Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009

Δημόσιο: Ποιες γυναίκες γλιτώνουν το «καπέλο» στα όρια ηλικίας

Περίπου 100.000 γυναίκες εργαζόμενες στη δημόσια διοίκηση, που έχουν σήμερα τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας, δεν θίγονται από τις όποιες αλλαγές στα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση φέρει η εξίσωσή τους με αυτά που ισχύουν για τους άνδρες.
Ως γνωστόν, η κυβέρνηση σχεδιάζει τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο Δημόσιο και στα Σώματα Ασφαλείας από το 2013, μετά την καταδικαστική για την Ελλάδα απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ειδικότερα οι γυναικες εργαζόμενες στο δημόσιο που δεν θα θιγουν ειναι:
ΔΗΜΟΣΙΟ: Γυναίκες που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα
Η μεγάλη αυτή κατηγορία περιλαμβάνει 100.000 περίπου γυναίκες που χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες:
1. Γυναίκες που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδοτικό και μπορούν να αποχωρήσουν με άμεση καταβολή της σύνταξής τους.
2. Γυναίκες που έχουν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, αλλά για να πάρουν τη σύνταξη τους θα πρέπει να συμπληρώσουν και το ανάλογο όριο ηλικίας.
Ας δούμε αναλυτικά αυτές τις δύο κατηγορίες:
1. Γυναίκες που μπορούν σήμερα να αποχωρήσουν και να συνταξιοδοτηθούν άμεσα
- Έγγαμες που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 στο δημόσιο και έχουν συμπληρώσει 24,5 συνολικά έτη ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας. Από τα 24,5 έτη τα 17,5 τουλάχιστον πρέπει να είναι χρόνος δημόσιας υπηρεσίας και τα υπόλοιπα μπορεί να είναι χρόνια που έχουν διανυθεί στο δημόσιο, ή χρόνια που αναγνωρίζονται στο δημόσιο όπως ο χρόνος εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.
- Μητέρες ανήλικων παιδιών έγγαμες ή άγαμες που κατά την συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας είχαν παιδί ανήλικο. Οι μητέρες αυτής της κατηγορίας που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 στο δημόσιο και έχουν συμπληρώσει 24.5 συνολικά έτη ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 24,5 στην ασφάλιση (από τα οποία υποχρεωτικά 17,5 στο δημόσιο ) χωρίς όριο ηλικίας. Με δεδομένο ότι ακόμα και οι γυναίκες που προσελήφθηκαν το 1982, εφόσον είχαν συνεχή μέχρι σήμερα εργασία, έχουν ήδη συμπληρώσει 27 περίπου χρόνια, όλες οι γυναίκες των δύο παραπάνω κατηγοριών μπορούν όποτε θέλουν να αποχωρήσουν και να πάρουν την σύνταξή τους.
- Γυναίκες με 3 ή περισσότερα παιδιά που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1992 και έχουν συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.
- Μητέρες ανήλικων παιδιών που έχουν προσληφθεί από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992 και έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης συνολικά και το 50 έτος της ηλικίας τους. Οι γυναίκες αυτές θα πρέπει να έχουν κατά τη συμπλήρωση των 25 ετών ασφάλισης ανήλικο παιδί. Για τη συμπλήρωση των 25 ετών συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης που έχουν στον ιδιωτικό τομέα..
- Γυναίκες που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1992 και έχουν συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης.
- Γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 55 έτος της ηλικίας τους και 25 έτη ασφάλισης μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη εφόσον έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1992.
-Γυναίκες άγαμες χωρίς παιδιά που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας.
- Γυναίκες χωρίς ανήλικα παιδιά που έχουν προσληφθεί στο δημόσιο από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992 και έχουν συμπληρώσει 35 συνολικά έτη ασφάλισης (μαζί με τον ιδιωτικό τομέα ) και το 58 έτος της ηλικίας τους.
- Γυναίκες που έχουν προσληφθεί μετά τις 1/1/1993 στο δημόσιο, αλλά έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε ταμείο κύριας ασφάλισης πριν το 1993 και έχουν συμπληρώσει συνολικά
- Οι μητέρες ανήλικων 25 έτη στην ασφάλιση και το 50 έτος της ηλικίας τους
- Οι γυναίκες γενικά με 15 έτη ασφάλισης και το 60 έτος της ηλικίας τους ή 25 έτη ασφάλισης και το 55 έτος της ηλικίας τους για μειωμένη σύνταξη
- Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες με 20 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.
Όλες οι παραπάνω κατηγορίες γυναικών που έχουν συμπληρώσει τις αναφερόμενες προϋποθέσεις μπορούν να αποχωρήσουν όποτε θέλουν και να πάρουν την σύνταξή τους.
2. Γυναίκες που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα αλλά δεν μπορούν να πάρουν άμεσα την σύνταξή τους
- Γυναίκες που έχουν προσληφθεί από το 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992, έχουν συμπληρώσει 25 συνολικά έτη ασφάλισης (μαζί με χρόνο ασφάλισης από τον ιδιωτικό τομέα ) και κατά τη συμπλήρωση του 25 έτους είχαν παιδί ανήλικο. Οι γυναίκες αυτές έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δεν μπορούν όμως να πάρουν σύνταξη εάν δεν συμπληρώσουν και το 50 έτος της ηλικίας τους
-Γυναίκες που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1992 και έχουν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης την οποία όμως μπορούν να πάρουν στο 60 έτος. Για την κατηγορία αυτή η νομοθεσία προβλέπει ότι μπορούν εάν επιθυμούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους μετά την συμπλήρωση των 15 ετών και να πάρουν τη σύνταξή τους σε ηλικία 60 ετών.
- Γυναίκες που έχουν προσληφθεί μετά την 1/1/1993 στο δημόσιο αλλά έχουν ασφαλιστεί πριν το 1993 σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και έχουν μαζί με τον ιδιωτικό τομέα συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης με παιδί ανήλικο. Οι γυναίκες αυτές έχουν θεμελιώσει δικαίωμα εφόσον κατά τη συμπλήρωση της 25ετιας είχαν παιδί ανήλικο, αλλά για να πάρουν τη σύνταξή τους θα πρέπει να συμπληρώσουν και το 50 έτος της ηλικίας τους.
Οι γυναίκες που έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση το ισχύον καθεστώς είναι 100.000 και θα αποχωρούσαν σταδιακά μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Αν υποχρεωθούν να αποχωρήσουν μέσα στα επόμενα δυο- τρία χρόνια, μόνο στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων(που καταβάλει την εφάπαξ αποζημίωση) θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο έλλειμμα. Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι πως αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 16.700 αιτήσεις και ο χρόνος έκδοσης του βοηθήματος κυμαίνεται από 17 έως 18 μήνες.
Το σημερινό αδιέξοδο οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο κύμα φυγής που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο λόγω της ανασφάλειας για το συνταξιοδοτικό. Για παράδειγμα, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης από τον δημόσιο τομέα το 2005 ήταν 10.600 και το 2008 έφταναν τις 23.000. Η κατάσταση του ασφαλιστικού φορέα επιδεινώνεται και από το ότι υπάρχει μείωση των εσόδων από τα 30 εκατομμύρια ευρώ στα 23 εκατομμύρια το μήνα. Τα χρήματα αυτά επαρκούν για την καταβολή του εφάπαξ μόνο σε 600 νέους δικαιούχους τον μήνα.
Στο μεταξύ την επόμενη εβδομάδα ξεκινά τελικά ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς σχετικά με το ασφαλιστικό σύστημα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αναλυτικά, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ο υπουργος Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος θα έχει από κοινού σύσκεψη με τις ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και ακολούθως με τη ΓΣΕΒΕΕ. Την Τρίτη, θα συναντηθεί με την ΕΣΕΕ(εμποροι).
Σε επιστολές του προς τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, ο υπουργός αναφέρει πως ''το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, ως γνωστόν, αντιμετωπίζει πολλά, σημαντικά και χρονίζοντα προβλήματα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να δοθούν συνολικές αλλά και επιμέρους λύσεις, διαμέσου, βεβαίως, ενός διεισδυτικού κοινωνικού διαλόγου, '' προσκαλώντας τις ηγεσίες των φορέων για ''από κοινού προσδιορισμό των προϋποθέσεων αυτού του διαλόγου.''
Στη συνάντηση η ΓΣΕΕ αναμένεται να θέσει «κόκκινη γραμμή» στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στο ύψος των συντάξεων. Τονίζει ότι εκείνο που επιβεβαιώνεται από τα οικονομικά στοιχεία των Ταμείων για το ασφαλιστικό, είναι η ανάγκη είσπραξης των εισφορών, η πάταξη της εισφοροδιαφυγής, της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, η συνεπής καταβολή των εισφορών κράτους και εργοδοτών και η δημιουργία του ειδικού αποθεματικού κοινωνικής αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας τα ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Ετσι:
-Το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ(Οργ. Ασφαλ. Ελευθερων Επαγγελματιων) χρειάζονται φέτος 2,47 δισ. ευρώ έκτακτη χρηματοδότηση για να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους όταν πέρσι χρειάστηκαν 850 εκατ. ευρώ.
-Για το 2010, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, έχουν εγγραφεί δαπάνες ύψους 13,27 δισ. ευρώ, όταν βάσει της εκτίμησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα δαπανηθούν, από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τουλάχιστον 17,05 δισ. ευρώ. Συνεπώς, και βάσει εκτιμήσεων, το έλλειμμα του συστήματος για τον επόμενο χρόνο θα είναι της τάξης τω 4 δισ. ευρώ.
-Δραματική είναι η εξέλιξη των καθυστερούμενων εισφορών στο ΙΚΑ, καθώς από το 2003 έως και το 2009 η αύξηση στα καθυστερούμενα ποσά ανέρχεται σε ποσοστό 176,57%. Αναλυτικότερα, από τα 1,6 δισ. ευρώ το 2003, τα χρέη έφθασαν τα 4,6 δισ. ευρώ το 2009, με τους οφειλέτες από 160.952 να ανέρχονται πλέον σε 239.151. Αλλά και για τον ΟΑΕΕ, τα στοιχεία είναι απογοητευτικά. Το έτος 2007 η εισφοροδιαφυγή ανερχόταν στο 15,75%, το 2008 άγγιξε το 19,16% και ήδη στο τέταρτο δίμηνο του 2009 τρέχει με ποσοστό 34,93%, έναντι 23,18% και 20,2% τα αντίστοιχα δίμηνα του 2008 και του 2009.
Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: