Δευτέρα 11 Μαΐου 2009

Με πράσινα «όπλα» κατά της κρίσης

Στροφή στην πράσινη ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα προτείνει η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace ως διέξοδο από την οικονομική κρίση. «Θα δημιουργηθούν έως 403.570 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2020», υποστηρίζουν
Εξ αυτών οι 98.000 έως 155.000 θα είναι «πράσινες» θέσεις πλήρους απασχόλησης στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, της ανακύκλωσης και της γεωργίας, ενώ οι υπόλοιπες προβλέπεται να είναι έμμεσες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν από τη στροφή της πράσινης ανάπτυξης σε ευρύτερους τομείς της Οικονομίας.
Οπως επισημαίνεται στην έκθεση, η προοπτική της πράσινης επιχειρηματικότητας ως διεξόδου από την οικονομική κρίση έχει ήδη ληφθεί σοβαρά υπόψη στο εξωτερικό. Στις ΗΠΑ το 12% του πακέτου σταθεροποίησης επενδύθηκε στην πράσινη οικονομία, στη Ν. Κορέα το 81%, στη Γερμανία το 13%, στη Γαλλία το 21% και στη Βρετανία το 7%.
Στην Ελλάδα δεν δόθηκαν δημόσιες ενισχύσεις στην πράσινη οικονομία εν όψει της κρίσης, ενώ εκκρεμούν προγράμματα ύψους 90 εκ. ευρώ από το υπουργείο Απασχόλησης με στόχο την επιδότηση θέσεων εργασίας σε δράσεις οικολογικής κατεύθυνσης.
Με τον όρο πράσινη απασχόληση εννοούνται οι θέσεις εργασίας που προστατεύουν τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, που συμβάλλουν στην ορθολογική χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, που μειώνουν την κατανάλωση νερού, που οδηγούν σε μια οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα και περιορίζουν την παραγωγή αποβλήτων και ρύπων.
Η έκθεση βασίστηκε σε διεθνή βιβλιογραφία, σε στατιστικά στοιχεία άλλων αγορών και στα δεδομένα που ισχύουν για την Ελλάδα, ενώ έλαβε υπόψη της και τους στόχους που έχουν τεθεί από διεθνείς συνθήκες και την Ευρωπαϊκή Ενωση για το περιβάλλον.
Οι θέσεις εργασίας που εκτιμώνται στην έκθεση της Greenpeace είναι πρόσθετες, με την έννοια ότι είτε είναι νέες είτε σώζουν θέσεις απασχόλησης που θα εξέλειπαν χωρίς τις πράσινες δραστηριότητες, όπως πολλές από τις θέσεις εργασίας στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.
Επίσης, όπως αναφέρεται, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους εν λόγω τομείς θα έχει έμμεσες θετικές επιπτώσεις και στο σύνολο της οικονομίας, καθώς για κάθε θέση απασχόλησης που δημιουργείται άμεσα στους τομείς της πράσινης οικονομίας δημιουργούνται εμμέσως και 1,6 επιπλέον θέσεις εργασίας σε ευρύτερους κλάδους της οικονομίας λόγω τόνωσης της κατανάλωσης.
«Η έκθεση τεκμηριώνει με αριθμούς και επιχειρήματα ότι η στροφή στις πράσινες τεχνολογίες μπορεί να δημιουργήσει ένα θετικό ισοζύγιο στην απασχόληση. Ναι, η πράσινη ανάπτυξη σημαίνει και μείωση της ανεργίας. Ναι, η στροφή στην πράσινη επιχειρηματικότητα μπορεί να εγγυηθεί μια διέξοδο από την κρίση. Ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε και μάλιστα σύντομα, αρκεί να υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση για μια τέτοια προοπτική», επεσήμανε ο Δημήτρης Ιμπραήμ, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Πηγή: Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: