Πέμπτη 2 Απριλίου 2009

Τοποθέτηση του Προέδρου ΔΟΕ στο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Μπράτης Δημήτρης
Πρόεδρος Δ.Ο.Ε.
Τοποθέτηση στο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
11-3-2009


ΔΗΜ. ΜΠΡΑΤΗΣ: Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου θα ήθελα να σας θέσω την εξής ερώτηση:
Τον περασμένο Αύγουστο ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ, ο κ. Βερέμης, διατύπωσε τη θέση για περιορισμό των χρόνων του Δημοτικού Σχολείου από έξι σε πέντε, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα έτος το οποίο θα αξιοποιηθεί ως προπαρασκευαστικό στάδιο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Θα ήθελα την, καταρχήν, δική σας τοποθέτηση, ως Προέδρου του ΣΠΔΕ, στο συγκεκριμένο θέμα γιατί, για μας, αυτό είναι θέμα αρχής και συναρτάται άμεσα με την παραμονή μας ή μη στο ΣΠΔΕ.
Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ: Ήμουνα και εξακολουθώ να είμαι αντίθετος σ' αυτή την άποψη και έχω τοποθετηθεί δημόσια και εγγράφως. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τα χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ούτε να τα μετακινήσουμε μεταξύ των βαθμίδων.
ΔΗΜ. ΜΠΡΑΤΗΣ: Η Η.Δ. που μας απεστάλη, κύριε Πρόεδρε, περιλαμβάνει για συζήτηση έξι βασικά θέματα. Ιδιαίτερα υπογραμμίζονται τα θέματα:
(1)Αναμόρφωση του Λυκείου,
(2)Σύστημα επιλογής των υποψηφίων για ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Ουσιαστικά δηλαδή καλείται το ΣΠΔΕ να συζητήσει αυτά τα δυο θέματα.
Όμως, το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για μας αποτελεί οργανικό και λειτουργικό στοιχείο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Όποιος επιδιώκει να αποκόψει και να αυτονομήσει το σύστημα πρόσβασης από τη γενική φιλοσοφία και τη λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ή κάνει λάθος ή επιδιώκει τη συγκάλυψη των ουσιαστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
Είναι αλήθεια ότι το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ενδιαφέρει εκατομμύρια μαθητές - γονείς - εκπαιδευτικούς, και σίγουρα πρέπει ν' αλλάξει. Όμως, όσο συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε αποσπασματικά τις αλλαγές που χρειάζεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τόσο το πρόβλημα θα διαιωνίζεται. Όλες οι κυβερνήσεις - τα τελευταία χρόνια - ξεκινούν τη συζήτηση για τις αλλαγές από την οροφή του εκπαιδευτικού συστήματος και όχι από τα θεμέλια που είναι το Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Για μας χρειάζεται ενιαίος εκπαιδευτικός σχεδιασμός από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο.
Κι εδώ επιτρέψτε μου να τονίσω ότι και η σημερινή Η.Δ., την οποία καταψηφίζω, όπως κατατέθηκε, συνεχίζει να αντιμετωπίζει εντελώς αποσπασματικά το όλο ζήτημα, αφού:
Στην ενότητα (Α) αναφέρεται στην αναμόρφωση του Λυκείου και παρακάτω, στο θέμα (5), στη συζήτηση για αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό - Γυμνάσιο).
Στην ενότητα (Α) υποθέμα (6) αναφέρεται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τις ανάγκες του Λυκείου, ενώ η επιμόρφωση - που απουσιάζει παντελώς τα τελευταία χρόνια από την εκπαίδευση - είναι αναγκαιότητα και για τους 180.000 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στα θέματα (2) και (4) αναφέρεται στην κοστολόγηση των τελικών προτάσεων, προφανώς για τις αλλαγές στο Λύκειο, ενώ υπάρχει ανάγκη συνολικής αύξησης των δαπανών για την Παιδεία, ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά που οι δαπάνες είναι στο χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων πενήντα χρόνων στην εκπαίδευση (3,09% του ΑΕΠ).
Κύριε Πρόεδρε
Ο διάλογος για την Παιδεία για να είναι ουσιαστικός και χρήσιμος δεν πρέπει να είναι αποσπασματικός αλλά να συμπεριλαμβάνει όλα τα μεγάλα ζητήματα της εκπαίδευσης.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ στις συναντήσεις που είχε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στις 3/2/09 και στις 24/2/09 κατέθεσε συγκεκριμένο υπόμνημα με τις θέσεις του κλάδου μας για όλα τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Αντίγραφο του υπομνήματος καταθέτω και στη σημερινή συνεδρίαση του ΣΠΔΕ.
Οι βασικές κατευθύνσεις της δικής μας εκπαιδευτικής πρότασης, οι οποίες προτείνουμε να συζητηθούν στο ΣΠΔΕ, είναι οι εξής:
Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ ή στο 15 του Γ.Κ.Π.
Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών για να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους και μόνο.
Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρόνων. Άμεση καθιέρωση της 12χρονης υποχρεωτικής Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης.
Αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Αναλυτικά προγράμματα και βιβλία που να προωθούν την ολόπλευρη γνώση, την κριτική σκέψη και να υπηρετούν τις μορφωτικές ανάγκες όλων των μαθητών.
Συνεχής και ουσιαστική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών με βάση τις μορφωτικές τους ανάγκες.
Κατάργηση του θεσμού των ωρομισθίων και κάλυψη όλων των πραγματικών κενών της εκπαίδευσης με μόνιμους διορισμούς.
Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (1:20 στα Δημοτικά και 1:15 στα Νηπιαγωγεία)
Στήριξη του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.
Πιστεύουμε πως ένας ουσιαστικός διάλογος για την Παιδεία θα πρέπει να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των πολλών και οξυμμένων προβλημάτων της Δημόσιας Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών που την υπηρετούν. Η άμεση επίλυση αυτών των προβλημάτων έχει για μας ιδιαίτερη σημασία και θα συμβάλλει αποφασιστικά στη διεύρυνση της δημοκρατίας και των κοινωνικών λειτουργιών της εκπαίδευσης.
Για μας τα προβλήματα αντιμετωπίζονται:
Με μια πολιτική που στο επίκεντρό της έχει την υπεράσπιση, διεύρυνση και κατοχύρωση της Δημόσιας Παιδείας, έναντι των επιχειρηματικών και ιδιωτικών συμφερόντων,
Με μια πολιτική που θεωρεί τα αιτήματα της κοινωνίας και τους αγώνες της, τις αγωνίες και τις ανάγκες της, ως προτάσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω πως, παρά το γεγονός ότι για λόγους αρχής είμαστε υπέρ του διαλόγου, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να νομιμοποιήσουμε με τη συμμετοχή μας έναν προσχηματικό διάλογο που θα έχει ως στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο και στον οποίο απλά θα ανακοινώνονται οι προειλημμένες αποφάσεις της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Ο διάλογος, για μας, έχει νόημα όταν δίνει λύσεις στα προβλήματα. Διαφορετικά καταντά λόγος κενός περιεχομένου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: