Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Προγραμματισμός άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες», κοινώς: τρεχάτε ποδαράκια μου...

Το Υπουργείο Παιδείας με τη με αριθμό πρωτ.: 135933/E1/23-8-2016 εγκύκλιο του προσπαθεί, κινούμενο μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, να φανεί συνεπές σύμφωνα με τις κατά καιρούς εξαγγελίες του περί ομαλής έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και καταστρατηγεί μέσω της συγκεκριμένης εγκυκλίου κάθε έννοια νομιμότητας.
               Καλεί τα υπηρεσιακά συμβούλια να συνεδριάσουν το αργότερο έως την Τρίτη 30/08 στις 14:00, προκειμένου να αποφασίσουν για την  τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ΠΔ  1/2003 (Α΄ 1), σύμφωνα με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος «my school» υποχρεωτικά σε πραγματικά λειτουργικά κενά και να ολοκληρώσουν τις υπηρεσιακές μεταβολές (διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών, θετικές-αρνητικές δηλώσεις υπεράριθμων, τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων, πρόσκληση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα Τμήματα Ένταξης, προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που
βρίσκονται στη διάθεση και των αποσπασμένων εντός και εκτός ΠΥΣΠΕ!!!). Όλα αυτά σε τρεις εργάσιμες ημέρες στο τέλος Αυγούστου!!
               Σε περίπτωση μάλιστα αδυναμίας(!!) συνεδρίασης των υπηρεσιακών συμβουλίων (για ποιο λόγο άραγε;), η προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Τρίτη 30/8  στις 14:00, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 της με αριθμό Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 υπουργικής απόφασης (το γνωστό μας καθηκοντολόγιο, της κατάργησης του οποίου υπέρμαχοι ήταν οι νυν κυβερνώντες...).
               Την Πέμπτη 1/9 καλούνται να πραγματοποιήσουν κοινές συνεδριάσεις τα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να αποφασίσουν για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμπλήρωση ωραρίου και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016).              Και το κερασάκι στην τούρτα... «εφόσον έχει προκύψει πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό πραγματοποιείται την Παρασκευή 2/9 η διαδικασία αποσπάσεων πλεοναζόντων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» (υποχρεωτικές αποσπάσεις με τον Ν.3848/2010, τον γνωστό μας και ως νόμο Διαμαντοπούλου;).
               Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καλεί το Υπουργείο Παιδείας να θυμηθεί έστω και για λίγο, όσα περί δημοκρατικών, συμμετοχικών διαδικασιών έλεγε στα εύκολα χρόνια της ανέμελης αντιπολίτευσης και να μην προχωρά σε αυταρχικές απαράδεκτες ενέργειες, χρησιμοποιώντας τα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης ως "μακρύ χέρι" της κυβερνητικής του προπαγάνδας για δήθεν κάλυψη των κενών (με την μέθοδο της εξαφάνισής τους!!).
               Ζητούμε να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη εγκύκλιο και να προχωρήσει στον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση.
                

Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.