Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ


Το Υπουργείο Παιδείας αφού έπαιξε με τα νεύρα χιλιάδων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρατείνοντας την αγωνία τους μέχρι την τελευταία ημέρα του Αυγούστου, ανακοίνωσε χθες τις αποσπάσεις από ΠΥΠΣΕ σε ΠΥΣΠΕ.
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων διαπιστώνει τα εξής:
·                    Την αποκλειστική ευθύνη για την πρωτοφανή καθυστέρηση έχει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που λειτούργησε χωρίς κανένα σχεδιασμό, οδηγώντας χιλιάδες συναδέλφους σε «ομηρεία» μέχρι την τελευταία ημέρα. Με δεδομένο ότι οι αιτήσεις τών προς συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών υποβλήθηκαν έως τις 10 Αυγούστου ακόμα και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των υπευθύνων, η διαδικασία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα.
·                    Η παράσταση διαμαρτυρίας, του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και των αιρετών του ΚΥΣΠΕ, στο Υπουργείο Παιδείας υπήρξε καθοριστική για την κατάργηση του ορίου των 23 μορίων που αυθαίρετα όρισε ο Γ. Γραμματέας του Υπουργείου, καθώς με το όριο ικανοποιούνταν το 35% των αιτήσεων ενώ τώρα ικανοποιήθηκε το 63%.
·                    Παρά το κύμα μαζικής συνταξιοδότησης που υπήρξε έως τις 10 Αυγούστου και παρά τους ελάχιστους διορισμούς εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες ημέρες, η πολιτική ηγεσία και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας απέκρυψαν χιλιάδες κενά σε όλες τις περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός αιτήσεων να μην ικανοποιηθεί, παρά την ύπαρξη κενών θέσεων στις περιοχές που ζητούσαν.
·                    Αποκλείστηκαν από τη διαδικασία των αποσπάσεων οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι (διορισθέντες το 2010) παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος αποκλεισμού τους.
·                    Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτήσεων συναδέλφων που δεν ικανοποιήθηκαν, ενώ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα (οικογενειακά, υγείας, κ.ά.)
·                    Παρατηρήθηκαν σημαντικά λάθη στην καταχώρηση των μορίων γεγονός που οδήγησε χιλιάδες συναδέλφους στην κατάθεση αιτήσεων επανεξέτασης.

Αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., απαιτεί:

·                    Την άμεση σύγκλιση του ΚΥΣΠΕ για την πραγματοποίηση β’ κύκλου αποσπάσεων και εξέταση των ενστάσεων πριν από την έναρξη των μαθημάτων και πριν από την πρόσληψη αναπληρωτών.
·                    Να δοθεί το δικαίωμα απόσπασης και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που έχουν σοβαρούς λόγους.
·                    Να παρουσιαστούν τα πραγματικά κενά κάθε περιοχής για να μην έχουμε επανάληψη του περσινού φαινομένου της πρόσληψης αναπληρωτών σε περιοχές που δεν ικανοποιήθηκαν αιτήσεις απόσπασης ακόμα και συναδέλφων με σοβαρά προβλήματα υγείας.
·                    Να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτήσεων απόσπασης αφού εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες κενά σε όλη τη χώρα.
·                    Να καλυφθούν άμεσα όλες οι κενές θέσεις με προσλήψεις αναπληρωτών.
Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει ότι θα παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις, θα είναι στο πλευρό των συναδέλφων και θα καταγγέλλει κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι αντίθετη στα συμφέροντα και τις ανάγκες της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
                                                                                                                                    Δ.Ο.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια: