Τρίτη 20 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01 και ΠΕ11 ΣΜΕΑΕ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01 και ΠΕ11 ΣΜΕΑΕ που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας για υποβολή αίτησης-δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης για το σχολικό έτος 2019-20

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79.01 και ΠΕ11 ΣΜΕΑΕ που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για λειτουργική τοποθέτηση 

από Τρίτη 20 Αυγούστου έως και Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00.

Η αίτηση-δήλωση τοποθέτησης κατατίθεται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο στη Δ/νση Π.Ε. Μαγνησίας (1ος όροφος, Γραφείο 3) ή με  fax στο 2421039051αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για επιβεβαίωση λήψης της αίτησης.
Όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης δε χρειάζεται να προσκομίσουν εκ νέου τα δικαιολογητικά που αφορούν στα μοριοδοτούμενα κριτήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: