Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων

Μόνο τεχνικές λεπτομέρειες απομένουν για την ψήφισή του, στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου προαπαιτούμενων μέτρων, καθώς κλείδωσε το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων στις διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές. Το νέο μισθολόγιο θα διαμορφωθεί στη βάση της ελληνικής πρότασης, ενώ τα ειδικά μισθολόγια θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την ερχόμενη άνοιξη.
Με τη νέα μισθολογική κλίμακα εισάγονται πέντε καινοτομίες στη διαμόρφωση των μισθών στον δημόσιο τομέα, οι οποίες είναι:
Αποσύνδεση του βαθμού από τον μισθό
Μέχρι σήμερα οι αυξήσεις που αποδίδονταν μέσω των μισθολογικών ωριμάνσεων παρέχονταν με την ωρίμανση του χρόνου αλλά και σε απόλυτη σύνδεση με τον βαθμό που κατείχε ο υπάλληλος.
Με το νέο μισθολόγιο ο βαθμός αποσυνδέεται από τον μισθό και η βαθμολογική εξέλιξη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διεκδίκηση θέσης ευθύνης, με
την προκήρυξη των θέσεων γενικών διευθυντών, διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων.
Παράλληλα οι μισθολογικές ωριμάνσεις θα αποδίδονται αυτόματα στους υπαλλήλους με τη συμπλήρωση της διετίας ή της τριετίας αντίστοιχα.
Αλλαγή κλιμακίων ανά διετία και τριετία
Για τις κατηγορίες υπαλλήλων Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το νέο μισθολόγιο προβλέπει 13 μισθολογικά κλιμάκια, τα οποία θα αποδίδουν ωριμάνσεις στους βασικούς μισθούς ανά τριετία. Για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κάθε κλιμάκιο με τη συμπλήρωση τριετίας θα επιφέρει αύξηση 43 ευρώ, ενώ για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το μισθολογικό κλιμάκιο αποδίδει αύξηση 60 ευρώ ανά τριετία.
Αντίστοιχα, για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης το νέο μισθολόγιο θα προβλέπει 19 μισθολογικά κλιμάκια που θα αποδίδουν αυξήσεις ανά διετία.
Για τους κατόχους πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προβλέπεται ότι θα υπάρξουν αυξήσεις 55 ευρώ ανά διετία, ενώ για τους κατόχους πανεπιστημιακού πτυχίου οι αυξήσεις ανά κλιμάκιο υπολογίζονται σε 59 ευρώ.
Με τη διαφορά ωρίμανσης των μισθών επιτυγχάνεται το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ προσοντούχων και εργαζομένων με χαμηλότερα προσόντα που έχουν ζητήσει οι δανειστές σε βάθος πενταετίας.
Ξεπαγώνουν από το 2016 οι ωριμάνσεις
Την επόμενη χρονιά με το νέο μισθολόγιο ξεπαγώνουν οι μισθολογικές ωριμάνσεις και θα ευνοηθούν οι υπάλληλοι που λόγω του παγώματος των αυξήσεων που επιβλήθηκε το 2011 ήταν κολλημένοι επί χρόνια στο τελευταίο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού που ανήκαν.
Οι υπάλληλοι με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας τους θα επανακαταταχθούν στα μισθολογικά κλιμάκια του νέου μισθολογίου όσον αφορά τους βασικούς μισθούς που λαμβάνουν.
Το 55% των εργαζομένων που υπολογίζονται σε 350.000 θα λάβουν μικρές αυξήσεις από 15-60 ευρώ.
Οι αυξήσεις θα καταβληθούν σε βάθος τετραετίας, δηλαδή θα αποδίδεται το 1/4 των αυξήσεων στον βασικό μισθό κάθε έτος για το 2016-2017 2018 και 2019. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος που θα πρέπει να λάβει αύξηση 60 ευρώ θα δει τον βασικό του μισθό να αυξάνεται κατά 15 ευρώ τον χρόνο για την επόμενη τετραετία.
Συντομότερα οι αυξήσεις για τους «άριστους»
Μετά την απαίτηση των δανειστών να συνδεθεί η αξιολόγηση με τις αποδοχές, η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο προκειμένου οι «άριστοι» υπάλληλοι να λαμβάνουν νωρίτερα (π.χ. έξι μήνες) την αύξηση που προβλέπει το κλιμάκιό τους, ούτως ώστε ύστερα από τέσσερα έτη και ισάριθμες καλές αξιολογήσεις να μπορούν να κερδίσουν ένα μισθολογικό κλιμάκιο.
Διατηρείται στη μείωση η προσωπική διαφορά
Βασικός πυλώνας θα είναι η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς στην περίπτωση που με το νέο μισθολόγιο υπάρχει ονομαστική μείωση του βασικού μισθού.
Ο υπάλληλος θα διατηρεί στις αποδοχές του το πλεονάζον ποσό ως προσωπική διαφορά.
Υπολογίζεται ότι περίπου το 45% των υπαλλήλων που έχουν προϋπηρεσία πάνω από 15 έτη θα καταγράψουν ονομαστική μείωση στον βασικό τους μισθό και θα διατηρήσουν το σύνολο των αποδοχών τους λαμβάνοντας προσωπική διαφορά.
Παράλληλα όμως θα δουν να παγώνουν οι αποδοχές τους για τα επόμενα δύο έως και επτά χρόνια, καθώς οι αυξήσεις των μισθολογικών κλιμακίων θα αφαιρούνται από το ποσό της προσωπικής διαφοράς μέχρι να μηδενιστεί.
Παραμένουν τα 4 επιδόματα
Τέλος, τα τέσσερα επιδόματα που αποδίδονται στους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή η οικογενειακή παροχή, το επίδομα απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και το επίδομα θέσης ευθύνης παραμένουν ως έχουν.
Επίσης παραμένουν οι ίδιοι εισαγωγικοί μισθοί (780 ευρώ για τους ΥΕ, 858 για τους ΔΕ, 1.037 ευρώ για τους ΤΕ και 1.092 για τους ΠΕ) που ισχύουν σήμερα, πάνω στους οποίους θα χτιστεί το νέο μισθολόγιο.
Κερδισμένοι όσοι έχουν κολλήσει στο τελευταίο κλιμάκιο
Με τον νέο νόμο για το μισθολόγιο του Δημοσίου θα πραγματοποιηθεί επανακατάταξη όλων των υπαλλήλων με βάση τα χρόνια υπηρεσίας. Κερδισμένοι θα είναι οι υπάλληλοι που έχουν... κολλήσει στο τελευταίο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού που έχουν καταταχθεί.
Για παράδειγμα, υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που έχει προσληφθεί το 2009 και έχει περάσει το διετές δοκιμαστικό στάδιο σήμερα λαμβάνει ακόμα τον εισαγωγικό μισθό των 1.092 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο ο υπάλληλος θα καταταγεί στο 3ο κλιμάκιο, καθώς θα του αναγνωριστούν πέντε χρόνια προϋπηρεσίας και θα λάβει μισθό 1.210 ευρώ. Η αύξηση που θα λάβει θα είναι 118 ευρώ. Το 2016 θα λάβει αύξηση 29,5 ευρώ (1.121,5 ευρώ), όπως και το 2017 (1.151 ευρώ) και το 2018 (1.180,5 ευρώ) και το 2019 (1.210 ευρώ), προκειμένου να απορροφήσει το σύνολο της ωρίμανσης.
Υπάλληλος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που το 2012 σταμάτησε στο τελευταίο κλιμάκιο του βαθμού Ε' με 8 χρόνια προϋπηρεσίας λαμβάνει βασικό μισθό 1.187 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο θα καταταγεί στο 4ο κλιμάκιο και θα λάβει βασικό 1.202 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 15 ευρώ.
Υπολογίζεται ότι με το προηγούμενο καθεστώς, όπου ο μισθός ήταν συνδεδεμένος με τον βαθμό εάν «ξεπάγωνε» η διαδικασία των βαθμολογικών και μισθολογικών ωριμάνσεων, το κόστος για τον προϋπολογισμό θα έφτανε τα 450 εκατ. Αντίστοιχα, με τις νέες κλίμακες ωριμάνσεων και την αποσύνδεση βαθμολογίου - μισθολογίου το κόστος απόδοσης των αυξήσεων δεν θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως θα καταβληθούν σε βάθος τριετίας.
Χαμένοι οι υπάλληλοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας
Για όσους έχουν πάνω από 15 χρόνια προϋπηρεσίας, θα παγώσουν οι αποδοχές τους από δύο έως και επτά χρόνια. Ετσι:
Υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 26 χρόνια προϋπηρεσίας ανήκει στο τρίτο μισθολογικό κλιμάκιο του Β' βαθμού και λαμβάνει βασικό 2.026 ευρώ μεικτά. Πλέον θα καταταγεί στο 13ο κλιμάκιο και θα έχει ονομαστικό βασικό μισθό 1.800 ευρώ. Οι αποδοχές δεν θα μειωθούν, αφού το ποσό των 226 ευρώ με το οποίο μειώνεται ονομαστικά ο βασικός μισθός θα το λαμβάνει ως προσωπική διαφορά. Το ποσό θα συμψηφίζεται τα επόμενα χρόνια με τις ωριμάνσεις, οπότε ο υπάλληλος θα λάβει αύξηση στον μισθό του έπειτα από οκτώ χρόνια, που θα έχει... εξαφανιστεί η προσωπική διαφορά. Ετσι το 2018 που θα ενταχθεί στο κλιμάκιο 14 θα έχει βασικό μισθό 1.859 ευρώ και προσωπική διαφορά 167 ευρώ (226-59 ευρώ) κ.ο.κ.
Αντίστοιχα υπάλληλος ΤΕ με 30 χρόνια προϋπηρεσίας λαμβάνει σήμερα βασικό μισθό 1.960 ευρώ μεικτά. Με το νέο μισθολόγιο ο ονομαστικός βασικός μισθός θα είναι 1.862 ευρώ και θα λαμβάνει προσωπική διαφορά 98 ευρώ. Οι αποδοχές του θα παραμείνουν παγωμένες για τέσσερα χρόνια έως ότου μηδενιστεί η προσωπική διαφορά από την απόδοση των μισθολογικών κλιμακίων.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΤΑΣ
nbtsitsas@pegasus.gr