Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010

Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο Δημοσίου

ΔΟΕ
Κύριε Υπουργέ Οικονομικών,
Κυρία Υπουργέ Παιδείας,
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, που κατατέθηκε για συζήτηση στη Βουλή υπάρχει διάταξη (άρθρο 6, παρ.5) η οποία καταργεί μια σημαντική ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς, η οποία ψηφίστηκε το 2002 (Ν.3075/2002, άρθρο 5, παρ.4) ύστερα από διαπραγμάτευση και συμφωνία της Ομοσπονδίας μας με την τότε κυβέρνηση, η οποία αναγνώρισε εν μέρει την ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού λειτουργήματος, αφού η συγκεκριμένη ρύθμιση έδωσε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στους εκπαιδευτικούς, με 30 χρόνια υπηρεσίας και συμπλήρωση του 60ου έτους (εφόσον είχαν διοριστεί μετά το 1983) ή του 55ου έτους (για όσους είχαν διοριστεί προ του 1983).
Υπενθυμίζουμε ότι η αιτιολογική έκθεση του Ν.3075/2002 τεκμηρίωνε την ανάγκη ειδικής αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών ως εξής: «Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται κατά κανόνα σε μεγάλη ηλικία με αποτέλεσμα να συμπληρώνουν το κατά περίπτωση όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης σε μεγάλη ηλικία (65 ή και 67 ετών). Επειδή η διδασκαλία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αυτή την ηλικία αποβαίνει σε βάρος του διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου με τις προτεινόμενες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει τριακονταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία να λαμβάνουν σύνταξη, όσοι μεν έχουν διορισθεί μέχρι 31/12/1982 μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, όσοι δε έχουν διορισθεί από την 1/1/1983 και εφεξής μετά τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους».
Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι η Υπουργός Παιδείας σε πρόσφατη συζήτηση (Μάιος 2010, σταθμός MEGA) με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΔΟΕ- ΟΛΜΕ) αναγνώρισε την αναγκαιότητα ύπαρξης της συγκεκριμένης ρύθμισης, συμφωνώντας ότι τυχόν κατάργησή της θα έχει σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Την αναγκαιότητα ύπαρξης της συγκεκριμένης ρύθμισης αναγνώρισε και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργος Κουτρουμάνης στη συνάντηση που είχε με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στις 8/6/2010.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές
Όλοι αντιλαμβάνονται τις οδυνηρές επιπτώσεις που θα έχει αυτό το μέτρο στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Με τη διόγκωση του ποσοστού του γηρασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού είναι φανερό πως η διδασκαλία υποβαθμίζεται, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, ενός έργου εξαιρετικά σύνθετου και σημαντικού.
Με τη γήρανση του εκπαιδευτικού προσωπικού διευρύνεται το ηλικιακό και πολιτισμικό χάσμα μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων με αποτέλεσμα να καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη η μεταξύ τους επικοινωνία (φανταστείτε εκπαιδευτικό Νηπιαγωγείου 65 ετών να παρέχει αγωγή σε παιδιά τεσσάρων ετών).
Είναι, εξάλλου, επιστημονικά τεκμηριωμένο από ελληνικές και ευρωπαϊκές έρευνες ότι ο δείκτης απόδοσης των εκπαιδευτικών ως προς τη διδακτική πράξη ακολουθεί πτωτική πορεία μετά την ηλικία (κατά μέσο όρο) των 56 ετών.
Σύμφωνα με τις έρευνες αυτές, οι δάσκαλοι, υπόκεινται περισσότερο από άλλες επαγγελματικές ομάδες στον κίνδυνο της επαγγελματικής εξάντλησης/εξουθένωσης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοση πολλών εκπαιδευτικών με την πάροδο του χρόνου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές
Σας καλούμε να μην ψηφίσετε το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, που καταργεί ακόμη και τα ελάχιστα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων στο δημόσιο, καθώς επίσης και να καταψηφίσετε τη συγκεκριμένη διάταξη που αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς, η οποία αν ψηφιστεί θα έχει αρνητικότατες επιπτώσεις στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Απο τη    ΔΟΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: