Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β΄ επιπέδου: Ο σχεδιασμός για το α΄ εξάμηνο του 2011

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
· Έναρξη δεύτερης περιόδου επιμόρφωσης Β' επιπέδου (Δεκέμβριος 2010 - Ιούνιος 2011).
· Διεξαγωγή πιστοποίησης B' επιπέδου στα κέντρα πιστοποίησης για τους αποφοίτους της πρώτης επιμορφωτικής περιόδου.
· Προκήρυξη διαγωνισμού για ΠΑΚΕ για την εκπαίδευση νέων επιμορφωτών Β’ επιπέδου - δασκάλων, νηπιαγωγών, καθηγητών φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών επιστημών, πληροφορικής. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 31 Ιανουαρίου 2011.
Επόμενα βήματα του έργου επιμόρφωσης Β' επιπέδου*…
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψήφιους επιμορφωτές Β' επιπέδου, που θα φοιτήσουν στα προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ εντός του 2011 (Μάρτιος - Σεπτέμβριος 2011).
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
Προβλέπεται η διεξαγωγή επιμόρφωσης ‘πολλαπλασιαστών’ - ένας εκπαιδευτικός σε καθένα από τα ~1200 πιλοτικά σχολεία - για την εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων.
ΜΑΡΤΙΟΣ 201
· Αναμένεται να ξεκινήσει ηεκπαίδευση επιμορφωτών στα νέα ΠΑΚΕ.
· Αναμένεται να ξεκινήσει η πρακτική άσκηση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στα σχολεία τους.

(*)Ο όροςΒ’ επίπέδο έχει επικρατήσει ως σύντομη αναφορά στο έργο «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013)

Δεν υπάρχουν σχόλια: