Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2009

Όλες οι απαντήσεις της υπ. Παιδείας στους δημοσιογράφους

Tο αντικείμενο της σημερινής συνέντευξης τύπου, αφορά τρία ζητήματα. Ξεκινώ από το πιο γενικό και στη συνέχεια θα αναφερθώ στα επιμέρους.

«Πρώτα ο μαθητής» δεν είναι απλά ένα εύηχο λεκτικό σχήμα αλλά μια πολιτική επιλογή ουσίας, την οποία είχα την ευκαιρία να συζητήσω διεξοδικά με εκπροσώπους φορέων, αυτόν τον πρώτο μήνα που έχουμε την ευθύνη της διοίκησης του Υπουργείου.

Αυτή η διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με τη συνάντηση που θα έχω με τους εκπροσώπους των γονέων, συνιστά από μόνη της μια καινοτομία στη διαβούλευση. Και ως προς το εύρος των συναντήσεων και ως προς το περιεχόμενό τους - καθώς δεν ήταν αυτό που λέμε «εθιμοτυπικές» αλλά ουσιαστικές - και ως προς το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε, δηλαδή ότι «η γνώμη τους μετράει».

Οι συναντήσεις χωρίστηκαν σε πέντε κύκλους.Ο πρώτος αφορούσε τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, ξεκινώντας από τους δασκάλους. Συζητήσαμε τις αλλαγές που ξεκινούν από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, την προώθηση του ολοήμερου σχολείου, την αλλαγή στο Λύκειο, την σημασία της Τεχνικής Εκπαίδευσης , το θέμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, την ενίσχυση και αναβάθμιση του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου, τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματική λειτουργία των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, καθώς και τα θέματα ενίσχυσης της χρηματοδότησης της τεχνολογικής εκπαίδευσης και των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ο δεύτερος κύκλος αφορούσε τις συναντήσεις με τις δύο μεγάλες τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων. Το μέλλον της εργασίας σχετίζεται άμεσα με τη γνώση, την εξειδίκευση, την κατάρτιση. Για αυτό στόχος μας είναι να σταματήσουν τα σχολεία πολλών ταχυτήτων, να έχουν όλα τα παιδιά, σε όλη τη χώρα ίσες ευκαιρίες και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεισφέρουν θετικά οι ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας, για τις οποίες σύντομα θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα. Συζητήσαμε επίσης την ανάγκη ενός Ενιαίου Συστήματος που θα συνδέει τη Δια Βίου Μάθηση και την Επαγγελματική Κατάρτιση με την Απασχόληση, και επίσης την ανάγκη οργανωμένης πιστοποίησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, κάτι που αφορά πρωτίστως και τη Δημόσια Διοίκηση, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις και η απάντηση που πρέπει να δώσουμε πρέπει να είναι συλλογική, σε πολλά επίπεδα και να ενώνει δυνάμεις και καλές ιδέες.

Ο τρίτος κύκλος αφορούσε τη συνεργασία με τους δύο βαθμούς της Αυτοδιοίκησης. Με τα διοικητικά όργανα της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ συζητήθηκε εκτενώς ο ρόλος των δήμων και των νομαρχιών στην εκπαίδευση, τόσο στο επίπεδο της καθημερινής εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων όσο και σε αυτό του σωστού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής υλοποίησης των σχολικών υποδομών.

Ο τέταρτος κύκλος συναντήσεων αφορούσε σε συναντήσεις με φορείς της οικονομίας και της αγοράς, όπως η ΕΣΕΕ και το ΕΒΕΑ, ΓΕΣΕΒΕ, ΣΕΒ, με κεντρικό αντικείμενο την Επαγγελματική Κατάρτιση, τη Δια Βίου Μάθηση, την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Προσόντων, την έμφαση που πρέπει να δώσουμε στην έρευνα και την ανάγκη να εμπεδωθεί μια κουλτούρα καινοτομίας στον κόσμο των επιχειρήσεων, και των εργαζομένων.

Σήμερα όπως σας είπα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία με την πέμπτη φάση που αφορά τους εκπροσώπους των γονέων και των ΕΣΑΜΕΑ. Οι γονείς έχουν έναν καθοριστικό όσο και διακριτό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η θετική συμβολή τους είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιτακτική. Και αξίζει πραγματικά να βρούμε τους τρόπους που θα κάνουν τους γονείς να συμμετάσχουν πιο άμεσα, πιο αποφασιστικά, πιο αντιπροσωπευτικά στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των αποφάσεων που αφορούν την κάθε σχολική κοινότητα αλλά και συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας εργαλεία ηλεκτρονικής δημοκρατίας, τα οποία στο μέτρο που αξιοποιηθούν σωστά και στοχευμένα μπορούν να δημιουργήσουν στους γονείς, σε όλους τους γονείς, το αναγκαίο αίσθημα ικανότητας για συμμετοχή και δραστηριότητα προς όφελος των παιδιών τους.

Τίποτα δεν εξασφαλίζει την επιτυχία μιας αλλαγής όσο η Υπεύθυνη Διαβούλευση. Η θετική αποτίμηση αυτής της διαδικασίας καθώς πιστοποιήθηκε η προθυμία αλλά και η ικανότητα όλων των φορέων, για κατάθεση και συζήτηση ουσιαστικών προτάσεων επί σημαντικών ζητημάτων, μας κάνει να αισιοδοξούμε πως μπορούμε να ανοίξουμε καινούργιους δρόμους και να δώσουμε χειροπιαστές λύσεις που θα υπηρετούν πρώτα τον μαθητή. Τον μαθητή όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Τον μαθητή όλων των σταδίων της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ζώντας πλέον σε μια εποχή που η πεποίθηση, ότι ένα πτυχίο από μόνο του αποτελεί διαβατήριο για την απασχόληση διαψεύδεται καθημερινά.

Για να γίνει όμως πρώτη προτεραιότητα ο μαθητής, οφείλουμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε από εκεί που χτυπά η «καρδιά» της εκπαίδευσης. Η «καρδιά» της εκπαίδευσης χτυπά στην τάξη. Κι αυτοί που κάνουν αυτή την «καρδιά» να χτυπά είναι οι εκπαιδευτικοί. Χωρίς εκπαιδευτικούς, η «καρδιά» παρουσιάζει από αρρυθμίες μέχρι και έμφραγμα!

Το ζήτημα των εκπαιδευτικών έχει πολλά κεφάλαια. Και όλα χρήζουν υπεύθυνης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Είναι το κεφάλαιο της ίδιας της εκπαίδευσής τους και επιμόρφωσης , είναι το κεφάλαιο των αμοιβών τους, είναι το κεφάλαιο της ορθής και δίκαιης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου τους. Είναι και το κεφάλαιο που αφορά ένα πλήθος ρυθμίσεων για τον εργασιακό τους βίο και την εξέλιξή τους.

Ξεκινάμε από αυτό και όχι τυχαία. Έχουμε διεθνείς έρευνες, με πιο χαρακτηριστική αυτή του ΟΟΣΑ που δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο που δείχνουν ότι κάτι πάει στραβά με την κατανομή του εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας. Αλλά και πέρα από τις έρευνες, η ίδια η καθημερινή εμπειρία αποδεικνύει πως το υφιστάμενο σύστημα προσλήψεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, αναπληρώσεων αλλά και επιλογής στελεχών διοίκησης έχει εξαντλήσει τα όριά του, και οδηγεί σε ανορθολογικές καταστάσεις και αδιέξοδα. Για να το πω μέσα από τη μεταφορά που χρησιμοποίησα, πάμε για «καρδιακή ανακοπή».

Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από ένα μεγάλο νησί του Αιγαίου. Δεν έχει σημασία ποιο είναι, διότι έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε στην περιπτωσιολογία ενώ το πρόβλημα έχει οριζόντια γεωγραφική διάσταση.

Ένα παράδειγμα:Με βάση τα στοιχεία από 14 σχολεία στη Β΄Βάθμια Εκπαίδευση έχουν τοποθετηθεί στο νησί 516 εκπαιδευτικοί.

Από αυτούς:

Οι 26 είναι στη ΔΙΔΕ.

Οι 8 στο εξωτερικό.

Οι 62 ( ποσοστό 12% ) είναι μητέρες που βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια.

( ανατροφή , λοχεία, κύηση ή επαπειλούμενη κύηση)

Οι 129 ( ποσοστό 25%) είναι αποσπασμένοι σε σχολεία και υπηρεσίες εκτός νομού .

( 17 από αυτούς στο Υπουργείο)

Τελικά στα σχολεία υπηρετούν 291.

Αλλά και αυτοί έχουν περίσσευμα 1291 ωρών κάθε εβδομάδα. Ώρες που αντιστοιχούν σε 60 καθηγητές με ωράριο 21 ωρών την εβδομάδα ή 80 με 16!

Με άλλα λόγια έχουμε στο Νομό περίπου 50% παραπάνω από τις αναγκαίες προσλήψεις.

Έχουμε περίσσευμα παροχής εκπαιδευτικού έργου που αντιστοιχεί σε πάνω από 50 καθηγητές. Την ίδια ώρα η υπηρεσία αναφέρει 30 κενά – στοιχεία που διαφοροποιούνται από μέρα σε μέρα.

Με μία λέξη «μπάχαλο».

Απόλυτη έλλειψη στοιχειώδους προγραμματισμού, και ασύλληπτη σπατάλη πόρων και δυνάμεων.

Νομίζω ότι αναδύεται ανάγλυφα μια εικόνα που πραγματικά δεν τιμά κανέναν. Αυτή η εικόνα πρέπει να αλλάξει. Κι αυτό βάζουμε μπροστά. Για να πάμε σε ένα νέο σύστημα που θα διασφαλίζει αντικειμενικότητα, διαφάνεια, ποιότητα, λειτουργικότητα, αντιμετώπιση όλων των δυσμενών παρενεργειών που έχει το σημερινό διοικητικό χάος στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Είναι απόφαση ευθύνης αλλά και δικαιοσύνης. Διότι μην αμφιβάλλετε διόλου πως μέσα από ένα διαχρονικό και πολυπλόκαμο δίκτυο πελατειακών σχέσεων και εξυπηρετήσεων υφίστανται τραγικές αδικίες σε βάρος όχι απλά του μαθητή και του εκπαιδευτικού έργου αλλά της μεγάλης πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών που συμβαίνει να μην έχουν «μπάρμπα στην Κορώνη».

Έχει πει μια πολύ ωραία φράση ο Μαξ Βέμπερ: «Πολιτική είναι το επίμονο και επίπονο τρύπημα σκληρών επιφανειών. Για αυτό και απαιτεί πάθος και λογική». Σας λέω με απόλυτη ειλικρίνεια πως σε αυτή την πολιτική πιστεύω. Και η αλλαγή που βάζουμε μπροστά έχει πάθος για δικαιοσύνη και επιδιώκει να εγγυηθεί τη λογική στην κατανομή του εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας. Να σας το πω και διαφορετικά: Τι μήνυμα δίνουμε στα σημερινά παιδιά και αυριανούς πολίτες όταν στον ίδιο τον χώρο της εκπαίδευσης, που είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος της μάθησης διά του παραδείγματος, βλέπουν να πρυτανεύουν τα «κονέ», «τα βίσματα» και οι «άκρες»;

Βάζουμε λοιπόν τελεία και δεν αλλάζουμε απλά σελίδα. Ξαναγράφουμε από την αρχή το κεφάλαιο που αφορά τον εργασιακό βίο και την εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Το ξαναγράφουμε πάνω σε βασικές, κατευθυντήριες αρχές:1. Κωδικοποιούμε όλη τη νομοθεσία που αφορά τους εκπαιδευτικούς και τα όργανα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να μην βρισκόμαστε «χαμένοι στη μετάφραση» μιας τεράστιας νομικής πολυπλοκότητας που κλείνει «πόρτες» για να αφήσει ορθάνοιχτα «παράθυρα». 2. Οι προσλήψεις στο εξής θα γίνονται μόνο με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Οι πίνακες σταματούν να τροφοδοτούνται. Θα υπάρξει μεταβατική περίοδος για τους υφιστάμενους .

Στόχος μας οι προσλήψεις με σαφή προσδιορισμό του τόπου και του χρόνου του διορισμού. Η πρόσληψη δηλαδή μπορεί να γίνεται είτε σε επίπεδο σχολείου, είτε σε επίπεδο αρμόδιας Διεύθυνσης και ο χρόνος υπηρεσίας στον τόπο του πρώτου διορισμού θα πρέπει να είναι εξ’ αρχής προσδιορισμένος και ο ίδιος για όλους. Και για τον τόπο και για τον χρόνο πιστεύουμε πως θα υπάρξουν χρήσιμες προτάσεις στο στάδιο της διαβούλευσης για το οποίο θα σας μιλήσω στη συνέχεια. Ταυτόχρονα εξετάζονται οι όροι ουσιαστικής υλοποίησης του θεσμού του Δόκιμου Εκπαιδευτικού , δηλαδή η επιμόρφωση και η αξιολόγησή του τη πρώτη διετία.3. Επανεξετάζεται συνολικά το σύστημα της μοριοδότησης και κινήτρων. Εδώ η αρχή είναι πολύ συγκεκριμένη. Τα μόρια αφορούν τον τόπο και το αντικείμενο της διδασκαλίας. Άπαξ και ο εκπαιδευτικός μετακινηθεί, τα μόρια δεν τον ακολουθούν. Δεν τα μεταφέρει μαζί του, παραμένουν στη θέση από την οποία ο ίδιος μετακινείται. 4. Κανείς εκπαιδευτικός δεν αποσπάται, εάν δεν έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του για τη θέση στην οποία υπηρετεί.

5. Σε ότι αφορά τις μεταθέσεις, βασική αρχή πλέον θα είναι πως κάθε μετάθεση αποφασίζεται για να εξυπηρετηθεί πρώτα και κύρια το σχολείο. Δεν είναι αποδεκτό για το δημόσιο συμφέρον να υπάρχουν σχολεία με πλεονάζον προσωπικό και σχολεία με κενά.

6. Ξεκινά διάλογος με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα λειτουργίας ειδικού τμήματος για την εκπαίδευση στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης.7. Προσδιορίζεται ένα διαφανές και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε τη βεβαιότητα της θετικής συνεισφοράς της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ στη διαμόρφωση των σχετικών κριτηρίων, ώστε να αφήσουμε οριστικά και αμετάκλητα πίσω μας τις γνωστές παθογένειες που ταλανίζουν την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. Καθαροί κανόνες, καθαρά κριτήρια, καθαρές σχέσεις.

Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές θα αποτυπωθούν σε ένα κείμενο εργασίας, το οποίο θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες στο διαδίκτυο ώστε να υπάρξει ανοιχτή διαβούλευση. Έχω τη βεβαιότητα πως θα υπάρξουν θετικές συνεισφορές προτάσεων. Από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς που καταξιώνονται καθημερινά στην τάξη τους. Από τους νέους εκπαιδευτικούς που ζητούν να φυσήξει επιτέλους ο άνεμος της αλλαγής στην εκπαίδευση. Από συνταξιούχους εκπαιδευτικούς με τεράστια αποθέματα εμπειρίας. Από γονείς που ζουν καθημερινά τα προβλήματα στις σχολικές κοινότητες από μαθητές. Από κάθε ενεργό πολίτη που πιστεύει πως η παιδεία πρέπει να γίνει το όχημα που θα μας πάει στο μέλλον και για αυτό πρέπει να γίνει πράξη ο στόχος του «πρώτα ο μαθητής».

Το αρχικό κείμενο εργασίας μαζί με το υλικό της διαβούλευσης θα τύχουν συστηματικής επεξεργασίας ώστε να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο νόμου μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Κάνουμε ένα πρώτο, μεγάλο, σημαντικό και ουσιαστικό βήμα. Ένα βήμα που συμπυκνώνει μια συγκεκριμένη στρατηγική και μεθοδολογία για την εκπαίδευση, που θέλει πρώτα τον μαθητή.

Η Αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου του Υπουργείου θα διαμορφωθεί κατάλληλα και θα ονομαστεί αίθουσα «Έλλη Παππά».

Η ποιότητα στην Εκπαίδευση , είναι ένα διαχρονικό αίτημα που το ανέδειξαν και το υπερασπίστηκαν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους πάρα πολλοί και εξόχως σημαντικοί άνθρωποι. Ένας από αυτούς ήταν και η Έλλη Παπά που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας και αναπαύεται πια στο πλευρό του συντρόφου της Νίκου Μπελογιάννη. Η Έλλη Παππά ενσάρκωσε αξίες και ιδανικά που την ταύτισαν με τον ηρωισμό αλλά και τις οδύνες της μεταπολεμικής περιπέτειας του λαού μας. Το διαυγές και κριτικό πνεύμα της άφησε τη σφραγίδα του εκτός από το μεγάλο συγγραφικό της έργο και στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ που αγάπησε και υπηρέτησε επί σειρά ετών με την καθαρότητα του λόγου που πρέπει να έχει ένας αυθεντικός διανοούμενος σε κάθε ιστορική εποχή. Να υπερασπίζεται το δίκαιο, να αντιμάχεται την αυθαιρεσία και να αγωνίζεται για το καλό των πολλών.

Πιστεύω πως ερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων μας, η ελάχιστη οφειλόμενη τιμή προς την Έλλη Παππά είναι να δώσουμε το όνομά της σε αυτό το αμφιθέατρο που βρισκόμαστε. Την επίσημη εκδήλωση μπορούμε να την προσδιορίσουμε από κοινού και είναι καλοδεχούμενη κάθε δική σας πρόταση ως προς το περιεχόμενό της.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για τους πίνακες που ανακοινώσατε ότι κλείνουν, η ερώτησή μου είναι: Παύουν να ισχύουν και οι ρυθμίσεις που ίσχυαν για την προϋπηρεσία των Αναπληρωτών; Είχαμε χωριστές προσλήψεις από εκεί και θα γίνονται οι προσλήψεις που κάνουν μόνο από το ΑΣΕΠ, το 40% παύει να ισχύει;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγκρίνονται μόνο από τον ΑΣΕΠ και σας είπα ότι θα υπάρξει βεβαίως μια μεταβατική περίοδος γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια κινήθηκαν σ’ αυτή την κατεύθυνση. Αλλά όπως ειπώθηκε κι εχθές κι όπως είναι η κατεύθυνση και από το Υπουργικό Συμβούλιο, το πώς λαμβάνεται υπ' όψιν η προϋπηρεσία θα είναι με βάση αυτές τις βασικές αρχές. Αυτό που σας λέω εγώ τώρα και το έχουμε πει επανειλημμένα όταν ήμαστε στην αντιπολίτευση, ότι ο στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί να μπαίνουν μόνο με τον ΑΣΕΠ και θέλω να λάβετε σοβαρά υπ' όψιν σας την πρόσθεση που έκανα, ότι ο θεσμός του δόκιμου εκπαιδευτικού είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. οι άνθρωποι που μπαίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να εξετάζονται από πολλές πλευρές. Είναι πολύ διαφορετική ή εκπαίδευση απ’ όλα τα άλλα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν ισχύει αυτό στην πράξη..

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γι’ αυτό και είπαμε ότι η πρόταση είναι ουσιαστική, η υλοποίηση ενός θεσμού με συγκεκριμένες διαδικασίες και προτάσεις. Στην ερώτησή μου στις Υπηρεσίες να μου βρουν έναν εκπαιδευτικό που κατά τη διάρκεια της διετίας δεν έχει περάσει ή έχει κοπεί για κάποιους λόγους δεν υπάρχει ούτε ένας! Άρα υπάρχει μια ανάγκη ουσιαστικής λειτουργίας του θεσμού του δόκιμου εκπαιδευτικού όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό δεν πρέπει να συνδυάζεται με την αξιολόγηση όμως;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Και επιμόρφωση και αξιολόγηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό περιλαμβάνει αν δεν κάνω λάθος και Ψυχολόγους; Και από την ψυχολογική πλευρά των εκπαιδευτικών θα υπάρχει εξέταση τέτοιου είδους;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η εκπαιδευτική επάρκεια έχει πολλά στοιχεία όπως ξέρετε και γι’ αυτό πιστεύω ότι και οι ίδιοι οι φορείς των εργαζομένων αλλά και τα Πανεπιστήμια έχουν πολλές προτάσεις κι έχουν εμπειρία και από πολλές χώρες. Πώς πραγματικά προχωρούμε στην επιλογή έστω και με ελάχιστα κριτήρια των ανθρώπων που μπαίνουν στην τάξη. Γιατί οι εκπαιδευτικοί που μπαίνουν στην τάξη δεν είναι το ίδιο με αυτούς που δουλεύουν στο γραφείο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τι θα γίνει μ’ αυτούς που θα έρθουν όταν δεν πληρούν κατά κάποιον τρόπο κάποια από τα κριτήρια που θα βάλετε εσείς;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Προς το παρόν να σταθούμε στα κριτήρια που πρέπει να βάλουμε για να μπαίνουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συγνώμη, επειδή είναι μεγάλη αλλαγή και θα χρειαστούμε πολλές διευκρινίσεις, δεν ξέρω αν είσαστε έτοιμοι ακόμα και αν έχετε στο μυαλό σας όλο το σύστημα των νέων προσλήψεων ας πούμε, αλλά αφ’ ενός η προϋπηρεσία θα μετράει με κάποιο τρόπο ή όχι; Είτε όχι μ’ αυτούς πίνακες, με κάποιον άλλον τρόπο. Θα μετράει όμως; Γιατί κάθε χρόνο αναγκάζεστε να προσλαμβάνετε αναπληρωτές και ωρομίσθιους. Τι θα γίνει μ’ αυτούς; Θα μετράει η προϋπηρεσία τους;

Και δεύτερον: Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση; Αφού αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αξιολόγηση στα σχολεία. Από πότε θα ξεκινήσει, και να είσαστε έτοιμοι να μας πείτε για τη μεταβατική περίοδο πόση θα είναι.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για πολλά απ’ αυτά θα μπορούσα να σας πω τις απαντήσεις αλλά τότε θα καταργήσουμε τη διαβούλευση. Γι’ αυτό και η συζήτηση την επόμενη εβδομάδα, που θα ξεκινήσει η διαβούλευση, θ’ απαντήσει και θα θέσει όλα αυτά τα ζητήματα. Θέλω όμως να σας πω ως αρχή, ότι και στο χώρο των Αναπληρωτών και σε οποιαδήποτε επιλογή γίνεται, δε θα υπάρχει πουθενά αυθαίρετη επιλογή ανθρώπων οι οποίοι συγκεντρώνουν εμπειρία χωρίς να έχουν περάσει τις βασικές εξετάσεις που περνούν όλοι οι εργαζόμενοι. Και σας είπα ότι στο χώρο της προϋπηρεσίας θα ισχύουν βασικές αρχές που ανακοινώθηκαν κι εχθές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κυρία Υπουργέ, κατ' αρχήν να πω ότι είναι θετικό ότι μέσα σ’ ένα μήνα μας είδατε δυο φορές και το λέω αυτό διότι τα τελευταία χρόνια είχε καταργηθεί σχεδόν η συνέντευξη Τύπου. Ωραία όλα αυτά που μας είπατε, βασικά θέλετε να βάλει να δουλέψει ο εκπαιδευτικός, αυτός είναι ο στόχος σας και καλώς κάνετε.

Δεδομένου ότι ο εκπαιδευτικός είναι ο πιο χαμηλόμισθος αλλά και ο υπάλληλος εδώ του Υπουργείου Παιδείας, τι έχετε να πείτε σ’ αυτό τον εκπαιδευτικό αλλά και στον υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, όταν ζητήσατε μερικές υπερωρίες για τους υπαλλήλους εδώ πέρα και σας γύρισαν πίσω την απόφαση για ένα μικρό ποσό; Τι έχετε να πείτε στον γονιό που έχει δυο και τρία παιδιά που σπουδάζουν σε διαφορετικά Πανεπιστήμια και δε μπορεί να κάνει τη μετεγγραφή τους και διατηρεί δύο και τρία σπίτια, τι έχετε να πείτε στο μαθητή ο οποίος έχει βιβλία που είναι γραμμένα για τον Καθηγητή και όχι για τον ίδιο και επίσης με πολλά λάθη...

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Επειδή πολλά έχω να πω και πιο πολλά έχω να ακούσω, θα ήθελα να σταματήσουμε σε αυτό που έχουμε να πούμε σήμερα. Κοιτάξτε, η πρόθεση δεν είναι ούτε να «να κάνουμε δύσκολη τη ζωή του εκπαιδευτικού» ούτε να μπούμε σε μια λογική ότι φταίει ο ίδιος. Δε φταίει ο εκπαιδευτικός γι’ αυτό το σύστημα, προφανώς.

Αλλά το ζητούμενο σήμερα είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις τεράστιες δυνάμεις των εκπαιδευτικών με τις υπάρχουσες δύσκολες συνθήκες ώστε να παραχθεί το καλύτερο δυνατό έργο. Πολλές φορές έχει μπει το θέμα της αμοιβής των εκπαιδευτικών, το έβαλα εγώ πρώτη και καλύτερη, σας το δώσαμε και στα στοιχεία του ΟΟΣΑ και υπογράμμισα ότι κι αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στο τραπέζι.

Σήμερα όμως, συζητάμε για κάτι που δεν εξαρτάται από την αύξηση ή τη μείωση του μισθού, δεν εξαρτάται από την αύξηση ή τη μείωση του μισθού το να έχουμε μια ορθολογική αξιοκρατική αντικειμενική κατανομή και σε κάθε περίπτωση, δε γίνεται να μη συμφωνήσουμε όλοι σε ένα απλό θέμα: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να πάει στο σχολείο του. Εκεί είναι η θέση του. Οι εκπαιδευτικοί που δε θέλουν να πάνε στο σχολείο, θα προσφέρουν άλλου είδους έργο, αλλά όχι ως εκπαιδευτικοί. Εκπαιδευτικός σημαίνει μπαίνω στην τάξη. Η καρδιά χτυπά στην τάξη. Αυτό είναι το βασικό. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό; Αυτός είναι ο στόχος.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Όσον αφορά την προεκλογική σας δέσμευση για το 1 δισ. επιπλέον στην παιδεία, πρόκειται για επιπλέον κονδύλια στον προϋπολογισμό ή για μεταφορές είτε από άλλα κονδύλια είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Φέτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή τακτικό και δημόσιες επενδύσεις, θα υπάρχει καθαρά 1 δισ. πάνω απ’ ό,τι υπήρχε πέρυσι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και αυτά τα οποία θα πάρετε από την κα Μπιρμπίλη;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τι θα πάρουμε από την κα Μπιρμπίλη και δεν το ξέρω;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα πάρετε κάποια χρήματα απ’ την απόσυρση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κα Υπουργέ αν έχετε μία εικόνα σήμερα με τις τοποθετήσεις που κάνατε τις προηγούμενες ημέρες στα σχολεία. Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμη παράπονα ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Αν έχετε μια εικόνα τι ελλείψεις υπάρχουν σε αριθμούς, σε πιστώσεις και πότε πρόκειται να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία εύρυθμα.

Και θέλω να μας πείτε και δυο κουβέντες για τη γρίπη και όλα αυτά τα οποία ανακοινώσατε τις τελευταίες μέρες.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυρία Παπουτσάκη, υπάρχουν ακόμα κενά και πραγματικά θέλω να ζητήσω συγνώμη και απ’ τους μαθητές και απ’ τους γονείς. Και πρέπει να σας πω ότι η πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάναμε για να αντιμετωπίσουμε τις χιλιάδες κενών που βρήκαμε τον Οκτώβρη, δε θα έχει ποτέ αποτέλεσμα και δε θα λυθεί ποτέ τελείως το θέμα των κενών, εάν δεν εξορθολογιστεί το όλο σύστημα.

Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με όλες τις Διευθύνσεις της χώρας και πρέπει να πούμε ότι έχουμε μεγάλη μείωση, δηλαδή τα κενά είναι πλέον μονοψήφια στις περισσότερες περιοχές. Αλλά η προσπάθεια να τα αντιμετωπίσουμε είναι συνεχής. Εγώ κατανοώ ότι μπορεί εμείς να λέμε ότι ο αριθμός είναι το 10% αυτών που βρήκαμε, αλλά για το κάθε σχολείο που λείπει ένας εκπαιδευτικός, δεν παύει να είναι τεράστιο πρόβλημα.

Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που υπάρχει σε συγκεκριμένες ειδικότητες και η μεγάλη μας προσπάθεια είναι τα Ειδικά Σχολεία, τα οποία ήταν σχεδόν όλα κλειστά!

Να έρθω λίγο στο θέμα της γρίπης. Είναι κλειστά αυτή τη στιγμή 25 σχολεία. Είναι το 0,15% του συνόλου. Από αυτά 4 ανοίγουν αύριο. Είναι 25 τάξεις σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 137 τμήματα τάξεων. Ο συνολικός αριθμός των σχολικών μονάδων όπου υπάρχει μερική ή ολική παύση λειτουργίας είναι 108, δηλαδή υπάρχει μία αύξηση σε σχέση με τις υπόλοιπες εβδομάδες.

Όμως θέλω να κάνω σαφές ότι ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός και ότι ο λόγος που κλείνουμε τα σχολεία είναι για λόγους μείωσης της μετάδοσης στα σχολεία και ουσιαστικά για να διαφυλάξουμε την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Είναι ένα ανάχωμα στην εξάπλωση της γρίπης.

Κατ’ επέκταση θα ήθελα έτσι να προσληφθεί αυτό το μέτρο, ούτε να δημιουργήσει καμία αίσθηση πανικού, ούτε κανένα πρόβλημα τεραστίων διαστάσεων. Γίνεται για έναν πολύ απλό λόγο. Για να συμβάλει στη μείωση της μετάδοσης στην ευρύτερη κοινωνία.

Τα μέτρα που ανακοινώσαμε είναι για να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο και τους γονείς και τους μαθητές. Και η σελίδα με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις και η σημερινή καθημερινή καταγραφή των τάξεων και το θέμα της υποστήριξης των Σχολικών Επιτροπών για τα μέτρα καθαριότητας. Όλα αυτά σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας γίνονται για να αισθάνονται όσο γίνεται πιο ασφαλείς οι γονείς και οι μαθητές.

Και βεβαίως να πω και εγώ από εδώ, να δώσω το μήνυμα, ότι είναι σημαντικό να εμβολιαστούμε. Είναι σημαντικό να το κάνουμε όλοι, προστατεύοντας και τον εαυτό μας και προστατεύοντας και τους άλλους. Βεβαίως δεν παύει να είναι μία επιλογή του καθενός.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Όταν είχατε πρωτοαναλάβει είχατε μιλήσει για τους χιλιάδες των αποσπασμένων. Αυτοί οι αποσπασμένοι τελικά έχετε βγάλει ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα επιστρέψουν στις τάξεις για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν ακόμη; Ή θα συνεχίσουν να περιφέρονται;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δύο πράγματα θα σας πω. Πρώτον, έχει φύγει εγκύκλιος εδώ και 20 μέρες, νομίζω, που αναφέρει ότι όλοι οι αποσπασμένοι στις επιμέρους Διευθύνσεις που δεν είναι με υπογραφή Υπουργού και είναι παράνομοι, θα πρέπει να έχουν γυρίσει στα σχολεία τους. Από ελέγχους που έχω κάνει ενδεικτικά, φαίνεται ότι αυτή η εγκύκλιος δεν έχει εφαρμοστεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κυρία Υπουργέ κάποια παραπάνω στοιχεία γι’ αυτό; Πόσοι ήταν παρανόμως;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πώς να σας πω πόσοι ήταν παρανόμως! Είναι αδύνατον! Ο αριθμός των αποσπάσεων είναι εξαιρετικά μεγάλος. Σας διαβεβαιώνω ότι είναι ένα τιτάνιο έργο η αποτύπωση της κατάστασης. Και θα ήμουν εξαιρετικά πρόχειρη δίνοντας στοιχεία τα οποία έρχονται καθημερινά και αλλάζουν και καθημερινά, γιατί δεν υπάρχουν κανόνες.

Επομένως, θεωρώ ότι η λύση του ζητήματος είναι το να πάμε σε μια συνολική ρύθμιση, η οποία θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη. Οι τριετείς αποσπάσεις που υπογράφηκαν θα ανακληθούν γιατί δεν υπάρχει καμία δυνατότητα για τρία χρόνια και καμία αιτιολογική βάση για τρία χρόνια. Ότι υπάρχει μέχρι σήμερα ισχύει για αυτή τη σχολική χρονιά. Κανένας δεν μπορεί να θεωρηθεί, οποιαδήποτε απόφαση και αν υπάρχει, ότι μπορεί να ισχύει οτιδήποτε πέρα από την περσινή χρονιά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κυρία Υπουργέ θέλω καταρχάς μια διευκρίνιση όσον αφορά στο ζήτημα της γρίπης. Είπατε ότι είναι 108 οι σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν παρουσιαστεί προβλήματα; Αν το κατάλαβα καλά. Είπαμε 25 σχολεία κλειστά, 25 τάξεις, 137 τμήματα και το 108 αυτό τι είναι;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα σας δώσω το σημείωμα γιατί και εγώ το πήρα το πρωί. Επειδή το παίρνουμε κάθε μέρα, θα σας δώσουμε ακριβώς τα στοιχεία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δύο θέματα θέλω να ρωτήσω. Το πρώτο είναι το ζήτημα της μοριοδότησης. Μιλήσατε για κίνητρα, ουσιαστικά μοριοδότηση και κίνητρα το οποίο θα το εξετάσετε από την αρχή. Αυτό θα έχει να κάνει γενικώς στο σύνολο της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι, στο σύνολο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή τόσα δυσπρόσιτα κλπ κλπ. Θα κάνετε αλλαγή και των τοπικών χαρακτηρισμών;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχουμε πολλά αιτήματα, επειδή όπως ξέρετε είδαμε την ΕΝΑΕ, η ίδια η ΕΝΑΕ έχει προτάσεις για αλλαγές στο εσωτερικό των νομών. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στα νησιά όπου το μισό νησί είναι στη μία ζώνη, το άλλο μισό νησί στην άλλη ζώνη και αυτό δημιουργεί δυσκολίες.

Η σωστή αλλαγή αφορά και στην αλλαγή αυτού του χάρτη. Θα ήθελα να κάνω σαφές, επειδή είπατε για τα μόρια και τις δυσπρόσιτες, για να το πούμε με απλά λόγια, κανένας δεν μπορεί να διορίζεται στη Τήλο και να παίρνει μόρια στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό είναι η πολύ απλή σκέψη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επειδή θα υπάρξει διαβούλευση, από πότε θα σταματήσουν οι πίνακες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όλα θα αλλάξουν από τη στιγμή που θα υπάρξει νόμος στη Βουλή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και μία τελευταία ερώτηση για τη διαφάνεια των στελεχών, για τη διαφάνεια στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης. Όσον αφορά στους Περιφερειακούς Διευθυντές τι προτίθεστε να κάνετε; Οι οποίοι απ’ ότι ξέρω είναι δικαίωμα Υπουργού.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για την εφαρμογή του δικαιώματος Υπουργού δε θα γίνει καμία κατάχρηση. Θα υπάρξει επιτροπή η οποία θα επιλέξει και θα κάνει short lists στους Περιφερειακούς Διευθυντές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Με βάση τα παραδείγματα που αναφέρατε και κοιτάζοντας και την έκθεση του ΟΟΣΑ, βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα υπερπληθυσμού των εκπαιδευτικών. Έλεγα αν αυτές οι αλλαγές θα μπορέσουν να συνδυαστούν και με μία μείωση του αριθμού εισαγωγής στις λεγόμενες καθηγητικές σχολές, στα Παιδαγωγικά και στα διάφορα.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτον, να πω ότι το θέμα του υπερπληθυσμού των εκπαιδευτικών το οποίο θα αποδειχθεί και θα έχουμε τα στοιχεία, μπορεί να αντιμετωπιστεί και με τις επιλογές των εκπαιδευτικών εκείνων που προτιμούν και επιλέγουν να δουλέψουν σε υπηρεσίες της εκπαίδευσης και όχι υποχρεωτικά μέσα στην τάξη.

Το δεύτερο, είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα πλέον και θα το αντιμετωπίσουμε συνολικά όταν θα επανέλθουμε στο θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με απόλυτους όρους ή αν πρέπει να υπάρχει η συνολικότερη μόρφωση του καθενός στο Πανεπιστήμιο και η επιλογή του τι θα κάνει στη δουλειά του.

Αυτό συνδέεται με αυτό που σας είπα πριν με τα επαγγελματικά δικαιώματα, με το πώς ορίζονται, τι σημαίνει καθηγητική Σχολή. Θα δείτε στο κείμενο το οποίο θα ανεβεί και στο Διαδίκτυο για τους εκπαιδευτικούς, όταν βγάζουμε τις 4 μεγάλες ενότητες, η πρώτη δεν αφορά μόνο την επιμόρφωση τους, αφορά και την εκπαίδευσή τους. Που σημαίνει ότι στις σχολές οι οποίες θα βγάζουν καθηγητές, θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές ώστε να υπάρξει εκ των προτέρων το παιδαγωγικό κομμάτι, που σήμερα είναι ελλιπές σε πολλές από αυτές.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο, όσο είναι δυνατό βέβαια, αυτό το νέο σύστημα επειδή έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δηλαδή μιλάμε για πλήρη κατάργηση του θεσμού των αναπληρωτών; Είπατε κατάργηση των πινάκων. Πρώτη απορία: όταν θα δημιουργούνται κενά, γιατί κάθε χρονιά κάποια κενά θα δημιουργούνται, από πού θα αντλούμε προσωπικό;

Δεύτερη απορία: ποιος θα κρίνει μετά τη διετία, το αν ο εκπαιδευτικός είναι ικανός να διδάξει στο σχολείο; Δηλαδή εδώ πρέπει να έχουμε μια Επιτροπή σαφέστατα αντικειμενική, ώστε να μην υπάρχουν, δηλαδή μια οργανωμένη Επιτροπή ή κάτι τέτοιο. Πως το βλέπετε αυτό το πράγμα;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για τους αναπληρωτές, για τους πίνακες. Δηλαδή όλες οι προσλήψεις, όλοι οι καθηγητές θα είναι μόνιμοι πλέον;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι βεβαίως. Πάντα θα χρειάζεται ο θεσμός των αναπληρωτών, γιατί το ξέρετε καλύτερα από εμένα ότι στην εκπαίδευση δημιουργούνται συνεχώς κενά. Το παράδειγμα στο νομό που σας έδωσα πριν, έδειχνε ότι το 12% ήταν σε άδειες, άδειες λοχείας κλπ. Υπάρχει λοιπόν πάντοτε η ανάγκη των αναπληρώσεων. Και οι αναπληρωτές θα πρέπει να επιλέγονται με το ΑΣΕΠ, δηλαδή οι κατάλογοι που θα υπάρχουν και αυτοί που θα περνούν από το ΑΣΕΠ, είναι αυτονόητο ότι θα επιλέγονται από τους καταλόγους των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό θέλω να γίνει σαφές, να μην υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κατά το δοκούν, για οποιαδήποτε δράση γίνεται στην εκπαίδευση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ειδικές περιπτώσεις όπως των πολυτέκνων θα εξακολουθούν να ισχύουν;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα το δούμε συνολικά στα κριτήρια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τους ωρομίσθιους θα τους διατηρήσετε;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα διατηρηθούν μέσα σε πρώτη φάση γιατί είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί και αυτό το πρόβλημα, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές, ή σε ειδικότητες το πρόβλημα είναι σε ειδικότητες, αλλά και εκεί θα υπάρχει η επιλογή από τους συγκεκριμένους πίνακες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ θα πάω σε ένα επίκαιρο θέμα, σχετικά με τις εικόνες στις τάξεις. Τι θα κάνει το Υπουργείο Παιδείας μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επίσης εάν θα εισάγετε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του μαθήματος. Είναι ένα θέμα το οποίο τέθηκε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για το θέμα της αξιολόγησης. Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετά μοντέλα, γι' αυτό και ήμουν πολύ προσεκτική στη διατύπωση. Υπάρχει και νόμος. Δηλαδή στην Ελλάδα ο εκπαιδευτικός μπαίνει σε μια δοκιμαστική διαδικασία για 2 χρόνια. Απλά ο νόμος αυτός δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Για αυτό και προτείνουμε να μας καταθέσουν τις απόψεις τους και οι φορείς. Νομίζω το πιο θετικό από αυτά που έχουμε δει είναι το γερμανικό μοντέλο, όπου ο δόκιμος εκπαιδευτικός μπαίνει σε διαρκή επιμόρφωση και θα ορίσουμε, γι' αυτό λέω να προχωρήσουμε στους όρους της ουσιαστικής εφαρμογής του θεσμού του «Δόκιμου εκπαιδευτικού». Αυτό μπορεί να σημαίνει εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο, σε διευθυντικό, ή ακόμα από Επιτροπές που έχουν σχέση με τα Πανεπιστήμια, από την αξιολόγηση της κοινότητας του σχολείου.

Υπάρχουν πολλά μοντέλα. Δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ κανένα στην Ελλάδα. Κάποτε πρέπει να γίνει η αρχή και μπορεί να ξεκινήσει και πιλοτικά γιατί όπως έχω εξηγήσει και όπως θα πούμε το επόμενο διάστημα, θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή πολλών πραγμάτων, που θα δοκιμαστούν από το Σεπτέμβρη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για τις εικόνες;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι της παρούσης, ότι δεν θεωρώ ότι η εκπαίδευση υποφέρει πρωτίστως από ζητήματα σαν κι αυτό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό που μας είπατε κα Υπουργέ συνδυάζεται με άλλη μια δήλωση που κάνατε πριν για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νέο μοντέλο του σχολείου; Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλαδή θα έχει ρόλο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ενδεχομένως;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι με την έννοια της συμμετοχής σε θεσμοθετημένες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές διαδικασίες. Αλλά ότι οι θεσμοί του Σχολικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής θα πρέπει να επανεξεταστούν και να ενδυναμωθούν, είναι μέσα στις προθέσεις μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για τα Κολέγια; Μας είχατε πει την προηγούμενη φορά που σας είχαμε συναντήσει ότι εξετάζεται νομικά το θέμα λίγο πριν τις εκλογές. Τι έχει γίνει με αυτό, αν έχετε κάτι νεότερο. Πότε προβλέπετε να ενσωματώσετε την οδηγία και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Την επόμενη εβδομάδα το συμβούλιο θα μας δώσει απάντηση και θα σας ενημερώσουμε για τις κινήσεις μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: έχετε ολοκληρώσει τον κύκλο και με τους Πρυτάνεις και θα θέλαμε να μας πείτε αν έχετε σκοπό, δεδομένου ότι στις 20 του μηνός θα πάρετε και τις προτάσεις του εθνικού διαλόγου για την παιδεία και από ότι μας είπαν τουλάχιστον σας έθεσαν ως όρο, οι αλλαγές να είναι σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και να μην επικεντρωθείτε στο εξεταστικό. Έχετε συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ποιος τον έθεσε αυτό τον όρο; Οι Πρυτάνεις;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι. Χτες μας είπαν ότι αυτό σας το έθεσαν. Και το δεύτερο είναι αν θα προχωρήσετε σε βελτιωτικές αλλαγές του νόμου πλαισίου, σε αυτές που αυτή τη στιγμή δημιουργούν δυσλειτουργίες στα Πανεπιστήμια, πριν νομοθετήσετε εξ ολόκληρου ένα καινούργιο νόμο – πλαίσιο.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Φαντάζομαι η χρήση της λέξης «όρου» είναι μάλλον …

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είναι σε εισαγωγικά.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ούτε σε εισαγωγικά. Όρους δεν θέτει κανένας. Συζητάμε, και λαμβάνουμε υπόψη αποφάσεις. Αυτό λοιπόν που ειπώθηκε χτες με το Προεδρείο των Πρυτάνεων -γιατί η ουσιαστική συζήτηση εφ' όλης της ύλης και από τη δική μου την πλευρά προτίθεμαι να την κάνω στην Σύνοδο των Πρυτάνεων- ήταν ότι συμφωνήσαμε απολύτως -και για εμένα ήταν μεγάλη ανακούφιση αυτό και πραγματικά το εκτίμησα ιδιαίτερα και από τους Πρυτάνεις- ότι το κέντρο βάρους της εκπαίδευσης (το έθεσα και στην Βουλή) είναι το Νηπιαγωγείο και η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ότι δεν μπορεί συνεχώς να παίζουμε με το θέμα των εξετάσεων, ξέροντας ότι τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει, εάν δεν πάμε παράλληλα στις αλλαγές στις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Οι Πρυτάνεις λοιπόν χτες συμφώνησαν ότι ναι είναι πολύ σημαντικές οι αλλαγές στο Πανεπιστήμιο, αλλά όλη η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να εστιάσει στο θέμα του Δημοτικού σχολείου και του Νηπιαγωγείου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούμε πολύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: