Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010

Σχετικά με τα 800 σχολεία αναμορφωμένου προγράμματος

Αθήνα  17/6/2010
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τα 800 σχολεία αναμορφωμένου προγράμματος

            Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, σε συνέχεια της απόφασής του της 15ης /6/2010, σχετικά με τη λειτουργία των 800 σχολείων αναμορφωμένου προγράμματος, καλεί:
  • Την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να επανεξετάσει το θέμα με βάση τις θέσεις που εκφράστηκαν από τη ΔΟΕ στη συνάντηση της 14ης/6/2010.
  • Τους Συλλόγους Διδασκόντων των 800 σχολείων να συνεδριάσουν και να τοποθετηθούν στο θέμα, με βάση τις ψηφισμένες θέσεις του κλάδου για το Ολοήμερο Σχολείο, αποστέλλοντας τις σχετικές αποφάσεις στη ΔΟΕ.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: