Κυριακή 11 Απριλίου 2010

Ορισμός Μελών Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)
Η αίτηση    http://www.doe.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: