Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010

Αλλάζουν όλα για μισθούς και επιδόματα

Το γενικό πλαίσιο συζήτησαν Γ. Ραγκούσης και Γ. Παπακωνσταντίνου με την ΑΔΕΔΥ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μισθολογική δαπάνη αποτελεί το 32% των πρωτογενών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού
Η αξιοκρατία και ο καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων για την καταβολή μισθών και επιδομάτων αποτελούν τις βασικές αρχές του Ενιαίου Μισθολογίου, τις οποίες έθεσε η κυβέρνηση χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούση, του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και αντιπροσωπείας της ΑΔΕΔΥ.  
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών, έπειτα από πρόσκληση της κυβέρνησης. Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, στόχος της συζήτησης με τους εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ ήταν η διαμόρφωση του γενικού πλαισίου διαλόγου για το Ενιαίο Μισθολόγιο παράλληλα με την υλοποίηση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθών του Δημοσίου και τον εξορθολογισμό της μισθολογικής δαπάνης.
Αλλάζουν όλα για μισθούς και επιδόματα
Στα στοιχεία που παρέθεσαν τα κυβερνητικά στελέχη στο τραπέζι του διαλόγου, τα οποία προκύπτουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τον ΟΟΣΑ, καταγράφεται ότι η μισθολογική δαπάνη αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 32%, των πρωτογενών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού. Το 40% της συνολικής μισθολογικής δαπάνης αφορά καταβολή επιδομάτων.
Το 80% του συνολικού μισθολογικού κόστους της κεντρικής διοίκησης προέρχεται από τέσσερα υπουργεία (Παιδείας, Υγείας, Εθνικής Αμυνας και Προστασίας του Πολίτη).
Τέλος, διαπιστώνονται τεράστιες ανισότητες στους μισθούς υπαλλήλων διαφορετικών υπουργείων μετά τον υπολογισμό και των επιδομάτων.
Οι μηνιαίες (βασικές) αμοιβές του νεοεισερχόμενου στο Δημόσιο με πανεπιστημιακή εκπαίδευση μπορεί να κυμαίνονται από 1.280 ευρώ έως 2.309 ευρώ.
ΜεταβολήΑπό το 2001 μέχρι σήμερα οι δαπάνες για μισθούς έχουν αυξηθεί κατά περίπου 80%. Συγκεκριμένα το 2001 το σύνολο των μισθολογικών παροχών μόνο για την κεντρική κυβέρνηση -δηλαδή χωρίς τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους ΟΤΑ- ήταν 10,077 δισ. ευρώ, ενώ το 2009 έφτασε τα 18,001 δισ.
Η ίδια κατηγορία μισθολογικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2001 ήταν 6,9%, ενώ το 2009 έφτασε το 7,6% του ΑΕΠ, καταγράφοντας αύξηση 0,7% του ΑΕΠ.
Σχετικά με τη διάρθρωση των μισθολογικών δαπανών, προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη ασυμμετρία αμοιβών μεταξύ των υπαλλήλων. Αυτό ισχύει τόσο όσον αφορά τη σχέση καταληκτικού προς εισαγωγικό μισθό, αλλά και όσον αφορά τη διαφοροποίηση των μηνιαίων αποδοχών ανά υπουργείο.
ΨαλίδαΘα πρέπει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τη σύγκριση του μισθολογικού κόστους, υπάρχει μεγάλη διάσταση στο μέσο ύψος των αμοιβών μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Το 2008 ο μέσος μισθός στον δημόσιο τομέα ήταν σχεδόν 40% υψηλότερος από τον μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα.
Σημειώνεται, επίσης, ότι η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στους ονομαστικούς μισθούς στον δημόσιο τομέα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αξιοκρατία, κεντρικός σχεδιασμός, σαφή κριτήρια
Νέο σύστημα αμοιβών με 3 βασικές αρχές και 6 στόχους
Οι Γ. Ραγκούσης και Γ. Παπακωνσταντίνου στη συζήτηση με την ΑΔΕΔΥ έθεσαν 3 βασικές αρχές και 6 στόχους για τη δημιουργία του νέου συστήματος αμοιβών για το Δημόσιο.
Οι βασικές αρχές του Ενιαίου Μισθολογίου σύμφωνα με την κυβερνητική πρόταση είναι ο κεντρικός σχεδιασμός, η αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων στην απόδοση επιδομάτων και η αξιοκρατία στην καταβολή των αμοιβών. Πιο συγκεκριμένα:
  • Ασκηση μισθολογικής πολιτικής με ορθολογικά κριτήρια, ύστερα από κεντρικό σχεδιασμό και πρόγραμμα, που θα καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσωπικού.
  • Ασκηση επιδοματικής πολιτικής με ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια από κεντρικό φορέα εκταμίευσης, από ένα όργανο και μέσα από διάλογο.
  • Η γνώση και η ικανότητα, όπου και αν υπάρχουν στο Δημόσιο, θα αμείβονται και θα διαφοροποιούν μισθολογικά όσους τις κατέχουν.
Παράλληλα, από την πλευρά της κυβέρνησης τέθηκαν 6 στόχοι για την κατάρτιση του Ενιαίου Μισθολογίου:
1 Η σύνδεσή του με την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.
2 Να ακολουθεί το σύστημα σταδιοδρομίας των υπαλλήλων.
3 Να συνδέεται με τη σπουδαιότητα των ασκούμενων καθηκόντων και την κατοχή θέσεων ευθύνης.
4 Να σχετίζεται με το παραγόμενο αποτέλεσμα.
5 Να συγκλίνει από άποψη δομής και τάσεων προς τα ευρωπαϊκά συστήματα αμοιβών.
6 Να λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες συνθήκες εργασίας.
Οι μισθολογικές δαπάνες
Αύξηση 30% την περίοδο 2004-09, μείωση 10% φέτος
Σύμφωνα με τα στοιχεία των κρατικών απολογισμών, οι δαπάνες μισθοδοσίας του Δημοσίου τομέα από το 2004 έως το 2009 αυξήθηκαν κατά 30%. Η πρώτη χρονιά που αναμένεται μείωση των μισθολογικών δαπανών κατά περίπου 10% είναι η φετινή, λόγω των περικοπών που επιβλήθηκαν στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.
Οπως διαπιστώνεται, την πρωτοκαθεδρία στις μισθολογικές δαπάνες έχει το υπουργείο Παιδείας, καταλαμβάνοντας το 34% του συνόλου, ακολουθεί το υπουργείο Υγείας με 19% και έπονται τα υπουργεία Εθνικής Αμυνας (17%) και Προστασίας του Πολίτη (11%).
Δόθηκαν 7,1 δισ. ευρώ το 2009
Eπιδόματα το 40% του μισθού
Μόνο για επιδόματα δαπανήθηκαν περίπου 7,1 δισ. ευρώ, στο σύνολο των 18,6 δισ. ευρώ που είναι το σύνολο των μισθολογικών δαπανών για το 2009. Οι δημόσιοι υπάλληλοι (υπουργεία και ΝΠΔΔ) λαμβάνουν περίπου το 50% των επιδομάτων, αφού λαμβάνουν 3,7 δισ., και ακολουθούν οι στρατιωτικοί με 2,2 δισ. σε επιδόματα και οι γιατροί του ΕΣΥ με 735 εκατ. ευρώ.
Τις μικρότερες αποδοχές, σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, λαμβάνουν οι νεοεισερχόμενοι στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας (1.260 ευρώ).
Ο μέσος όρος των αποδοχών στα περισσότερα υπουργεία κυμαίνεται κοντά στα 1.500 ευρώ και στο υπουργείο Οικονομικών εκτινάσσονται οι μεικτές αποδοχές των νεοεισερχομένων στα 2.309 ευρώ.
ΣΤΗΝ ΑΔΕΔΥ
Επτά ερωτήματα για διάλογο
Η κυβέρνηση έθεσε 7 ερωτήματα στην ΑΔΕΔΥ, ως πλαίσιο διαλόγου, προκειμένου να απαντηθούν για το Ενιαίο Μισθολόγιο:
1 Εφαρμογή ενός ενιαίου μισθολογίου με διαφοροποίηση ανάμεσα σε νεοεισερχόμενους και νυν υπαλλήλους;
2 Ποια επιδόματα θα πρέπει να ενσωματωθούν στον βασικό μισθό;
3 Ποια πρέπει να είναι η σχέση μεταξύ εισαγωγικής και καταληκτικής αμοιβής;
4 Ποια πρέπει να είναι η σχέση μεταξύ αμοιβών που αντιστοιχούν σε υπαλλήλους με διαφορετική εκπαίδευση;
5 Πρέπει να συνδέεται η αμοιβή με κριτήρια όπως θέση ευθύνης, ειδικότητα, επίπεδο και σχέση συναλλαγής και παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη;
6 Ποια θα πρέπει να είναι η σχέση σύνδεσης αμοιβής και απόδοσης στον δημόσιο τομέα;
7 Πρέπει να υπάρχει κλαδική διαφοροποίηση;
Σπ. Παπασπύρος
Κριτήριο ο βασικός μισθός
Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, Σπύρος Παπασπύρος, δήλωσε στο «Εθνος» ότι στη χθεσινή συζήτηση οι εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων ζήτησαν από την κυβέρνηση να τους δώσει στοιχεία που αφορούν τον βασικό μισθό του Ενιαίου Μισθολογίου ή το σύνολο της χρηματοδότησης για τις μισθολογικές δαπάνες. «Κανένα μισθολογικό σύστημα, το οποίο καταρτίζεται είτε με βάση τα προσόντα είτε με βάση την εξέλιξη του υπαλλήλου στον χρόνο κ.τ.λ., δεν μπορεί να αναπτυχθεί εάν δεν είναι γνωστός ο βασικός μισθός του νεοεισερχόμενου. Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί 1.300 ευρώ μισθό, ο οποίος θεωρούμε ότι ενσωματώνει και το σύνολο των επιδομάτων», σημείωσε ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ.
Νίκος Β. Τσίτσας, Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: