Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

Συνδρομή προς τη Δ.Ο.Ε.


Αριθμ. Πρωτ. 1540                                                                       Αθήνα   10/12/2010

                                          Προς
                                                                                                  τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
           

ΘΕΜΑ : Συνδρομή προς τη Δ.Ο.Ε.

 Συνάδελφοι,

 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., απαντώντας σε ερωτήματα, σχετικά με το ύψος της συνδρομής, σας ενημερώνει για τα εξής:
 1.      Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του καταστατικού της ΔΟΕ η συνδρομή προς την ομοσπονδία  ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΟΕ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.  Η συνδρομή προς τη ΔΟΕ είναι 34€ κατ’ έτος για τους μόνιμους και αναπληρωτές και 10€ κατ’ έτος για τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και τους ωρομίσθιους. Από τα χρήματα αυτά 3€ κατά μέλος πηγαίνουν στην ΑΔΕΔΥ (200.000€ το χρόνο περίπου) και 1€ στις διεθνείς οργανώσεις. Στη ΔΟΕ παραμένουν 30€ και 7€ κατά μέλος αντίστοιχα. Παρά την παραπάνω καταστατική δέσμευση στο Δ.Σ. της ΔΟΕ βρίσκεται σε εξέλιξη μια σοβαρή συζήτηση, όπου έχουν κατατεθεί προτάσεις αλλά δεν έχει γίνει ως τώρα δυνατό να ληφθεί ομόφωνη απόφαση (κάτι που είναι απαραίτητο για να γίνουν αλλαγές που θα επικυρωθούν από τη Γ.Σ. του καλοκαιριού). Η πρόταση που διατυπώνεται, για συνδρομή 20€ κατά μέλος,  σημαίνει ακύρωση όλων των σημαντικών δράσεων της Ομοσπονδίας (αγωνιστικές κινητοποιήσεις, Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου, Ολομέλειες Προέδρων, κλπ), αφού τα 4/5 της συνδρομής καλύπτουν αυτές τις ανάγκες και τα υπόλοιπα τα λειτουργικά έξοδα της Ομοσπονδίας(μισθοί υπαλλήλων, λογαριασμοί, κλπ.).
2.      Επειδή το θέμα της συνδρομής αποτελούσε σημείο τριβής και αντιπαραθέσεων στις Γ.Σ. του κλάδου, στη Γενική Συνέλευση του 1993 αποφασίστηκε να υπολογίζεται, η συνδρομή, με πάγιο τρόπο. Είναι το 0,32% του βασικού μισθού του νεοδιόριστου εκ/κού. Από τότε, εδώ και δύο δεκαετίες, περίπου, αυτή η απόφαση δεν έχει αλλάξει σε καμιά Γενική Συνέλευση. Η φετινή συνδρομή, η οποία παραμένει επί τριετία σταθερή, (χωρίς καμία αύξηση) αποφασίστηκε στην 79η Γ.Σ. του κλάδου, από τους 700 αντιπροσώπους. Η απόφαση, μάλιστα, για  το ύψος της συνδρομής των ωρομίσθιων συναδέλφων ήταν ομόφωνη (78η Γ.Σ.).
3.      Το ΔΣ της ΔΟΕ έχει αποφασίσει τη δημιουργία αποθεματικού 250.000 €, κατ’έτος, για τη δημιουργία Κεντρικού Απεργιακού Ταμείου, με  στόχο τη στήριξη των αγώνων του κλάδου και την καλύτερη προβολή των αιτημάτων μας. Για το σκοπό αυτό έχει, ήδη, αποφασίσει την αναπροσαρμογή όλων των εξόδων της Ομοσπονδίας και τον περιορισμό τους, καθώς επίσης τη μη πραγματοποίηση του ετήσιου συνεδρίου ΔΟΕ-ΠΟΕΔ,  την αλλαγή στον τρόπο έκδοσης του Διδασκαλικού Βήματος (ηλεκτρονικά) κλπ.
4.      Επισημαίνουμε, επίσης, ότι η ΔΟΕ δεν έχει άλλους οικονομικούς πόρους, πέρα από τη συνδρομή των συναδέλφων. Ούτε δάνεια έχει πάρει ποτέ, ούτε επιχορηγήσεις. Διαχειρίζεται με φειδώ και περίσκεψη τα χρήματα των συναδέλφων. Εξάλλου, τα οικονομικά της ΔΟΕ, όπως γνωρίζετε, ελέγχονται από διαπαραταξιακή οικονομική επιτροπή, από την Ελεγκτική Επιτροπή της ΔΟΕ, από ορκωτό λογιστή και εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και από τη Γενική Συνέλευση του κλάδου.
 Τέλος, πιστεύουμε ότι το ζήτημα της συνδρομής δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι πεδίο αντιπαράθεσης στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε. Λειτουργεί, μάλιστα, εντελώς αποπροσανατολιστικά. Στην 80η Γ.Σ. του κλάδου, τον προσεχή Ιούνιο, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς θα μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε ξανά όλα τα οικονομικά θέματα του κλάδου, και το θέμα της συνδρομής, λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αφετέρου δε τις ανάγκες της Ομοσπονδίας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Δεν υπάρχουν σχόλια: