Παρασκευή 20 Μαΐου 2011

Οι οριστικοί αλφαβητικοί πίνακες των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής, ανά περιφέρεια, με βάση τις προτιμήσεις


Συνεδρίασε σήμερα 20 Μαΐου 2011 το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων με θέματα:
  1. Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν
  2. Ορισμός Επιτροπών αποτίμησης συγγραφικού έργου

Το Συμβούλιο αποφάσισε:
  • Έκανε δεκτές τρεις από τις 14 ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οριστικοποίησε τους αλφαβητικούς πίνακες των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής
  • Πρότεινε 42 μέλη Δ.Ε.Π. και του Π.Ι. για να συγκροτήσουν 6 επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού έργου των υποψηφίων
  • Οι αλφαβητικοί πίνακες με βάση τις προτιμήσεις, ανά περιφέρεια:

πηγή:
http://www.mpratis.gr     

Δεν υπάρχουν σχόλια: