγωγή στα ΑΕΙ με εξετάσεις για εθνικό απολυτήριο. Τα ΑΕΙ θα ορίζουν τα γνωστικά αντικείμενα και τον συντελεστή βαρύτητας.
*Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την απασχόληση. Χωροταξικός σχεδιασμός και σύσταση ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου για τη δημιουργία νέων τμημάτων. Μελέτη της βιωσιμότητας του σημερινού αριθμού τμημάτων σχολών των ΤΕΙ και των πανεπιστημίων, με προοπτική τη συγχώνευση όπου κρίνεται απαραίτητο.
*Οι ανάγκες των παιδιών με αναπηρία αποτελούν οργανικό μέρος της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες: προσβάσιμο εκπαιδευτικό περιβάλλον με στόχους συνεκπαίδευσης, προσαρμογή υλικού, εξειδικευμένο προσωπικό και συνεργασία με τους γονείς.
Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: