Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

Από 18 έως 22 Αυγούστου οι αιτήσεις διορισμού εκπαιδευτικών

Κατά το διάστημα 18-22 Αυγούστου καλούνται να υποβάλουν αίτηση διορισμού για το σχολικό έτος 2011-2012, οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η πρόσκληση αφορά:

 • ΠΕ60 Νηπιαγωγοί οι οποίοι: 
  • (α) περιλαμβάνονται στον ενιαίο πίνακα διορισμών και έχουν τουλάχιστον 26,6 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας,
  • (β) περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008 (3Π/2008 Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθ. 555/20.07.2009 ΦΕΚ τ.Γ΄ και
  • (γ) είχαν υποβάλει αίτηση διορισμού με την αριθ. Φ.361.1/6/2701/Δ1/11.01.2011 (ΑΔΑ: 4Α9Ι9-6Ο) εγκύκλιο αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί ο διορισμός τους, σε εφαρμογή της αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/32/οικ.3884/18-02-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί απαγόρευσης έκδοσης και δημοσίευσης ατομικών πράξεων διορισμού
 • ΠΕ70 Δάσκαλοι οι οποίοι περιλαμβάνονται:
  • (α) στον ενιαίο πίνακα διορισμών και έχουν τουλάχιστον 19 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας,
  • (β) στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (2Π/2008 Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθ. 571/23.07.2009 ΦΕΚ τ.Γ΄ και
  • (γ) στους πίνακες κατάταξης κατηγοριών, που προβλέπονται στις διατάξεις των περ. β΄ και γ΄ της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄). 
Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η πρόσκληση αφορά εκπαιδευτικούς οι οποίοι περιλαμβάνονται:

 • Στους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2011-2012, ως εξής:
  • Με πραγματική προϋπηρεσία 24 μηνών και μία τουλάχιστον επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους
  • Στον Ενιαίο Πίνακα Διορισμών (άρθρο 6, παρ. 2 του Ν. 3255/2004) για την κάλυψη του ποσοστού 40% των κενών οργανικών θέσεων
 • Στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 για την κάλυψη του ποσοστού 60% των κενών οργανικών θέσεων
 • Στους πίνακες ειδικών κατηγοριών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
Οι σχετικές εγκύκλιοι, οι πίνακες και οι αιτήσεις είναι αναρτημένες στηνιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.
πηγή: http://news.in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: