Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

Λίγες ημέρες μετά το ΠΔ 79 που οι ίδιοι δημιούργησαν, άρχισαν το ξήλωμά του, προσπαθώντας να βγάλουν "από τη μύγα ξύγκι"!!

Ο εμπαιγμός των εκπαιδευτικών από το υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δεν έχει τελειωμό. Ελάχιστες ημέρες μετά τη ρύθμιση του ΠΔ 79 για τον υπολογισμό της ώρας σίτισης στους υπεύθυνους ολοήμερου καθώς και στους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης των μαθητών και διδάσκουν την επόμενη 2η ώρα του Ολοήμερου Προγράμματος, την οποία μνημονεύσαμε ως θετική, το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του (184795/Δ1/30-10-2017), άρχισε ήδη το ξήλωμά της, αποδεικνύοντας πως εκτός από πρόχειροι είναι και απίστευτα "ψιλικατζήδες"...
                Ενώ λοιπόν το ΠΔ 79/2017, άρθρο 11Α, παρ. 16 ανέφερε:
"... ιβ) Η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ορίζονται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνοι Ολοήμερου Προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης των μαθητών και διδάσκουν την επόμενη 2η ώρα του Ολοήμερου Προγράμματος",
                η εγκύκλιος του υπουργείου184795/Δ1/30-10-2017, επισημαίνει:
"... 3. Αναφορικά με την ώρα της σίτισης – χαλάρωσης ισχύει η περ. ιβ) της παρ. 16 του άρθρου 11Α του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Β). Σε κάθε περίπτωση, η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον υπεύθυνο του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος υποχρεωτικά παρευρίσκεται και εποπτεύει τη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των
εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου και του υπεύθυνου του Ολοήμερου Προγράμματος, για τους οποίους η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης θεωρείται διδακτική δεν υπερβαίνει τον αριθμό των λειτουργούντων τμημάτων της 2ης διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος."
            Με λίγα λόγια, αν το Ολοήμερο ενός σχολείου ολοκληρώσει την 2η διδακτική, δηλαδή την τρίτη ώρα του Ολοήμερου (3-4 μμ), με λιγότερα τμήματα, λόγω αποχώρησης κάποιων μαθητών, η ώρα σίτισης, παρά το ότι ρητά αναφέρεται στο ΠΔ 79, δεν θα υπολογίζεται σε όσους έκαναν την δεύτερη ώρα αλλά σε ίσο αριθμό με τα λειτουργούντα τμήματα την τελευταία ώρα!!
                 Έτσι λοιπόν θα παρατηρείται το φαινόμενο ενώ δύο εκπαιδευτικοί έκαναν το ίδιο ακριβώς έργο (την επίβλεψη στην ώρα σίτισης)  ο ένας από αυτούς να χρεώνεται την ώρα και ο άλλος όχι! Με ποια διαδικασία αλήθεια θα αποφασιστεί ποιος θα είναι ο "τυχερός" και ποιος ο "άτυχος";
                Με αυτό τον "φτηνό" τρόπο, οι κυβερνητικοί φωστήρες λίγες ημέρες μετά την αρχική τους απόφαση, άρχισαν τις αλλαγές και μάλιστα με παράνομο τρόπο, αφού η εγκύκλιος δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη ισχύ από το Προεδρικό διάταγμα, καθώς δεν το ερμηνεύει αλλά το αλλάζει!
                Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών ΠΕ, καταγγέλλει τη συγκεκριμένη μεθόδευση και απαιτεί να τηρηθεί η νομιμότητα, δηλαδή όσα προβλέπονται στο ΠΔ 79. Η ώρα σίτισης πρέπει να χρεώνεται σε όσους εκπαιδευτικούς την κάνουν πραγματικά.

 

Δημοκρατική Συνεργασία

Εκπαιδευτικών Π.Ε.