Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010

Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής


Αρ. Πρωτ.1295 Αθήνα 28/9/2010
Προς
1. Την Υπουργό Παιδείας
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
2. Tην Υφυπουργό Παιδείας                
κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
3.  Το Γ.Γραμματέα του Υπ.Παιδείας
κ. Βασίλη Κουλαϊδή
ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Θέμα: Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής
Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γεν. Γραμματέα,
            Οι προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων Ειδικής Αγωγής που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, δημιούργησαν κατάφορες αδικίες για τους συναδέλφους που δήλωσαν ότι διαθέτουν γνώσεις Braille και Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.
            Συγκεκριμένα: Οι λιγοστές θέσεις, για μαθητές με προβλήματα όρασης και ακοής, που δόθηκαν από το Υπουργείο, καλύφθηκαν αποκλειστικά από όσους ήταν στις πρώτες θέσεις του Ενιαίου Πίνακα και δήλωσαν γνώσεις Braille και Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Με τον τρόπο αυτό καταστρατηγήθηκε η σειρά προτίμησης περιοχών, όπως ρητά αναγράφεται στην Αίτηση - Δήλωση προτίμησής τους.  Αντίθετα μετά την κάλυψη θέσεων Braille και Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, η τοποθέτηση των υπόλοιπων υποψηφίων έγινε με τη σειρά προτίμησης περιοχών, ακόμη και αν πολλοί από αυτούς διαθέτουν πιστοποιημένα πτυχία των συγκεκριμένων αντικειμένων.
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε ζητά την αποκατάσταση της αδικίας και την τοποθέτηση των αναπληρωτών δασκάλων ειδικής αγωγής,  αποκλειστικά με βάση τη σειρά προτίμησης

Δεν υπάρχουν σχόλια: