Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009

Διορισμοί 2009

Πίνακας πολυτέκνων http://e-aitisi.sch.gr/politeknoi2009/politeknoiathmia.xls

Ενιαίος πίνακας διορισμών http://e-aitisi.sch.gr/eniaios_diorismwn_09/index.html

Πίνακας κατάταξης 30μηνου http://e-aitisi.sch.gr/politeknoi2009/politeknoiathmia.xls

Πίνακας κατάταξης 24μηνου http://e-aitisi.sch.gr/eikositetramino_09/index.html

Πίνακας αναπληρωτών http://e-aitisi.sch.gr/eniaiosp_2009/index.html

Πίνακας αναπληρωτών μηδενικής προϋπηρεσίας http://e-aitisi.sch.gr/eniaiosp_zero_2009/index.html


Αίτηση διορισμού 2009 - 2010 http://www.doe.gr/1nea/ait0910.doc


Κενά δυσπρόσιτων σχοελίων 2009-2010 http://www.doe.gr/1nea/dis0910.xlsΠεριοχές διορισμού ΠΕ60 ΠΕ70 http://www.doe.gr/1nea/perdio0910.xls


Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 - Δασκάλων και ΠΕ60 - Μηπιαγωγών, οι οποίοι έχουν

α) συμπληρώσει στις 30/6/2008 προϋπηρεσία τουλάχιστον 30 μηνών

β) προΎπηρεσία 24 μηνών και επιτυχία σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ

γ) εγγεγραμμένοι σε ειαίο πίνακα αναπλκηρωτών σε ποσοστό 40%

για μόνιμο διορισμό σε σχοελία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2009- 2010 http://www.doe.gr/1nea/egkpin0910.pdf


Πρόσκληση υποψηφίων εκαπιδευτικών κλάδων ΠΕ70 - Δασκάλων και ΠΕ60 - Νηπιαγωγών από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008σε ποσοστό 60% για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το έτος 2009 - 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: