Τετάρτη 6 Απριλίου 2011

Στις 12 Μαΐου οι Πανελλαδικές


Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και µισή ώρα αργότερα από κάθε άλλη φορά θα αρχίσουν φέτος οι Πανελλαδικές Εξετάσεις γιατους περίπου 116.000 υποψηφίους όλων των κατηγοριών. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας – για πρώτη φορά µεµονωµένο, δηλαδή χωρίς ταυτόχρονη δηµοσιοποίηση και του αριθµού εισακτέων όπως κάθε χρόνο –, τα µαθήµατα θα λήξουν στις 10 Μαΐου και οι εξετάσεις θα αρχίσουν την Πέµπτη 12 Μαΐου στις 8.30 το πρωί µε το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Πέρυσι είχανξεκινήσει 14Μαΐου στις 8.00. Οαριθµός των φετινών εισακτέων, πουαναµένεται µειωµένος σε σχέσηµε πέρυσι, θαδηµοσιοποιηθεί πιθανότατα τηνερχόµενη εβδοµάδα.
Οι υποψήφιοι (µαθητές και απόφοιτοι) που έχουν δηλώσει συµµετοχή είναι φέτος 92.259 για τις εξετάσεις των ηµερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (οµάδα Β’), 1.068 για τα εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (οµάδα Β’), 22.010 για τα ηµερήσια ΕΠΑΛ (οµάδα Α’) και 1.133 για τα εσπερινά ΕΠΑΛ (οµάδα Α’).
Επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία των εξετάσεων, στα πλαίσια της εξοικονόµησης χρόνου αλλά και κονδυλίων που εδώ και καιρό είχε ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας, οι µαθητές των εσπερινών Λυκείων θα διαγωνιστούν ταυτόχρονα µε τους µαθητές των ηµερησίων, ενώ µέχρι πέρυσι διαγωνίζονταν σε ξεχωριστές ηµέρες και σε απογευµατινές ώρες. Οπωςδιευκρινίστηκε, όσοι εργάζονται θα πρέπει να λάβουν άδειααπό τις εργασίες τους και η εξεταστική επιτροπή θα τους χορηγήσει βεβαιώσεις συµµετοχής στις εξετάσεις για να δικαιολογήσουν τις απουσίες.

Οι ΕΝΔΟσχολίκες. 
Οι απολυτήριες εξετάσειςγια τα µαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας για την Γ’τάξη των ηµερήσιων και τη ∆’των εσπερινών Γενικών Λυκείωνθα ξεκινήσουν στις 27 Μαΐου και θα διενεργηθούν µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα που καταρτίζει κάθε λύκειο χωριστά, ενώοι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (οµάδα Α’ και Β’) σε επίπεδο σχολικής µονάδας θα ξεκινήσουν στις 2 Ιουνίου. Η Υγειονοµική Εξέταση και Πρακτική ∆οκιµασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) θα διεξαχθεί από την Τετάρτη 8 Ιουνίου µέχρι καιτην Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011. 
Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: