Τρίτη 5 Ιουνίου 2012

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Είναι σημαντικό που μετά από ενέργειες της ΔΟΕ, δόθηκε άδεια από το Συμβούλιο Επικρατείας για την πραγματοποίηση των Υπηρεσιακών Μεταβολών των εκπαιδευτικών.  Αυτό σημαίνει ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, οι αμοιβαίες μεταθέσεις, οι μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης, οι αποσπάσεις, οι μετατάξεις.
Στο  ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας, ξεκίνησαν  άμεσα οι διαδικασίες, με τις ρυθμίσεις οργανικών υπεραριθμιών κατά σχολική μονάδα. Θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις και οι τοποθετήσεις των οργανικά υπεραρίθμων εκπ/κων. Οι διαδικασίες θα συνεχιστούν με τις δηλώσεις τοποθέτησης όλων των συναδέλφων ( από μετάθεση περιοχής σε περιοχή  κ΄ σχολείου σε σχολείου ίδιας περιοχής) -υπολογίζουμε την άλλη εβδομάδα, με στόχο να έχουν γίνει  οι τοποθετήσεις όλων, πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς.
Εννοείται, οι δηλώσεις για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών.
Στις επόμενες ημέρες θα σας αποστείλουμε τις ημερομηνίες όλων των διαδικασιών, όπως αυτές θα αποφασιστούν στο ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας.
  
 Για κάθε ενημέρωση στη διάθεσή σας,
Φίλιππος Κωνσταντινίδης 6979975303

Δεν υπάρχουν σχόλια: