Τρίτη 4 Μαΐου 2010

Θέσεις της ΔΟΕ σχετικά με το Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία


Απόσπασμα των πρακτικών της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων (29-4-2010),κατά το μέρος που αφορούν στην ακρόαση του Προέδρου της Δ.Ο.Ε., κ. Δημητρίου Μπράτη με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». (Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων - 2η συνεδρίαση).

Δεν υπάρχουν σχόλια: