Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009

Μεγαλύτερες ποινές για πρόωρες συντάξεις: Τέσσερις ανατροπές στο Ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων


Τα πάνω κάτω έρχονται στο Δημόσιο με τις σχεδιαζόμενες κυβερνητικές αλλαγές στο Ασφαλιστικό. Μαζί με τη σταδιακή εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών- γυναικών από το 2013, η κυβέρνηση προωθεί μεγαλύτερες ποινές (μείωση σύνταξης) για όσους συνταξιοδοτούνται πρόωρα.
Επίσης, την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων σε ηλικία 60 ετών, εφόσον έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης, με δυνατότητα παραμονής για ακόμη 3 χρόνια.
Συγκεκριμένα, τα τέσσερα μέτρα που σχεδιάζονται για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπουν τα εξής:
1 Σταδιακή αύξηση, από το 2013, των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων έως και κατά 15 έτη. Η αύξηση θα αφορά τις ασφαλισμένες μετά το 1983, τα όρια ηλικίας των οποίων θα εξισωθούν με αυτά που ισχύουν για τους άνδρες.
2 Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων με την καθιέρωση της τελευταίας πενταετίας για όλους.
3 Μεγαλύτερες ποινές για πρόωρες συντάξεις με τη μείωση της σύνταξης κατά 6% για κάθε έτος συνταξιοδότησης πριν από το ανώτατο όριο ηλικίας.
4 Κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων σε ηλικία 60 ετών εφόσον έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και θέσπιση κινήτρων για παραμονή στην εργασία για 3 επιπλέον έτη.

Στο πόδι τα συνδικάτα
Οι επαφές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τους κοινωνικούς εταίρους θα αρχίσουν την Τετάρτη και έχουν δημιουργήσει πολεμικό κλίμα στα εργατικά συνδικάτα, τα οποία διαμηνύουν ότι ενδεχόμενες ανατροπές στα όρια ηλικίας και στο ύψος των συντάξεων θα αποτελέσουν αιτία πολέμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες- εκτός των άλλων- μελετάται να εφαρμοστεί και στους δημοσίους υπαλλήλους το αντικίνητρο μείωσης της σύνταξης κατά 6% για κάθε έτος συνταξιοδότησης πριν από το ανώτατο όριο ηλικίας. Ανάλογη ρύθμιση ισχύει και για τον ιδιωτικό τομέα. Σε ό,τι αφορά την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων σε ηλικία 60 ετών, εφόσον έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης, το σχέδιο προβλέπει να δίνεται δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να παραμείνουν για ακόμη 3 χρόνια στην εργασία, εφόσον το επιθυμούν.
Ένα άλλο σενάριο προβλέπει την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων για όλους με βάση τις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας. Σήμερα, η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τον τελευταίο μισθό έως το 2007 και για τα υπόλοιπα έτη με την τελευταία πενταετία.

Θίγονται 150.000 γυναίκες
Σε ό,τι αφορά τις ασφαλισμένες γυναίκες στο Δημόσιο που θίγονται από τη σταδιακή αύξηση, στα 65, των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ανέρχονται σε 150.000. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως μητέρες ανηλίκων και γυναίκες με τρία παιδιά, όπως και άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων από το 1983 και μετά. Ειδικότερα, από την εφαρμογή της απόφασης θα θιγούν: ●Οι «παλαιές ασφαλισμένες», δηλαδή όσες γυναίκες μπήκαν στην αγορά εργασίας από την 1η Ιανουαρίου 1983 έως και την 31η Δεκεμβρίου 1992 και δεν παίρνουν σύνταξη ως μητέρες ανηλίκων ή με τρία παιδιά. Η αύξηση των ορίων ηλικίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων θα είναι 5 έως 15 χρόνια.
●Οι μητέρες ανηλίκων, είτε αυτές ασφαλίστηκαν το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 1983 έως και την 31η Δεκεμβρίου 1992 είτε μετά το 1993. Και οι δύο κατηγορίες θα επιβαρυνθούν με αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 10 έως 15 χρόνια.
●Οι  μητέρες με τρία παιδιά. Τη μεγαλύτερη αύξηση χρόνου εργασίας θα έχουν οι ασφαλισμένες από το 1983 έως και το 1992. Στην κατηγορία αυτή η αύξηση φθάνει τα 15 χρόνια. Επιβάρυνση θα έχουν και οι ασφαλισμένες μητέρες με τρία ενήλικα παιδιά οι οποίες ασφαλίστηκαν μετά το 1993, καθώς προβλέπεται αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησής τους κατά 6 χρόνια σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.
●Οι γυναίκες που είναι ασφαλισμένες από το 1983 έως και το 1992, οι οποίες δικαιούνται μειωμένη σύνταξη για άλλους λόγους πλην αυτών που σχετίζονται με τα παιδιά. Στην κατηγορία αυτή η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης θα είναι 5 χρόνια.


«Σπάνε» ομόλογα για να πληρώσουν τα εφάπαξ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ της οικονομικής κρίσης στα ασφαλιστικά ταμεία είναι το γεγονός ότι η διοίκηση του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (το οποίο καταβάλλει την εφάπαξ αποζημίωση στους δημοσίους υπαλλήλους) προχώρησε στην πώληση ομολόγου της ΑΕΔΑΚ του ΙΚΑ που κατείχε, έναντι 20 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καταβάλει 500 εφάπαξ σε σύνολο 16.000 αιτήσεων που εκκρεμούν!
Η απόφαση ελήφθη με δεδομένη την αδυναμία του κρατικού προϋπολογισμού να καλύψει το έλλειμμα των 650 εκατ. ευρώ το οποίο παρουσιάζει το ΤΠΔΥ. Σημειώνεται ότι μέσω του κρατικού προϋπολογισμού καλύπτεται μόνο η καταβολή των συντάξεων σε περίπτωση αδυναμίας των ταμείων κύριας ασφάλισης.
Ήδη η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έδωσε τη συγκατάθεσή της ώστε η διοίκηση του ΤΠΔΥ να προχωρήσει σε δανεισμό 200 εκατ. ευρώ με την εγγύηση του Δημοσίου, ενώ στο πλαίσιο του διαλόγου για το Ασφαλιστικό θα συζητηθούν και άλλα μέτρα, όπως η ένταξη στο Ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων των εργαζομένων στο Δημόσιο με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου και αορίστου χρόνου, η παρακράτηση πρόσθετης εισφοράς κ.ά.
Πηγή: Εφημερίιδα ΤΑ ΝΕΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: