Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Προσχολική Αγωγή


Ανακοίνωση ΔΟΕ

Η προσχολική αγωγή όμηρος μιας πολιτικής χρόνων, συνεχίζει να απαξιώνεται με την ολοκληρωτική έλλειψη προγραμματισμού από την πλευρά του Υπουργείου.
Η προσχολική αγωγή αποτελεί το θεμέλιο λίθο του εκπαιδευτικού συστήματος και τα πρώτα χρόνια στο σχολείο καθορίζουν την πορεία και την εξέλιξη των μαθητών. Η εκπαιδευτική πολιτική και ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αν φιλοδοξεί να φέρει αλλαγές και να εξυγιάνει το πραγματικά «άρρωστο» εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να ξεκινάει με την οργάνωση στη βάση. Απαιτείται λοιπόν πρόγνωση, προγραμματισμός και θεσμικές ρυθμίσεις για την ουσιαστική οργάνωση και συγκρότηση του νηπιαγωγείου.
Το νηπιαγωγείο που οραματίζεται ο κλάδος,  μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ παρακολουθεί τις αλλαγές που σχεδιάζονται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τη φετινή χρονιά. Διαπιστώνει όμως ότι από τον σχεδιασμό αυτό  απουσιάζει η άποψη των εκπαιδευτικών αφού δεν καλείται η ΔΟΕ για να καταθέσει τις προτάσεις του κλάδου.
Οι νηπιαγωγοί καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με:
·         Χώρους ακατάλληλους, που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και στις ανάγκες εκπαιδευτικών και μαθητών.
·         Έλλειψη οικονομικών πόρων για την κάλυψη ακόμη και των στοιχειωδών λειτουργικών αναγκών.
·         Μεγάλο αριθμό παιδιών ανά τμήμα, χωρίς να υπολογίζονται τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας.
·         Η ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας γίνεται από την προϊσταμένη  νηπιαγωγό χωρίς μείωση του διδακτικού ωραρίου όπως γίνεται στους διευθυντές των σχολείων.
Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη φάση της διαδρομής του. Η προσχολική αγωγή, σύμφωνα με όλες τις έρευνες, είναι καθοριστική για τη μετέπειτα μορφωτική πορεία του παιδιού. Γι' αυτό και επιμένουμε στη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Η υποχρεωτικότητα αυτή σε συνδυασμό με την αναβάθμιση και του κοινωνικού ρόλου του νηπιαγωγείου, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, αποφασιστικά και τελεσίδικα το οξύτατο και δυσεπίλυτο πρόβλημα των εργαζομένων γονέων, ενώ ταυτόχρονα, με την εκπόνηση νέων προγραμμάτων, θα καταστεί δυνατή η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
Σ’ αυτή την κατεύθυνση διεκδικούμε:
•   Ενιαίο δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο.
•  Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία.
•  Κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών.
•  Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και όπου υπάρχει η δυνατότητα να ιδρύονται πολυθέσιες μονάδες νηπιαγωγείων.
•  Οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων να επιλέγονται με τα ίδια κριτήρια που επιλέγονται και οι Δ/ντές των Δημοτικών Σχολείων.
 • Για κάθε τομέα δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου να διανέμεται από το Υπουργείο Παιδείας δωρεάν σχετική βιβλιογραφία.
•  Η προσέλευση και η αναχώρηση των νηπίων να γίνεται με ευθύνη των γονέων, της πολιτείας ή της τοπικής Αυτοδιοίκησης και πάντως όχι με ευθύνη των νηπιαγωγών.
•  Τα ολοήμερα Νηπιαγωγεία να λειτουργούν μέσα από τις κατάλληλες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, με το κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό και με μειωμένοαριθμό νηπίων, δηλαδή από τα 25 που προβλέπεται σήμερα στα 15.
•  Διαρκή επιμόρφωση των Νηπιαγωγών.
•  Ειδική μέριμνα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα Νηπιαγωγεία.
•  Να καταργηθούν όλες εκείνες οι υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες πριμοδοτούν τα ιδιωτικά και δημοτικά Νηπιαγωγεία. Όλα τα νήπια στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Κανένα νήπιο σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο.
•  Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και το διορισμό δύο χιλιάδων τουλάχιστον Νηπιαγωγών.
•  Όχι στην «αποκέντρωση» του Νηπιαγωγείου σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: