Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ- TΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2015-2016 ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΣΜΕΑΕ.ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ- TΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2015-2016 ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16,  ΠΕ70 & ΣΜΕΑΕ.
Από το ΠΥΣΠΕ  Μαγνησίας ανακοινώνονται οι  τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06(Αγγλικής Γλώσσας), ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής), ΠΕ16 (Μουσικής), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), ΠΕ70 (Δασκάλων) και ΣΜΕΑΕ, που έκαναν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση.
Μετά την παραπάνω διαδικασία οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας καλούνται να κάνουν δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά μέχρι την Τετάρτη στις 27-7-2016 μέχρι 12.00 π.μ..
Το έντυπο της αίτησης και τα κενά θα τα βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα και  στο Γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε