Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π. Ε.

 Σύμφωνα με την προκήρυξη :
  • Οι θέσεις σχολικών συμβούλων είναι 300 για τη Δημοτική Εκπαίδευση , 70 για την Προσχολική Αγωγή και 18 για την Ειδική Αγωγή. Η ακριβής κατανομή των θέσεων θα γίνει με βάση τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας.
  • Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από 17  Φεβρουαρίου μέχρι και τις 9 Μαρτίου 2011 (αποκλειστική προθεσμία) και οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι 2 περιφέρειες.
  • Οι πίνακες που θα καταρτισθούν ισχύουν από την κύρωσή τους , μέχρι την 31η Ιουλίου 2015.
Από 17 Φεβρουαρίου μέχρι και 9 Μαρτίου 2011 η υποβολή αιτήσεων  

Ακολουθεί ολόκληρη η προκήρυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: