Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

Άμεση οριστική – οργανική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών των μη κοινών - νέων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 Με τη φετινή εγκύκλιο των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε., οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί των μη κοινών - νέων ειδικοτήτων ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ08, ΠΕ07 και ΠΕ05 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, κλήθηκαν και πάλι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά να υποβάλλουν αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης ή και μετάθεσης, καθώς πλέον είχαν ήδη συσταθεί και οι 2223 οργανικές θέσεις τους ανά ΠΥΣΠΕ (ΦΕΚ 3391/τΒ΄/20-10-2016).
Η οργανική – οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, προάγειτο δικαίωμα της εργασιακής τους ασφάλειας αλλά καιτο δημόσιο συμφέρον, αφού το παρεχόμενο από αυτούς εκπαιδευτικό έργο συνεχίζεται με ευνοϊκότερες συνθήκες υπέρ των μαθητών, καθώς αποτρέπεται η διαρκής αλλαγή εκπαιδευτικών ανά διδακτικό έτος στις σχολικές μονάδες, όπως συμβαίνει κατά κανόνα με τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που παραμένουν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ.
Το Υπουργείο Παιδείας οφείλειάμεσα να αποκαταστήσει την άδικη αντιμετώπιση και την εργασιακή ομηρία των συναδέλφων και να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις στην απόδοση των οργανικών θέσεων  - που έχουν ήδη συσταθεί ανά ΠΥΣΠΕ -  σε σχολικές μονάδες, καθώς  και στην οριστική – οργανική τοποθέτηση των μεταταγμένων εκπαιδευτικών των μη κοινών - νέων ειδικοτήτων ΠΕ19-20, ΠΕ32, ΠΕ08, ΠΕ07 και ΠΕ05 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.
                                                                                                      Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.