Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Αποτρέπουμε την πραγματοποίηση των σεμιναρίων των στελεχών για την ψευδεπίγραφη αυτοαξιολόγηση

Τρίτη 21/01/2014 και ώρα 12.00 προγραμματίζονται τα σεμινάρια ενημέρωσης των        δ/ντων και όλων των προϊσταμένων σχολείων για την αξιολόγηση , από τους σχολικούς συμβούλους και την περιφερειακή δ/ντρια εκπ/σης, στο 7ο Δ.Σ. Βόλου. 
Καλούμε όλους τους συναδέλφους  να κάνουν στάση εργασίας και να έρθουν στην  συγκέντρωση αποτροπής των σεμιναρίων  11.00 στο 7ο Δ.Σ. Βόλου.  Είναι ευθύνη όλων μας!!!!!!!
    Η αξιολόγηση  πρέπει να λειτουργεί ως ανατροφοδοτικός μηχανισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η διαρκής επιμόρφωση, η πλήρης υλικοτεχνική υποδομή, ο συμβουλευτικός ρόλος των στελεχών της εκπαίδευσης και μόνο, είναι μερικές από τις δικλείδες που ασκούν προωθητικό ρόλο στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
Ο εκπαιδευτικός και το έργο του  δεν κρίνονται  από μονοπρόσωπα αλλά από συλλογικά όργανα,  το δε αποτέλεσμα της κρίσης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι προϊόν αποκλειστικά αξιολογικής έκθεσης και δεν είναι δυνατό να  χρησιμοποιείται ως πειθαρχικό μέτρο και να συνδέεται με την υπηρεσιακή, μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού. 
     Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και ιδιαίτερα από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι, ότι για να εφαρμοστεί και ιδιαίτερα να πετύχει ένα  σύστημα αξιολόγησης, πρέπει να συζητηθεί και να τύχει της αποδοχής τόσο από την πλευρά των αξιολογητών, όσο και των αξιολογούμενων. Από το  προϊόν της αξιολογικής διαδικασίας πρέπει να προκύπτει όφελος, ποιότητα και αναβάθμιση της ίδιας της εκπαίδευσης.
   Eίναι προφανές ότι η αξιολόγηση είναι τιμωρητική, κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς και μοναδικό στόχο έχει τη χειραγώγησή τους.
Για μας προϋπόθεση για το ζήτημα της αξιολόγησης είναι η δέσμευσή του ότι η αξιολόγηση ΔΕ ΘΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ:
1) με κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών
2) με μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη
3) με τις απαράδεκτες ποσοστώσεις του Ν.4024/11
4) με απολύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: