Τρίτη 21 Ιουλίου 2009

Χωρίς στήριξη οι μαθητές με αναπηρία

Πάγια και σοβαρά προβλήματα στο μέτρο της παράλληλης στήριξης μαθητών και αδυναμία να δοθούν λύσεις από το υπ. Παιδείας διαπιστώνει η ανεξάρτητη αρχή
Ανεπάρκεια κονδυλίων ή εκπαιδευτικών επικαλείται, μεταξύ άλλων, το υπουργείο Παιδείας για την αδυναμία υλοποίησης του μέτρου της παράλληλης στήριξης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι το υπ. Παιδείας δεν λαμβάνει υπόψη του τις γνωματεύσεις των αρμόδιων διαγνωστικών κέντρων του για το μέτρο της παράλληλης στήριξης μαθητών
Σε σχετικό με την εφαρμογή του θεσμού πόρισμα που συνέταξε ο Συνήγορος του Πολίτη και απέστειλε στο υπουργείο Παιδείας διαπιστώνει πάγια και σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία, όπως επίσης συστηματική αδυναμία να δοθούν λύσεις σε ατομικές υποθέσεις.

Η ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ακόμη ότι το υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει ως καταχρηστικές ή δεν λαμβάνει υπόψη του τις γνωματεύσεις των αρμόδιων διαγνωστικών κέντρων του (ΚΕΔΔΥ), υποβαθμίζοντας έτσι το επιστημονικό τους έργο.

Επιπλέον, ο θεσμός της παράλληλης στήριξης αντιμετωπίζεται από το ΥΠΕΠΘ ως αντίστοιχος της φοίτησης ενός μαθητή σε τμήμα ένταξης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες που εξυπηρετεί ο καθένας από τους δύο θεσμούς αλλά και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.
Ειδικότερα, για την εφαρμογή του μέτρου παράλληλης στήριξης μαθητών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος από πρόσωπο επιλογής της οικογένειας, ο Συνήγορος του Πολίτη υπογραμμίζει τον κίνδυνο μετακύλισης της ευθύνης για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας από την πολιτεία στην οικογένεια.
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις η ανεξάρτητη Αρχή προχωρεί στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την έμπρακτη εφαρμογή του θεσμού. Ο Συνήγορος του Πολίτη καλεί το υπουργείο:
Να επανεξετάσει την κατανομή πιστώσεων στην Ειδική Αγωγή, να μεριμνήσει για την αύξηση του αριθμού εισακτέων στις αντίστοιχες σχολές, ώστε μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσει επάρκεια επιστημονικού προσωπικού.
Να διασαφηνίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας μαθητής χρειάζεται παράλληλη στήριξη και να του την παρέχει δεσμευτικά.
Επίσης ζητεί να διαχωριστούν με σαφήνεια οι όροι λειτουργίας ανάμεσα στον θεσμό της παράλληλης στήριξης (σ.σ.: το παιδί παρακολουθεί το πρόγραμμα του κλασικού τμήματος με τη συμμετοχή ειδικού εκπαιδευτικού) και στον θεσμό του τμήματος ένταξης (σ.σ.: το παιδί παρακολουθεί το πρόγραμμα του κλασικού τμήματος και του τμήματος ένταξης), ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση.
Τονίζεται, δε, η σημασία έγκαιρης πρόσληψης του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως επίσης η συνέχιση του έργου από το ίδιο πρόσωπο και κατά το επόμενο έτος.
Πηγή: Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: