Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011

ΠΙΛΟΤΟΣ 800 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ * ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΜΗΝΟΥ : Τα ολοήμερα της μισής ημέρας

Με την ταμπέλα του «ολοήμερου» και την ενίσχυση στο βασικό κορμό των μαθημάτων τους, 800 Δημοτικά σχολεία επελέγησαν φέτος για να εφαρμόσουν πιλοτικά ένα πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα που εάν τηρηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Πιλοτικά: «Μετά τις 2 οι μαθητές εκπαιδεύονται στο να μην κάνουν τίποτα»
Πιλοτικά: «Μετά τις 2 οι μαθητές εκπαιδεύονται στο να μην κάνουν τίποτα»
  Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της χρονιάς, ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι υποστηρικτές του προγράμματος λένε ότι αυτό ξεκίνησε με δύο μειονεκτήματα: 1. πρόχειρος σχεδιασμός, 2. κακή επιλογή χρόνου, αφού φέτος οι δαπάνες για την Παιδεία είναι πιο χαμηλά από ποτέ.
Τα σχολεία που εντάχτηκαν στο πιλοτικό πρόγραμμα μπήκαν υποχρεωτικά και όχι με δική τους επιθυμία, όπως προέβλεπε η αρχική πρόταση του υπουργείου Παιδείας, μιας και οι Σύλλογοι Διδασκόντων διέβλεπαν αδυναμία στην εφαρμογή του προγράμματος.
Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στα περισσότερα από τα Δημοτικά αυτά η εικόνα είναι η εξής:
Η εικόνα
Το βασικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα των 35 ωρών εφαρμόζεται με προβλήματα στη διδασκαλία κάποιων μαθημάτων, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Οι ελλείψεις εντοπίζονται κυρίως στους γυμναστές και στους καθηγητές ξένων γλωσσών.
Το πρόγραμμα του ολοήμερου, που ξεκινάει από τις 2 και προβλέπει μαθήματα ειδικοτήτων (ξένες γλώσσες, μουσική, θεατρική αγωγή, υπολογιστές), ισχύει τυπικά, μόνον ως προς το ωράριο δηλαδή, αλλά δεν εφαρμόζεται ουσιαστικά, αφού δεν έχουν προσληφθεί καθηγητές ειδικοτήτων.
Η λειτουργία των 800 ολοήμερων Δημοτικών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Βασικός στόχος του αναμορφωμένου προγράμματος, όπως το σχεδίασε το υπουργείο Παιδείας, είναι ο περιορισμός και στη συνέχεια, η μείωση στο ελάχιστο των περισσότερων απογευματινών δραστηριοτήτων που κάνουν οι μαθητές εκτός σχολείου, αφού τόσο η διδασκαλία της Πληροφορικής όσο και των ξένων γλωσσών θα οδηγεί σε πιστοποίηση μέσα στο δημόσιο σχολείο.
Τα 800 σχολεία που εφαρμόζουν πιλοτικά φέτος αυτό το αναμορφωμένο πρόγραμμα επελέγησαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως να είναι 12θέσια, να μην έχουν διπλή βάρδια, να διδάσκεται η δεύτερη ξένη γλώσσα κ.λπ.
Η καινοτομία του θεσμού είναι η επέκταση του προγράμματος ώς τις 2 η ώρα με ενισχυμένη τη διδασκαλία σε βασικά μαθήματα. Για τις Α' και Β' τάξεις, το πρόγραμμα αυτό προβλέπει αύξηση της διδασκαλίας της Γλώσσας και των Μαθηματικών κατά μία ώρα, ενώ τα Αγγλικά γίνονται δύο ώρες. Η διδασκαλία της Γυμναστικής επίσης αυξάνεται κατά δύο ώρες την εβδομάδα (τη μία ώρα οι μαθητές θα διδάσκονται χορό) στις τέσσερις πρώτες τάξεις, ενώ το μάθημα της Πληροφορικής γίνεται δίωρο για όλες τις τάξεις.
Ειδικά στις μικρότερες τάξεις λέγεται πως αυτό το πρόγραμμα έχει δοκιμαστεί με επιτυχία και γι' αυτό εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η λειτουργία των 800 ολοήμερων Δημοτικών με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα και ο επιπλέον χρόνος παραμονής των μαθητών στο σχολείο στηρίζεται και σε αντίστοιχη εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Φέτος, στο πρόγραμμα αυτό μπήκαν 800 Δημοτικά ενώ το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Παιδείας λέει ότι μέχρι το 2013 όλα τα Δημοτικά θα έχουν ενταχθεί σε αυτό.
Ο σχεδιασμός αυτού του ολοήμερου σχολείου συνδυάζει ακόμη αφενός την ένταξη νέων γνωστικών αντικειμένων για όλες τις τάξεις, όπως θεατρική αγωγή, νέες τεχνολογίες, παραδοσιακοί χοροί και αφετέρου, την ενίσχυση της πολυγλωσσίας.
Ο πολυδιαφημισμένος στόχος του υπουργείου Παιδείας για τα σχολεία αυτά, ειδικά για τις μικρές τάξεις, είναι «να μένει η τσάντα του μαθητή στο σχολείο».
Στόχος που, μέχρι στιγμής, μοιάζει με όνειρο θερινής νυκτός... *

Δεν υπάρχουν σχόλια: