Παρασκευή 14 Μαΐου 2010

79η Γενική Σ.Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

                  Αρ. Πρωτ. 941                                                    Αθήνα 13/5/2010
                                                                              
  Προς: Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Θέμα:  Οριστική Ημερήσια Διάταξη 79ης Γ.Σ. του κλάδου  - Έκθεση Πεπραγμένων  Συνδικαλιστικής χρονιάς 2009-10

Συνάδελφοι,
            Σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της Δ.Ο.Ε., σας αποστέλλουμε την Οριστική Ημερήσια Διάταξη της 79ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου, καθώς και την έκθεση πεπραγμένων της συνδικαλιστικής χρονιάς 2009-2010 για συζήτηση και έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων σας.

 
 Οριστική Ημερήσια Διάταξη 79ης Γ.Σ. του κλάδου 
   Έκθεση Πεπραγμένων Συνδικαλιστικής χρονιάς 2009-10


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: