Τρίτη 26 Απριλίου 2016

Καταργεί τα σχολεία ΕΑΕΠ για να εξοικονομήσει εκπαιδευτικούς
Υπουργός διάλυσης της εκπαίδευσης!
Αντί να καταπολεμήσει τα κενά στην εκπαίδευση τοποθετώντας εκπαιδευτικούς, "συρρικνώνει" το Δημόσιο σχολείο!!
           
            Ο Υπουργός Παιδείας      πιστός υπηρέτης του δόγματος των περικοπών στην εκπαίδευση καταργεί τα σχολεία ΕΑΕΠ για να εξοικονομήσει εκπαιδευτικούς! Και μάλιστα για όλο αυτό καμαρώνει κιόλας! Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη όμως!
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΑΕΠ
ΤΑΞΕΙΣ
ΔΑΣΚΑΛ
Φ.Α.
ΤΠΕ
ΑΓΓΛ
ΜΟΥΣ
ΕΙΚΑΣΤ
ΘΕΑΤΡΟ
2Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Α
23
4
1
2
2
2
1
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝ
35
Β
23
4
1
2
2
2
1
35
Γ
22
4
2
4
1
1
1
35
Δ
22
4
2
4
1
1
1
35
Ε
22
2
2
4
1
1
1
2
2
35
ΣΤ
22
2
2
4
1
1
1
2
2
35
ΣΥΝΟΛΟ
268
40
20
40
16
16
12
4
4
420
ΟΛΟΗΜΕΡΟ

25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
268
40
20
40
16
16
12
4
4
445
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΗ
ΤΑΞΕΙΣ
ΔΑΣΚΑΛ
Φ.Α.
ΤΠΕ
ΑΓΓΛ
ΜΟΥΣ
ΕΙΚΑΣΤ
ΘΕΑΤΡΟ
2Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Α
21
3
1
1
1
2
1
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
30
Β
21
3
1
1
1
2
1
30
Γ
20
3
1
3
1
1
1
30
Δ
20
3
1
3
1
1
1
30
Ε
20
2
1
3
1
1

2
2
30
ΣΤ
20
2
1
3
1
1

2
2
30
ΣΥΝΟΛΟ
244
32
12
28
12
16
8
4
4
360
ΟΛΟΗΜΕΡΟ

25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
244
32
12
28
12
16
8
4
4
385
ΔΙΑΦΟΡΑ
-24
-8
-8
-12
-4
0
-4
0
0
-60
              
*Περίπου 3000 λιγότερες θέσεις εκπαιδευτικών μόνο από τα ΕΑΕΠ!!

Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.