Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009

Παράθυρο ελπίδας για συμβασιούχους

Το φιλί της ζωής σε χιλιάδες συμβασιούχους του δημόσιου τομέα με την παράταση των συμβάσεων μέχρι τέλος Απριλίου του επόμενου έτους σε υπηρεσίες όπου ο ένας στους δύο υπαλλήλους εργάζεται με σύμβαση έργου (π.χ. ΚΕΠ, τομέας καθαριότητας σε δήμους) έδωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης καταθέτοντας στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για τις προσλήψεις στο Δημόσιο.
Ταυτόχρονα, ανοίγει «παράθυρο» παράτασης ενός έτους (μέχρι 31/12/2010) για οργανισμούς του Δημοσίου και δύο χρόνων (μέχρι 31/12/2011) για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να επανεξεταστούν οι λειτουργικές ανάγκες, να καταγραφεί το προσωπικό και να αποσαφηνιστούν οι σχέσεις εργασίας στις εν λόγω υπηρεσίες. Για άλλη μία φορά καθορίζεται και μέσα στο νομοσχέδιο ως σημείο μηδέν ο επόμενος χρόνος, καθώς μέσα στο 2010 θα προκηρυχθούν οι θέσεις πάγιων και διαρκών αναγκών στο Δημόσιο με τακτικό προσωπικό και θα εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις για τις θέσεις εποχικού προσωπικού. Σε αυτές ειδικά τις περιπτώσεις για όλο τον δημόσιο τομέα απαιτείται σχετική εισήγηση του ΑΣΕΠ με την εξουσιοδότηση του υπουργού Εσωτερικών για να ισχύσει η παράταση των συμβάσεων έργου -πάντως οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να εκδοθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο οπότε και θα αρχίσει να ισχύει.
Την ίδια στιγμή δημιουργείται επιτροπή από νομικούς και καθηγητές, μέλη του ΑΣΕΠ και εκπροσώπους φορέων καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες που θα καταρτίσουν εξ υπαρχής τον νέο νόμο για τις προσλήψεις που θα αφορά το προσωπικό σε όλο τον δημόσιο τομέα, σε οργανισμούς και υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κατά τα λοιπά,το νομοσχέδιο ορίζει το ΑΣΕΠ ως ασφαλιστική δικλίδα της αξιοκρατίας για όλες τις προσλήψεις σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Το ΑΣΕΠ κατέχει αποκλειστικά την εξουσία οργάνωσης και ελέγχου των προσλήψεων και επιπροσθέτως σε αυτό θα υποβάλλουν τις ενστάσεις τους πυροσβέστες, Λιμενικό Σώμα, ειδικοί φρουροί της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Στη δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ ως προς τις προσλήψεις τίθενται όλοι εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων: ΟΤΑ, Βουλή, Προεδρία της Δημοκρατίας, Εκκλησία, Ανεξάρτητες Αρχές, ΤΕΔΚ, ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, τράπεζες, υπουργείο Εξωτερικών, επιχειρήσεις Δημοσίου και ΝΠΙΔ όπου επιχορηγούνται κατά 50% από κρατικούς πόρους. Στο ΑΣΕΠ επίσης μπορούν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους όσοι από το Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα και τους ειδικούς φρουρούς της ΕΛΑΣ θεωρούν ότι αδικήθηκαν κατά τις προσλήψεις που διενεργούνται σε προσωπικό που δεν είναι πολιτικό, κι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.
Οι καινοτομίες του νέου συστήματος προσλήψεων είναι:
- Καταργείται η πριμοδότηση της μοριοδότησης του 50% για συμβασιούχους που συμπληρώνουν 24 μήνες προϋπηρεσίας. Η κατάργηση αφορά και τα ΚΕΠ.
- Καταργείται η προφορική συνέντευξη με εξαίρεση την επιλογή επιστημονικού προσωπικού σε θέσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Η συνέντευξη διενεργείται από το ΑΣΕΠ και αιτιολογείται ο αποκλεισμός υποψηφίου.
- Ισορροπείται η μοριοδότηση των υποψηφίων με προσόντα και επιστημονικούς τίτλους και εκείνων που απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
- Καταργείται το κριτήριο της ηλικίας.
- Το 50% των θέσεων καλύπτεται από νέα άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία.
- Το τεστ δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ ισχύει για δέκα χρόνια και έχει κλίμακα από 0 μέχρι 100 μονάδες.
- Αυξάνει από 100 σε 110 ο συντελεστής βαρύτητας του τίτλου σπουδών.
- Καταργείται η μοριοδότηση των σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης (70 μονάδες).
- Αυξάνεται από 300 σε 400 η μοριοδότηση του διδακτορικού και από 150 σε 200 του μεταπτυχιακού.
- Ο δεύτερος τίτλος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προσμετράται κατά 30%.
- Η εμπειρία μετράει επτά μονάδες για κάθε μήνα σε σύνολο 60 μηνών (ανώτατο όριο 420 μόρια).
Ειδικά στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ο χρόνος ανεργίας μοριοδοτείται με 200 μονάδες για τέσσερις μήνες και 75 μονάδες μέχρι τον πρώτο χρόνο (ανώτατο όριο 800 μονάδες).
- Μοριοδοτούνται με επιπλέον μόρια (50 μόρια για κάθε παιδί) οι γονείς και τα τέκνα των μονογονεϊκών οικογενειών.
Τέλος, ειδικά για τους νοσηλευτές που θα διοριστούν στα νοσοκομεία απαγορεύονται οι μετατάξεις και αποσπάσεις για τα πέντε πρώτα χρόνια διορισμού τους. * 
Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: