Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016

Μοριοδότηση δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων σχολείων για τους πίνακες


Του Δημήτρη Μπράτη
Απαντώντας σε ερωτήματά σας ,σχετικά με τη μοριοδότηση των δυσπρόσιτων και των απομακρυσμένων σχολείων, σας ενημερώνω για τα εξής:

1.Δυσπρόσιτα είναι τα σχολεία που χαρακτηρίζονται έτσι με απόφαση των Δνσεων ΠΕ και του υπουργείου παιδείας,ανεξαρτήτως των μονάδων συνθηκών διαβίωσης που δίνουν.πχ μπορεί να είναι δυσπρόσιτο ένα σχολείο και να δίνει 6, 7 ή 8 μονάδες για τις μεταθέσεις.Όποιος αναπληρωτής υπηρετεί σε αυτά και ΜΟΝΟ σε αυτά διπλασιάζει τα μόρια προυπηρεσίας-από 1 σε 2 για κάθε μήνα-
για τους πίνακες αναπληρωτών και ΜΟΝΟ.Τα μόρια αυτά δεν υπολογίζονται διπλά για τους μόνιμους διορισμούς.

2.Ως απομακρυσμένα χαρακτηρίζονται τα σχολεία που δίνουν 9 και 10 μονάδες συνθηκών διαβίωσης.Είναι τα λεγόμενα σχολεία Θ και Ι κατηγορίας.Όποιος αναπληρωτής υπηρέτησε σε αυτά από το σχ.έτος 2014-15 και εντεύθεν διπλασιάζει τα μόρια της προυπηρεσίας-από 0,1 σε 0,2-για τη διαμόρφωση των
τελικών πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν3848/10.Δηλαδή των πινάκων του ΑΣΕΠ.Επισημαίνω ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ έχουν πλαφόν από μόρια προυπηρεσίας τα 16,86 μόρια.Όσοι λοιπόν υπηρετούν σε απομακρυσμένα σχολεία ΔΕΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.

3.Τα δυσπρόσιτα σχολεία δεν ταυτίζονται με τα απομακρυσμένα.Στη συντριπτική τους πλειοψηφία όμως-τα δυσπρόσιτα-είναι και απομακρυσμένα, δίνουν δηλ. 9 και 10 μονάδες συνθηκών διαβίωσης.Επομένως όποιος ανσπληρωτής υπηρετεί σε δυσπρόσιτο που είναι και απομακρυσμένο παίρνει διπλά μόρια και για τους πίνακες αναπληρωτών και για τους πίνακες του ΑΣΕΠ.

4.Τα απομακρυσμένα σχολεία - Θ και Ι κατηγορίας-δίνουν διπλά μόρια συνθηκών διαβίωσης για τις μεταθέσεις ,στους αναπληρωτές,όταν γίνουν μόνιμοι.Μάλιστα για τους αναπληρωτές δεν απαιτείται διετία-όπως για τους μόνιμους-προκειμένου να διπλασιασθούν τα μόρια των συνθηκών διαβίωσης.