Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

Αποκλεισμός Υπευθύνων Καινοτόμων Δράσεων (Αγωγής Υγείας , Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών) από την Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο Β΄ επίπεδο στο πλαίσιο της 2ης Επιμορφωτικής περιόδου


Αρ. Πρωτ.1595 Αθήνα  21/12/2010
Προς
Το Γεν. Γραμματέα του Υπ. Παιδείας
κ. Βασίλη Κουλαϊδή
ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
Θέμα: Αποκλεισμός Υπευθύνων Καινοτόμων Δράσεων (Αγωγής Υγείας , Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών) από την Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο Β΄ επίπεδο στο πλαίσιο της 2ης Επιμορφωτικής περιόδου (Δεκέμβριος 2010 - Ιούνιος 2011) της Πράξης "Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη"
κύριε Γενικέ Γραμματέα
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό των συναδέλφων, Υπεύθυνων Καινοτόμων Δράσεων, σχετικά με τη δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο Β΄ επίπεδο στο πλαίσιο της 2ης Επιμορφωτικής περιόδου (Δεκέμβριος 2010 - Ιούνιος 2011) της Πράξης "Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη" από τους  εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν ως Υπεύθυνοι Των Καινοτόμων Δράσεων.
Η προκήρυξη της παραπάνω Πράξης  στερεί το δικαίωμα της αύξησης των γνώσεών τους και των  απαραίτητων δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ για την υλοποίηση των Καινοτόμων Προγραμμάτων στην εκπαίδευση, χωρίς κανένα λόγο.
Να σημειωθεί ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι με τους οποίους οι Υπεύθυνοι Καινοτόμων Δράσεων ασκούν παραπλήσιο έργο περιλαμβάνονται κατ'εξαίρεση.
Επισημαίνουμε ότι στην προηγούμενη επιμορφωτική περίοδο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που δεν πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης (δεν ασκούσαν διδακτικό έργο).
κύριε Γενικέ Γραμματέα,
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί ότι είναι άδικος ο αποκλεισμός των συναδέλφων Υπεύθυνων Καινοτόμων Δράσεων και ζητά να τους δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση Β' επιπέδου, για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη

Δεν υπάρχουν σχόλια: