Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας για υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2019-2020

 

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Μαγνησίας  για το διδακτικό έτος 2019-20, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της Μαγνησίας από Δευτέρα 19 Αυγούστου  έως και Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14.00 .
 Η αίτηση-δήλωση τοποθέτησης κατατίθεται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο στη Δ/νση Π.Ε. Μαγνησίας (1ος όροφος, Γραφείο 3) ή με  fax στο 2421039051αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία (στο 2421039132) για επιβεβαίωση λήψης της αίτησης.
Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται  μαζί με την αίτηση-δήλωση τοποθέτησης τους, να προσκομίσουν αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησης απόσπασης από ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ καθώς και τα δικαιολογητικά οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης και λόγων υγείας για τα οποία μοριοδοτήθηκαν στην απόσπασή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: