Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών και Προσδιορισμός Λειτουργικών κενών των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 για το διδακτικό έτος 2019 -2020

Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών και Προσδιορισμός Λειτουργικών κενών των κλάδων Π.Ε.60 και Π.Ε.70 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για το διδακτικό έτος   2019 -2020

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες που διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν στο σύλλογο διδασκόντων υποχρεωτικά, εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι τη Δευτέρα 2/9/2019 και οι Διευθυντές να αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας τα πρακτικά, και τις δηλώσεις τη Δευτέρα 2/9/2019 και μέχρι 12.00 μ.μ.

Λειτουργικά κενά, Λειτουργικές υπεραριθμίες, ομάδες σχολείων και δηλώσεις στο σύνδεσμο:

http://dipe.mag.sch.gr/?p=5074 

Δεν υπάρχουν σχόλια: