Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009

Αποσπάσεις

Καραγιάννης Θωμάς Αθήνα 12/10/ 2009

Αιρετός ΚΥΣΠΕ ΠΡΟΣ

Τηλ:6974750406 Τους συναδέλφους μου Εκπαιδευτικούς

e-mail thkaragian@sch.gr έδρες τους


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

για τις αποσπάσεις Εκπαιδευτικών

εκτός διδακτικού έργου

Μετά από ενημέρωσή μου από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΠΘ σας ενημερώνω για τον αριθμό εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ (Λυκουρέντζος - Σπηλιωτόπουλος) σε φορείς και ιδρύματα. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Εκφράζω πάντως την άποψη, τέτοια φαινόμενα να σταματήσουν οριστικά στο εξής, προς όφελος του δημόσιου σχολείου και της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί έχουν θέση στα σχολεία και όχι στα Γραφεία.

Καραγιάννης Θωμάς

Πίνακας αποσπάσεων

μέχρι 4-10-2009

Σε φορείς

Αποσπάσεις

Ανακλήσεις

ΑΕΙ

406

7

ΤΕΙ

24

1

Ακαδημία Αθηνών

7

0

Διευθύνσεις-Γραφεία

1408

23

Περιφέρειες

94

0

Μητροπόλεις

20

0

ΟΕΕΚ Ι

145

0

ΟΕΕΚ ΙΙ

29

0

ΟΕΠΕΚ

6

0

ΠΙ

26

0

ΚΕΓ

3

0

ΚΕΕ

2

0

Εθνική Βιβλιοθήκη

32

0

Δημοτικές Βιβλιοθήκες

93

0

Γενικά αρχεία του κράτους

120

0

Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ

153

0

ΣΥΝΟΛΟ

2568

31

-

Δεν υπάρχουν σχόλια: