Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009


  Αθήνα 9/12/2009

Αρ. Πρωτ: 422
                                                     Προς:
                                                                                            1.Την Υπουργό  Παιδείας 
                                                                                              κ. Άννα Διαμαντοπούλου
                                                                                            2.Την Υφυπουργό Παιδείας
                                                                                              κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
                                                                                            3.Τον Υφυπουργό Παιδείας
                                                                                               κ.  Γιάννη Πανάρετο
                                                                                            4. Το Γενικό Γραμματέα
                                                                                                κ. Βασίλη Κουλαϊδή 
           
ΘΕΜΑ: 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου - Αίτημα για συνάντηση

Κυρία  Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,
Κύριε  Γ. Γραμματέα,

Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας αποφάσισε να πραγματοποιήσει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 16-12-09, καθώς και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας την ίδια μέρα στις 11.30 π.μ. διεκδικώντας την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων του κλάδου μας.
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ζητά να έχει συνάντηση μαζί σας, τη μέρα της απεργίας, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα αιτήματά μας, όπως αυτά αναφέρονται στο διεκδικητικό πλαίσιο που σας επισυνάπτουμε και στο υπόμνημα που σας καταθέσαμε, κατά την πρώτη συνάντησή μας στις 19 Οκτωβρίου 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: