Κυριακή 8 Μαΐου 2011

Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.


Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.Εκδόθηκε σήμερα η διευκρινιστική εγκύκλιος. Από 9-5-2011 έως 25-5-2011 οι αιτήσεις . Ολόκληρη η εγκύκλιος

Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
Εκδόθηκε σήμερα η διευκρινιστική εγκύκλιος. Από 9-5-2011 έως 25-5-2011 οι αιτήσεις . Ολόκληρη η εγκύκλιος  
Συναδέλφισσες ,συνάδελφοι 
Σας κοινοποιώ την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα : «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων , συμπεριλαμβανομένου αυτών της Ειδικής Αγωγής, των Σ.Ε.Κ. και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. θα υποβάλλονται από 9-5-2011 έως 25-5-2011 ύστερα από πρόσκληση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία αναρτάται στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.
Επίσης συνημμένα σας επισυνάπτω τη σχετική αίτηση και υπόδειγμα «Υπηρεσιακών μεταβολών» 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»http://www.mpratis.gr/11/egk060511.pdf
http://www.mpratis.gr/index.php/2010-09-03-17-59-29/292--9-5-2011-25-5-2011-

Δεν υπάρχουν σχόλια: