Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015

Κατανομή των σχολείων Π.Ε. Μαγνησίας σε ομάδες σχολείων


1η  ομάδα:   1o Δ.Σ βόλου, 13ο Δ.Σ Βόλου, 14ο Δ.Σ Βόλου, 19ο Δ.Σ Βόλου, 25ο Δ.Σ 
                     Βόλου, 33ο Δ.Σ Βόλου, 2o Ειδικό Δ.Σ Βόλου

Στην 1η ομάδα ανήκουν και όλα τα Νηπιαγωγεία του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου και Ν. Ιωνίας
2η  ομάδα:   3o Δ.Σ βόλου, 4ο Δ.Σ Βόλου, 5ο Δ.Σ Βόλου, 6ο Δ.Σ Βόλου, 8ο Δ.Σ   Βόλου, 20ο  Δ.Σ Βόλου
3η  ομάδα:   7o Δ.Σ βόλου, 10ο Δ.Σ Βόλου, 12ο Δ.Σ Βόλου, 21ο Δ.Σ Βόλου, 22ο Δ.Σ
                     Βόλου, 32ο Δ.Σ Βόλου, Ειδικό Δ.Σ Κωφών-Βαρυκόων

4η  ομάδα:   18o Δ.Σ βόλου, 23ο Δ.Σ Βόλου, 27ο Δ.Σ Βόλου, 28ο Δ.Σ Βόλου, 29ο 
                     Δ.Σ  Βόλου5η  ομάδα:   15o Δ.Σ βόλου, 17ο Δ.Σ Βόλου, 24ο Δ.Σ Βόλου, 26ο Δ.Σ Βόλου, 31ο   

                    Δ.Σ  Βόλου

6η  ομάδα:   2o Δ.Σ βόλου, 9ο Δ.Σ Βόλου, 11ο Δ.Σ Βόλου, 16ο Δ.Σ Βόλου, 30ο   
                    Δ.Σ  Βόλου

7η  ομάδα:   1o Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 2ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 3ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 4ο Δ.Σ  Ν.
                     Ιωνίας, 9ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας

8η  ομάδα:   5o Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 6ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 7ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 8ο Δ.Σ  Ν.
                     Ιωνίας, 10ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 11ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 1ο Ειδικό Δ.Σ  Βόλου, Ειδικό Δ.Σ  
                     Βόλου για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ).

9η  ομάδα:   Σχολεία Ιωλκού, Άλλης Μεριάς, Πορταριάς, Διμηνίου, Σέσκλου, Αγριάς,  Άνω Λε 
                    χωνίων,  Κάτω Λεχωνίων,  Αγίου Βλασίου, Αγίου Λαυρεντίου και Δράκειας.


10η ομάδα:  Σχολεία Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Καλών Νερών, Μηλεών.


11η ομάδα:   Σχολεία Αφετών –Νεοχωρίου και Συκής.


12η ομάδα:    Σχολεία Αργαλαστής,  Προμυρίου, Λαύκου  και Μηλίνας .

13η ομάδα:   Σχολεία Τρικερίου

14η ομάδα :   Σχολεία Ξοριχτίου-Τσαγκαράδας-Μουρεσίου και Αγίου Δημητρίου-Ανήλιου Κισ-
                       σού.

15η ομάδα:    Σχολεία Μακρυράχης, Ζαγοράς και Πουρίου.

16η ομάδα :  Σχολεία Κερασιάς, Καναλίων, Στεφανοβικείου και Ριζόμυλου

17η ομάδα  :  Σχολεία Κεραμιδίου

18η ομάδα:    Σχολεία Βελεστίνου, Αγ. Γεδεών Χλόης, Περιβλέπτου, Αερινού, και Αγ, Γεωργίου
                      Φερών.

19η ομάδα:   Σχολεία Ν. Αγχιάλου,  Αϊδινίου, Μικροθηβών και Κασσαβέτειας.

20η  ομάδα:   Σχολεία Αλμυρού, Ευξεινούπολης Κροκίου, Πλατάνου, Αεροδρομίου


21η ομάδαΣχολεία Ανάβρας

22η ομάδα : Σχολεία Αμαλιάπολης, Σούρπης, Δρυμώνος και Βρύναινας.

23η ομάδα : Σχολεία Πτελεού, Αχιλλείου, Αγ, Θεοδώρων.


Β΄  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η

1η ομάδα : Σχολεία της Σκιάθου

2η ομάδα : Σχολεία Σκοπέλου, Γλώσσας, Κλήματος

3η ομάδα : Σχολεία ΑλοννήσουΒ. Όμορες ομάδες σχολείων κάθε περιοχής μετάθεσης ως εξής:

Α΄    Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η


1η Ομάδα:  1o Δ.Σ βόλου, 13ο Δ.Σ Βόλου, 14ο Δ.Σ Βόλου, 19ο Δ.Σ Βόλου, 25ο Δ.Σ 
                    Βόλου, 33ο Δ.Σ Βόλου, 2o Ειδικό Δ.Σ Βόλου

 Όμορη ομάδα η 2η : 3o Δ.Σ βόλου, 4ο Δ.Σ Βόλου, 5ο Δ.Σ Βόλου, 6ο Δ.Σ Βόλου, 8ο     
                    Δ.Σ   Βόλου, 20ο  Δ.Σ Βόλου

2η Ομάδα: 3o Δ.Σ βόλου, 4ο Δ.Σ Βόλου, 5ο Δ.Σ Βόλου, 6ο Δ.Σ Βόλου, 8ο     
                   Δ.Σ   Βόλου, 20ο  Δ.Σ Βόλου

Όμορη ομάδα η 1η :1o Δ.Σ βόλου, 13ο Δ.Σ Βόλου, 14ο Δ.Σ Βόλου, 19ο Δ.Σ Βόλου,    
                   25ο Δ.Σ  Βόλου, 33ο Δ.Σ Βόλου, 2o Ειδικό Δ.Σ Βόλου


3η Ομάδα:  7o Δ.Σ βόλου, 10ο Δ.Σ Βόλου, 12ο Δ.Σ Βόλου, 21ο Δ.Σ Βόλου, 22ο Δ.Σ
                    Βόλου, 32ο Δ.Σ Βόλου, Ειδικό Δ.Σ Κωφών-Βαρυκόων

 Όμορη ομάδα η 5η : 15o Δ.Σ βόλου, 17ο Δ.Σ Βόλου, 24ο Δ.Σ Βόλου, 26ο Δ.Σ Βόλου,    
                    31οΔ.Σ  Βόλου

4η Ομάδα:  18o Δ.Σ βόλου, 23ο Δ.Σ Βόλου, 27ο Δ.Σ Βόλου, 28ο Δ.Σ Βόλου, 29ο 
                    Δ.Σ  Βόλου

 Όμορη ομάδα η 6η : 2o Δ.Σ βόλου, 9ο Δ.Σ Βόλου, 11ο Δ.Σ Βόλου, 16ο Δ.Σ Βόλου,      
                                  30ο Δ.Σ  Βόλου

5η Ομάδα:  15o Δ.Σ βόλου, 17ο Δ.Σ Βόλου, 24ο Δ.Σ Βόλου, 26ο Δ.Σ Βόλου,    
                    31οΔ.Σ  Βόλου

Όμορη ομάδα η 3η  : 7o Δ.Σ βόλου, 10ο Δ.Σ Βόλου, 12ο Δ.Σ Βόλου, 21ο Δ.Σ Βόλου, 
                     22ο Δ.Σ Βόλου, 32ο Δ.Σ Βόλου, Ειδικό Δ.Σ Κωφών-Βαρυκόων

6η Ομάδα:  2o Δ.Σ βόλου, 9ο Δ.Σ Βόλου, 11ο Δ.Σ Βόλου, 16ο Δ.Σ Βόλου,      
                                  30ο Δ.Σ  Βόλου

Όμορη ομάδα η 4η  : 18o Δ.Σ βόλου, 23ο Δ.Σ Βόλου, 27ο Δ.Σ Βόλου, 28ο Δ.Σ Βόλου, 
                    29ο Δ.Σ  Βόλου

7η  ομάδα:   1o Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 2ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 3ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 4ο Δ.Σ  Ν.
                     Ιωνίας, 9ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας

Όμορη ομάδα η 8η : 5o Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 6ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 7ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 8ο Δ.Σ  
                    Ν.  Ιωνίας, 10ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 11ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 1ο Ειδικό Δ.Σ  Βόλου, Ειδικό 
                    Δ.Σ  Βόλου για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ).

  ομάδα: 5o Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 6ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 7ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 8ο Δ.Σ  
                    Ν.  Ιωνίας, 10ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 11ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 1ο Ειδικό Δ.Σ  Βόλου, Ειδικό
                    Δ.Σ   Βόλου για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ).

Όμορη ομάδα η 7η  :1o Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 2ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 3ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας, 4ο Δ.Σ                
                   Ν. Ιωνίας, 9ο Δ.Σ  Ν. Ιωνίας

  ομάδα:   Σχολεία Ιωλκού, Άλλης Μεριάς, Πορταριάς, Διμηνίου, Σέσκλου, Αγριάς,  Άνω Λεχωνίων,  Κάτω Λεχωνίων,  Αγίου Βλασίου, Αγίου Λαυρεντίου και Δράκειας.

Όμορη ομάδα η 10η : Σχολεία Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Καλών Νερών, Μηλεών

10η ομάδα:  Σχολεία Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Καλών Νερών, Μηλεών

Όμορη ομάδα η 9η : Σχολεία Ιωλκού, Άλλης Μεριάς, Πορταριάς, Διμηνίου, Σέσκλου, Αγριάς,  Άνω Λεχωνίων,  Κάτω Λεχωνίων,  Αγίου Βλασίου, Αγίου Λαυρεντίου και Δράκειας

11η ομάδα:   Σχολεία Αφετών –Νεοχωρίου και Συκής.

Όμορη ομάδα η 12η : Σχολεία Αργαλαστής,  Προμυρίου, Λαύκου  και Μηλίνας


12η ομάδα:    Σχολεία Αργαλαστής,  Προμυρίου, Λαύκου  και Μηλίνας .

Όμορη ομάδα η 11η  Σχολεία Αφετών –Νεοχωρίου και Συκής


13η ομάδα:   Σχολεία Τρικερίου


14η ομάδα :   Σχολεία Ξοριχτίου-Τσαγκαράδας-Μουρεσίου και Αγίου Δημητρίου-Ανήλιου Κισσού.

Όμορη ομάδα η 15η Σχολεία Μακρυράχης, Ζαγοράς και Πουρίου


15η ομάδα:    Σχολεία Μακρυράχης, Ζαγοράς και Πουρίου.

Όμορη ομάδα η 14η Σχολεία Ξοριχτίου-Τσαγκαράδας-Μουρεσίου και Αγίου Δημητρίου-
                      Ανήλιου Κισσού.


16η ομάδα :  Σχολεία Κερασιάς, Καναλίων, Στεφανοβικείου και Ριζόμυλου

Όμορη ομάδα η 18η    Σχολεία Βελεστίνου, Αγ. Γεδεών Χλόης, Περιβλέπτου, Αερινού και Αγ,
                     Γεωργίου Φερών.


17η ομάδα  :  Σχολεία Κεραμιδίου

18η ομάδα:    Σχολεία Βελεστίνου, Αγ. Γεδεών Χλόης, Περιβλέπτου, Αερινού, Μ. Περιβολακίου
                      και Αγ, Γεωργίου Φερών.

Όμορη ομάδα η 16η Σχολεία Σχολεία Κερασιάς, Καναλίων, Στεφανοβικείου και Ριζόμυλου


19η ομάδα:   Σχολεία Ν. Αγχιάλου,  Αϊδινίου, Μικροθηβών και Κασσαβέτειας.

Όμορη ομάδα η 20η  :   Σχολεία Αλμυρού, Ευξεινούπολης,  Κροκίου, Πλατάνου, Αεροδρομίου


20η ομάδα:   Σχολεία Αλμυρού, Ευξεινούπολης,  Κροκίου, Πλατάνου, Αεροδρομίου

Όμορη ομάδα η 19η :   Σχολεία Ν. Αγχιάλου,  Αϊδινίου, Μικροθηβών και Κασσαβέτειας


21η ομάδαΣχολεία Ανάβρας


22η ομάδα : Σχολεία Αμαλιάπολης, Σούρπης, Δρυμώνος και Βρύναινα

Όμορη ομάδα η 23η  Σχολεία Πτελεού, Αχιλλείου, Αγ, Θεοδώρων και Γαύριανης


23η ομάδα : Σχολεία Πτελεού, Αχιλλείου, Αγ, Θεοδώρων Γαύριανης.

Όμορη ομάδα η 22η  Σχολεία Αμαλιάπολης, Σούρπης, Δρυμώνος και Βρύναινα


Β΄  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η


1η ομάδα : Σχολεία της Σκιάθου

2η ομάδα : Σχολεία Σκοπέλου, Γλώσσας, Κλήματος

3η ομάδα : Σχολεία Αλοννήσου
πηγή : δνση Π.Ε. Μαγνησίας http://dipe.mag.sch.gr/