Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009

Πρόγραμμα δράσης ΔΟΕ

Αθήνα 11/9/2009
Προς
Τα Δ.Σ. Συλλόγων Εκ/κών Π.Ε.

Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ
για το πρόγραμμα δράσης του κλάδου

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ αφού έλαβε υπόψη του:
α. Τις αποφάσεις της 78η Γ.Σ. του Κλάδου,
β. Τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία με την έναρξη της νέας χρονιάς,
γ. Την πολιτικοσυνδικαλιστική κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται, μετά την προκήρυξη των εθνικών εκλογών,
α π ο φ ά σ ι σ ε
το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009:
1. Να ζητήσει συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων, προκειμένου να τους ενημερώσει για τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να πληροφορηθεί τις θέσεις τους στα αιτήματα του Κλάδου.
2. Να οργανώσει περιφερειακές συσκέψεις με τα συνδικαλιστικά στελέχη, σε όλη τη χώρα με θέμα: «τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς- Το διεκδικητικό και αγωνιστικό πλαίσιο του κλάδου».
Το Δ.Σ. αμέσως μετά, και αφού εκτιμήσει την κατάσταση, θα οριστικοποιήσει το διεκδικητικό πλαίσιο και το αγωνιστικό πλαίσιο του κλάδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: